OLJE OG GASS

Holder hemmelighetsfullt møte om problemprosjektets fremtid

Statoil, Petoro og Total diskuterer Martin Linge i dag.

Martin Linge-utbyggingen i Nordsjøen får deler av plattformen bygget ved Samsung-verftet i Sør-Korea. Her er en av feltillustrasjonene.
Martin Linge-utbyggingen i Nordsjøen får deler av plattformen bygget ved Samsung-verftet i Sør-Korea. Her er en av feltillustrasjonene. Bilde: ABB

I dag, onsdag, møtes partnerne i Martin Linge-lisensen for å diskutere det problemfylte prosjektet.

Den siste tiden har det blitt kjent at det er store utfordringer med utbyggingen av Nordsjø-plattformen på verftet i Sør-Korea. Milliardene har tikket og gått over budsjett, og prosjektet er så forsinket at det spekuleres i om det vil bli vanskelig å få modulene til Nordsjøen i tide for å nå det såkalte løftevinduet på sensommeren.

Da prosjektet i tillegg ble rammet av den svært alvorlig ulykken på Samsung-verftet, der seks arbeidere omkom, ble arbeidet på verftet stengt, noe som vil gjøre det ytterligere vrient for Total å komme nærmere mål.

Aktiviteten på Martin Linge er ikke tatt opp igjen, bekrefter Total for Teknisk Ukeblad.

Fortsatt stopp på Martin Linge

Etter hva Teknisk Ukeblad forstår er det blant annet disse problemene som skal tas opp på partnerskapsmøtet i dag.

Verken Statoil eller Petoro ønsker å si noe om et eventuelt møte, og henviser til Total som operatør.

Flere personer som arbeidet på Martin Linge-plattformen ble truffet av kranen på 1. mai på Samsung-verftet.
Flere personer som arbeidet på Martin Linge-plattformen ble truffet av kranen på 1. mai på Samsung-verftet. Foto: NTB Scanpix/REUTERS TV

Kommunikasjonsdirektør Leif Harald Halvorsen sier til Teknisk Ukeblad at det skal være et møte i dag, men ønsker ikke å si noe om agendaen.

– Vi har helt naturlig dialog med partnerne. Det møtet vi har i dag, er et planlagt møte. Vi kan ikke gå nærmere inn på innholdet. Først må vi snakke med partnerne, sier Halvorsen.

– Stemmer det at tematikken er videre fremdrift på Martin Linge og hva som nå skal gjøres med modulene på verftet i Korea?

– Som sagt: Jeg kan ikke gå nærmere inn på hva vi snakker med partnerne om. Nå skal partnerne og Total ha den dialogen vi trenger å ha som lisens når det gjelder Martin Linge. Så får videre svar komme etter vi har hatt denne dialogen.

­­– Når kan man forvente at dere har tatt en avgjørelse rundt hva som skjer med modulene i Korea?

– Vi jobber nå med hele dette sakskomplekset. Som kjent er aktiviteten på verftet, for vår del, fortsatt ikke gjenopptatt. Vi ser på alle sider av situasjonen i lys av ulykken 1. mai. Ut over dette har vi ikke noen nærmere kommentarer. Vi vil informere de som skal informeres før vi går ut i media.

– Må ikke bli en ny Goliat

Teknisk Ukeblad har tidligere omtalt deler av problemene på Martin Linge. Blant annet skal det ha vært store utfordringer med beskyttelse av utstyr og systemer, såkalt preservering.

Hovedtillitsvalgt i fagforeningen Industri Energi Total, Frank Indreland Gundersen, sier til Teknisk Ukeblad at fremdriften på Martin Linge-prosjektet på ingen måte har vært optimal.

– Kvaliteten har vært dårlig, spesielt med tanke på preservering og elektro, sier han.

Ifølge Petroleumstilsynet dreier preserveringsaspektet seg om at utstyr og systemer som er ferdigstilt lider under dårlige kår og blir eksponert for både vann, støv og skitt. I verste fall kan dette være så alvorlig at systemene og utstyret blir ødelagt eller må skiftes ut.

– Det er dette alt dreier seg om. Vi hører at dette er svært omfattende. Dette hører vi fra både kolleger, kontraktører, gjester, partnere og tilsynsmyndigheter, sier Indreland Gundersen.

Han sier at fagforeningen er bekymret for utviklingen videre i prosjektet, blant annet ved at det kommer en uferdig plattform til Nordsjøen. Han ønsker ikke en ny Goliat på Martin Linge.

Goliat – som også ble levert fra Sør-Korea – endte opp med tre liv på samvittigheten, store kostnadsoverskridelser og store mengder jobb som måtte gjøres ferdig mens plattformen var på plass i Barentshavet.

– Det er en bekymring for at det skal bli så mye arbeid som en del av oss frykter. Det kan by på store utfordringer, sier han.

– Det viktigste for oss er at prosjektet blir fulgt opp ordentlig og at presset på organisasjonen ikke blir slik som med Eni og Goliat. Kvaliteten på plattformen må være tilfredsstillende til oppstartstidspunkt. Det får nesten bare ta den tiden det trenger, ifølge Indreland Gundersen.

Han ønsker ikke å spekulere i om ulykken ved verftet vil ha noe å si for videre fremdrift i prosjektet. 

Petoro: Skal sørge for sikker ferdigstillelse

Petoro – som er én av partnerne i prosjektet – ønsker som nevnt ikke å si noe om møtet som skal holdes med Total i dag.

I en uttalelse sier kommunikasjonssjef Christian Buch Hansen at de ønsker å bidra til at Martin Linge blir ferdigstilt på en trygg måte.

– Den svært alvorlige hendelsen på Samsungs verft i Sør-Korea 1. mai berører også Petoro som partner i Martin Linge. Operatøren har holdt Petoro løpende orientert om både ulykken og iverksatte tiltak. Petoro vil som partner i lisensen bidra til at operatøren og partnerskapet sørger for en sikker ferdigstillelse av prosjektet, ifølge Buch Hansen.  

Martin Linge er et olje- og gassfelt like ved grensen til britisk sektor i Nordsjøen. Feltet ligger 42 kilometer vest for Oseberg.

Feltet skal bygges ut med en fullt integrert produksjonsinnretning med stålunderstell, og en flytende lager- og lasteenhet (FSO) for oljelagring. Total er operatør, med Statoil og Petoro som partnere.