DEBATT

Hydrogen må være en del av løsningen

I et innlegg advarer Ask Ibsen Lindal i Miljøpartiet de Grønne mot å satse på hydrogenbiler, som han beskriver som allerede utkonkurrert på landjorda for personbiler. Det er en feilaktig spissformulering vi ikke kan la stå uimotsagt.

Hydrogenbilen Toyota Mirai i ny utgave ble presentert i Oslo sist uke. Vi må tenke lenger enn landegrensene, og verden kan ikke lade batterier på vannkraft, skriver artikkelforfatteren.
Hydrogenbilen Toyota Mirai i ny utgave ble presentert i Oslo sist uke. Vi må tenke lenger enn landegrensene, og verden kan ikke lade batterier på vannkraft, skriver artikkelforfatteren. Foto: Eirik Helland Urke
Espen Olsen, informasjonssjef Toyota Norge
13. okt. 2020 - 13:33

For dersom vi nå målene om en utslippsfri bilpark er vi nødt til å satse på alle tilgjengelige teknologier.

Utspillet til Lindal kommer i anledning den nye modellen av Toyotas hydrogenbil Mirai for første gang vises frem i Norge. Bilen er en av få hydrogenmodeller på markedet, og i en paneldebatt ble rammebetingelsene for hydrogenbiler diskutert.

Det er ingen tvil om at hydrogenbiler møter en sterk konkurranse fra batterielektriske biler. Ikke minst i form av en velutbygget ladeinfrastruktur i store deler av landet. For å lykkes med hydrogenbiler er bileierne tilsvarende avhengig av et nettverk av fyllestasjoner langt utover det begrensede antallet som finnes i dag.

Lading er ulempe

Lindal har rett i at batterielektriske biler har sine fortrinn i energiutnytting og for flere bruksområder. Blant annet i byer og tettbebygget strøk er det enkelt å lade. Men det er ikke til å komme bort i fra at opplading av batterier fortsatt tar tid – selv ved kostbar hurtiglading tar det tid å lade «full tank». Dette er enorm ulempe blant annet for taxinæringen, som er avhengig av hurtig fylling av tanken og lang rekkevidde. Enn så lenge er ikke helelektriske biler et godt alternativ, og det er ikke uten grunn til at flere taxiselskaper er nysgjerrige på hydrogenbiler.

Også tungtransport har tilsvarende utfordringer når det gjelder å få dekket sitt behov for lang rekkevidde og hurtig fylling av «tanken». Her er hydrogen spesielt godt egnet. Og det er en spennende utvikling på gang der fyllestasjoner for hydrogendrevne lastebiler også vil kunne brukes for personbiler. Dette vil gjøre det mulig for personbileiere som i dag ikke får sitt behov dekket av elbilen, eksempelvis på grunn av hyppige og lange pendleravstander, å ha et utslippsfritt alternativ.

Verden kan ikke lade på vannkraft

Det er også overraskende at Lindal ikke makter å heve blikket utover landegrensene. Der vi i Norge kan lade elbiler ved hjelp av lett tilgjengelig og ren vannkraft, er dette ikke tilfellet mange steder i verden. Og for å få den globale bilparken utslippsfri uten samtidig å knele kraftsystemet, er man derfor nødt til å erkjenne at ingen enkelt teknologi kan løse alle utfordringer alene.

Toyota startet en grønn revolusjon i industrien da vi lanserte den første hybridbilen for 20 år siden. I dag forsker vi på, utvikler og investerer i hele spekteret av miljøteknologi. Vi mener fremtidens store gjennombrudd vil komme fordi vi satser bredt på alle tilgjengelige teknologier.

Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge.
Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge. Foto: Toyota Norge

Vi mener derfor rammevilkårene bør sikre likebehandling av alle tilgjengelige energikilder og løsninger. Én teknologi passer ikke alle for alle. Nettopp fordi behovene er ulike, bruksområdene er mange og forskjellige. Derfor trenger vi et mangfold av teknologiske løsninger.  Satsing på én teknologi vil være en risikabel strategi for å nå de langsiktige klimamålene. Det å kunne tilby null- og lavutslippsbiler til alle typer kunder og bruksformål vil være avgjørende.

Toyota tror på mangfoldet. Teknologinøytralitet er derfor helt nødvendig for å lykkes.

Les også