OLJE OG GASS

Her utføres den første droneinspeksjonen offshore

I vind opp mot 15 knop.

DNV GL-inspektør Fryderyk Hoga styrer dronen om bord på TSV-en (tender support vessel)  Safe Scandinavia.
DNV GL-inspektør Fryderyk Hoga styrer dronen om bord på TSV-en (tender support vessel) Safe Scandinavia. Bilde: DNV GL

Inspeksjonen ble utført på den halvt nedsenkbare boligriggen Safe Scandinavia, som benyttes som støtteinstallasjon (tender support vessel – TSV) for Statoil på Oseberg Øst.

Riggen eies av Prosafe, som har kontrakt med Statoil for boreslamtjenester og marine operasjoner på Oseberg Øst.

En drone med kamera foretok en visuell inspeksjon av søylene. Slike inspeksjoner kan være svært krevende og farlige for mennesker.

Ved bruk av drone, ble arbeidet utført raskt og trygt.

Tidlig ute med ny teknologi

Prosafe er fornøyd med å være tidlig ute med bruk av ny teknologi.

– Innovasjon er en av våre kjerneverdier. Vi er stolt av å ha prøvd drone-inspeksjon, som medførte at vi kunne optimalisere inspeksjonskrav og sparte betydelig med tid og penger, sier operasjonsdirektør Ian Young i en pressemelding. 

– Normalt vil denne type operasjon medføre driftsforstyrrelser for kunden i flere dager. Droneinspeksjonen tok bare noen timer og var minst like effektiv, sier Young.

Drone fra DNV GL inspiserer kjettingførere på Safe Scandinavia.

Tåler tøft vær

Det var inspektører fra DNV GLs kontor i Polen som sto for inspeksjonen. Prosjektleder Cezary Galinski sier at Safe Scandinavia-jobben viste at droner kan benyttes til krevende jobber offshore.

– Vi fikk demonstrert at droner kan benyttes til ekstern inspeksjon under tøffe offshoreforhold med vind på opp til 15 knop, sier Galinski i en melding fra DNV GL.

Safe Scandinavia ligger ankret opp ved siden av den bunnfaste installasjonen på Osberg Øst.

De to riggene er forbundet med fleksibel gangvei.

Kjettingguider

Den halvt nedsenkbare riggen ble deballastert for å heve den opp av vannet. Droner ble deretter sendt 25 meter under hoveddekk for å inspisere kjettingførerne (guider) og innfestingen til søylene. Inspeksjonene viset at de var i god stand.

DNV GL har bygget opp et nettverk med droneinspektører. De har baser i Gdynia i Polen, Pireus i Hellas, Houston i USA, Shanghai i Kina samt i Singapore.

Klasseselskapet utarbeider nå nye retningslinjer og klasseregler tilpasset droneinspeksjoner.

Skip og tanker

Droner er i ferd med å bli mer vanlig ved inspeksjoner av skip.  

Den første droneinspeksjonen av skip ble gjort våren 2016. Da ble kjemikalietankeren MV Apollo med 14 tanker inspisert.

To inspektører og en drone fra DNV GL klarte inspeksjonen i løpet av 2,5 dager. Tid ble spart, kvalitet bedre og uten risiko for inspektørene.

Safe Scandinavia fungerer som støtte- og boligfartøy for Prosafe på Oseberg Øst. Installasjonen ble deballastert slik at dronen kunne inspisere kjettingguider og innfesting på søylene.
Safe Scandinavia fungerer som støtte- og boligfartøy for Prosafe på Oseberg Øst. Installasjonen ble deballastert slik at dronen kunne inspisere kjettingguider og innfesting på søylene. Foto: Prosafe/DNV GL