OLJE OG GASS

Hvis Statoil oppdager hydrogensulfid på Vigdis vil de åpne dumpeventilen

Utslippet kan bli betydelig og være til hinder for fiske.

Vigdis-feltet - her representert ved Vigdis Nordøst - ligger i Snorre-området i Nordsjøen. Statoil søker om å få slippe ut store mengder gammel borevæske i forbindelse med plugging av en brønn.
Vigdis-feltet - her representert ved Vigdis Nordøst - ligger i Snorre-området i Nordsjøen. Statoil søker om å få slippe ut store mengder gammel borevæske i forbindelse med plugging av en brønn. Bilde: André Osmundsen/Statoil
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
10. mars 2017 - 15:02

Statoil har bedt Miljødirektoratet om å få lov til å slippe ut store mengder gammel borevæske på Vigdis-feltet i forbindelse med plugging og boring av et sidesteg på feltet.

Nesten halvparten av væsken er kategorisert som svarte kjemikalier, noe som er svært lite ønskelig på havbunnen. Væsken er ikke egnet for eller tiltenkt utslipp til sjøen.

Statoil understreker i søknaden - og sier til Teknisk Ukeblad - at det kun vil slippes ut borevæsle til sjø dersom det skulle oppstå en situasjon med fare for liv eller helse til mannskapet om bord på installasjonen. Borevæsken skal i utgangspunktet fraktes til land.  

Operasjonen skal skje i forbindelse med at det eksisterende foringsrøret skal kuttes. Da er det en risiko for at det oppdages Hydrogensulfid (H2S) – en giftig gass, med markant lukt av råtne egg.

– Vi planlegger å ta borevæsken til land, men vil rute væsken direkte til sjø ved deteksjon av giftige gasser over de respektive gassers takverdi, ifølge Statoil.

 – Et betydelig utslipp

Totalt søkes det om et utslipp på 98 m3, der nesten 50 tonn er i svart kategori.

– Borevæsken inneholder for det meste baseolje og vektmateriale. I tillegg er det iblandet mindre mengder emulgator, organisk leire, litt saltvann og pH-regulator. Dette er tung oljebasert mud, skriver Statoil i søknaden.

Oljeselskapet skriver at blandingen er tung og vil synke hurtig til bunns og legge seg rundt installasjonen.

– Mengden på 98 m3 er betydelig og et utslipp vil dekke havbunnen lokalt. Blandingen er tung, lite bionedbrytbar og lite mobil der tilsvarende utslipp har vist seg å bli liggende i lenger tid, skriver Statoil.

De peker på at miljøeffekten av et slikt utslipp er nedslamming av bunnfauna og sakte rekolonisering.

– Slike bunnfall kan ligge lenge og være til hinder for fiske, både knyttet til fiskeredskap og mulig skade på marine ressurser lokalt. (...) Operasjonen vil strekke seg langt for å unngå utslipp og bare ha dette som siste utvei om H2S-mengde gjør det umulig å håndtere borevæsken som avfall til land, ifølge selskapet.

Sendt på høring

Miljødirektoratet, ved seksjonsleder for petroleum, industri- og havavdelingen Ingvild Marthinsen sier til Teknisk Ukeblad at de har sendt søknaden fra Statoil på høring.

Hun sier at de er opptatt av at forlatte brønner ikke utgjør noen forurensningsfare, og at selve pluggeoperasjonen gjennomføres med minst mulig utslipp.

Det er dog utfordringer, ifølge Marthinsen.

– Det er en utfordring at brønner som skal plugges inneholder borevæsker med til dels dårligere miljøkvaliteter enn hva som normalt benyttes i dag. Utslipp i forbindelse med plugging vil normalt kun finne sted dersom det er utfordringer med H2S og fare for personell på innretningen, sier Marthinsen.

I Statoils søknad  heter det blant annet at det er høyest sannsynlighet for giftig gass i vannbaserte borevæskesysten, men at man ikke kan utelukke forekomst av giftig gass i oljebasert borevæske.

Dumpeventil direkte til sjø

Prosessen som skal gjøres med plugging av den aktuelle brønnen på Vigdis, innebærer at gammel væske må sirkuleres ut av brønnene ved kutting og trekking av foringsrør.

– Væske vil da komme i retur fra brønnen og inn i en fordelingsboks som er utstyrt med gass-sensorer. Sensorene fjernavleses slik at nivået kan overvåkes kontinuerlig uten at personell er eksponert i områder der fordelingsboksen er lokalisert, ifølge Statoil.

– Dersom nivået for giftig gass i luft er lavere enn 10 ppm, går væsken i retur til tanker om bord, og behandles eventuelt for fjerning av giftig gass for det sendes i land som slop. Hvis giftig-gass-nivået detekteres tilsvarende takverdi, blir en dumpeventil direkte til sjø åpnet og væsken rutes til sjø. Ruting fortsetter så lenge den kontinuerlige giftig gass-målingen viser nivå over tavkerdien, skriver Statoil.

Oppstarten er satt til tidligst i begynnelsen av mai i år.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.