IT

Hun handler IT for fire milliarder i året

UTFORDRING: It-direktør Sonja Chirico Indrebø i Statoil legger ikke skjul på at det ikke er like lett å drive integrerte operasjoner i Brasil som i Nordsjøen.
UTFORDRING: It-direktør Sonja Chirico Indrebø i Statoil legger ikke skjul på at det ikke er like lett å drive integrerte operasjoner i Brasil som i Nordsjøen. Bilde: Espen Zachariassen
Espen Zachariassen
3. mai 2011 - 10:29

STAVANGER: Statoil er landets største selskap og handlet informasjonsteknologi for fire milliarder kroner i fjor.

En av de sentrale oppgavene til den nyansatte it-direktøren blir å lære de ansatte hvordan de kan jobbe smartere uten hele tiden å skulle bytte til det beste og siste av utstyr og løsninger.

– Du må ikke alltid tro at det er en ny app som fikser ting for deg. Det som teller, er at du har god nok kompetanse til å utnytte de verktøyene du faktisk har til rådighet, sier Indrebø.

Smartere

41-åringen ble hyret som it-direktør for landets største selskap i januar. Begreper som integrerte operasjoner og å jobbe smartere står høyt på dagsorden.

Fagfolk jobber tettere sammen enn før for at letingen etter olje og gass skal bli mest mulig effektiv. Det samme gjelder utvinningsprosessen.

Dette krever effektive it-systemer for blant annet å kunne behandle store mengder data og utarbeide så realistiske modeller som mulig.

Og det krever gode kommunikasjonsløsninger for at fagfolkene skal være i stand til å samarbeide skikkelig.Må lære

Det gjøres store investeringer på disse områdene, men nå ser Statoil også et behov for at folk lærer seg å utnytte løsninger og utstyr som er på plass.

– Innenfor de såkalte kjerneforretningsområdene, som utvinning, visualisering, intelligent boring og tungregning er jo hensikten å bruke it-verktøy til å drive butikken bedre. Så nå jobber vi mer systematisk med å se på it og forretning sammen for å finne ut hva vi kan forbedre, sier it-direktøren.

SMART: Statoils nye it-direktør skal lære de ansatte å jobbe smartere med de løsningene de har. Espen Zachariassen

Differensierer

Sonja Indrebø er it-sjef i Norges største virksomhet, men har bare 11 medarbeidere. Årsaken er at hun og staben har en koordinerende rolle og ansvar for at strategi og planer går i riktig retning.

I hele selskapet jobber rundt 700 personer med informasjonsteknologi.

De siste årene har Statoils it-strategi vært sentralisering og stram kontroll på utstyr som benyttes.

– Nå går vi litt den andre veien, med mer differensiering. Og vi letter på utstyrsreglene. Folk bør kunne få benytte sin smarttelefon for å hente frem informasjonen de trenger i jobben, sier Indrebø.

Les også: Her er Statoils nye it-plattform

Tungrodd

Målet er at det skal bli stadig enklere for de ansatte i Statoil, og hos underleverandørene, å jobbe sammen på tvers av faggrupper og uavhengig av hvor de fysisk befinner seg.

Flere hundre videokonferanserom er installert på de ulike kontorstedene.

– Og nå ruller vi ut videoløsning til hver enkelt pc. Selv har jeg blitt så godt vant til videomøter at en telefonsamtale blir som å snakke med veggen fordi jeg ikke ser ansiktet til den jeg snakker med, påpeker Indrebø.

Store sentrale løsninger har gjort ting mer tungrodd en nødvendig.

– Derfor satser vi på differensierte løsninger: Det vil si it-løsninger som er bedre tilpasset hver enhet i organisasjonen.

– Har det vært mye ”overkill” i disse investeringene i forhold til det virkelige behovet?

– Ja, stikkordet er å finne ut hva som er godt nok. Vi har jo en SAP-løsning som dekker selskapets behov på human recourses, men det er ikke sikkert at et mindre kontor har behov for hele HR-pakka, illustrerer hun.

– Reduserte lisenser og vedlikeholdskostnader er kanskje også en inspirasjon?

– Det handler mer om å gjøre verden enklere for brukerne.It-takling

Mellom linjene røper hun at Statoil-ansatte vet å melde fra hvis it-verktøyene ikke fungerer som de syns de skal.

– Vi vil aldri kunne dekke alles behov, og målet er at ting skal være godt nok. Før hadde vi mye skreddersøm, mens vi nå vil at løsningene skal være det vi kaller globale - at de fungerer uansett hvilket kontor i verden de skal benyttes. Du kan ikke alltid tro at det er en ny app som fikser ting for deg. Det viktigste nå er at du har kompetanse på de løsningene som finnes. Vi jobber mye med opplæring for at folk skal takle verktøyene sine, sier Statoils nye it-direktør.

Hun har hatt en rekke lederstillinger innen it og telekom i selskapet før hun fikk en jobb på første trinn under ledergruppen. Blant de første erfaringene var å strekke fiber til norsk sokkel som telekom-ingeniør hos Statoil.

Sivilingeniørutdannelsen tok hun ved Universitetet i Surrey i Guildford, England. Det første etternavnet stammer fra hennes far, som kom til Norge fra Italia for å sveise på tidlige offshore-installasjoner.Mangel på fiber

Noen ganger finnes ikke de verktøyene man har blitt så vant til.

Statoil har et eget fibernettverk for høyhastighets bredbåndstrafikk mellom land- og offshore-anlegg på norsk sokkel.

– Vi er blitt et internasjonalt selskap og skal samhandle like mye mellom Brasil og Canada som mellom Harstad og Bergen. Og i Brasil har vi ikke slik infrastruktur, påpeker Indrebø.

Derfor jobber hennes folk med å finne alternative løsninger.

– Vi kan ikke uten videre nøye oss med satellitt. Systemene skal forsyne oss med sanntidsinformasjon, men signalene blir ganske forsinket når de må ta en omvei opp i verdensrommet. I Norge har vi virkelig fått et løft innen kommunikasjon med fibernettet som en grunnmur. Det er lett å ta den for gitt og glemme hvor krevende det er andre steder i verden, hvor vi må klare oss med lavere båndbredde, sier Sonja Chirico Indrebø.

Les også: Statoil tok opp telefonsamtaler

Endrer hele oljebransjen

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.