TORGGATA 5

Her får alle beboerne tilgang til elbil

Felles elbilkollektiv og lading via solceller.

Ved å etablere et felles elbilkollektiv når nye boliger skal bygges, skal forhåpentligvis beboernes bilbruk reduseres.
Ved å etablere et felles elbilkollektiv når nye boliger skal bygges, skal forhåpentligvis beboernes bilbruk reduseres. (Bilde: Torggata 5 AS)

Felles elbilkollektiv og lading via solceller.

Med et formål om at færrest mulig skal trenge bil, og at ingen skal måtte ha mer enn en bil per familie, planlegges det nå et nytt boligprosjekt i Askim.

Sammen med 177 leiligheter skal det nemlig bygges en egen elbilpark som alle beboere kan bruke når de måtte ønske det.

Begrenset bilbehov

Boligprosjektet ligger sentralt plassert midt i Askim sentrum, med tilgang til alle byens fasiliteter i gangavstand.

Askim stasjon er nærmeste nabo, og det samme gjelder buss-sentralen.

– Med andre ord så er det god tilgjengelighet for de som pendler ut av kommunen for å jobbe/studere, noe drøyt halvparten av kommunens registrerte arbeidstagere gjør, sier prosjektleder Ottar Havig.

Og legger til at tomtens beliggenhet legger godt til rette for en begrenset bruk av bil i det daglige.

– Opprettelse av et bilkollektiv for beboerne forsterker dette ytterligere, sier han.

Les også: Batteri-tilhenger kan øke elbilens rekkevidde med 500 km

Torggata 5 AS
Torggata 5 skal ha fem felles elbiler alle beboere kan låne ved behov. Torggata 5 AS

Sparer miljø og penger

I tillegg til at det er bra for miljø og bybilde med redusert grad av bilavhengighet, er det også positivt for den enkeltes privatøkonomi, ifølge Havig.

– Et typisk bilhold i Norge i dag koster cirka 5000-6000 kroner i måneden. Om man kan klare seg med en bil istedenfor to, eller for noen uten bil, så vil det naturlig nok påvirke livsoppholdskostnader for den enkelte, sier han.

Bilene i bilkollektivet skal være forbeholdt beboerne, og reserveres enkelt via web eller smarttelefon.

Hvor mange biler kollektivet skal ha, er foreløpig ikke bestemt.

– I oppstartfasen vil ha fem biler, hvorav en varebil. Dette er litt nytt for oss, så et endelig antall må tilpasses bruk og behov, sier Havig.

Kjører av seg selv: Bli med inn i denne helt unike Tesla-en

Drives av solceller

For å gjøre løsningen så miljøvennlig som mulig, planlegges det 1200 kvadratmeter solcelle-anlegg, som skal drifte elbilkollektiv og andre fellesfunksjoner.

– Forbruket til elbilene har vi regnet at vil tilsvare cirka 50 mil i sum pr dag, 365 dager i året. Vi vil dermed sitte igjen med om lag 120.000 kilowattimer, sier Havig.

Resterende energi skal brukes til felles ventilasjon, inne- og utebelysning, drift av heiser og liknende.

Les også: Slik fungerer de forskjellige ladepluggene til elbil

Positive virkninger

Siden løsningen med felles elbiler ikke er godt prøvd ut i noe norsk boligprosjekt, har Transportøkonomisk institutt sett på mulige virkninger av den.

Lokaliseringen av boligprosjekter gjør at beboerne i Torggata 5 kan derfor forventes å ha gjennomsnittlig lavere kjøretøykilometer per person sammenlignet med andre personer bosatt i kommunen, står det i rapporten.

Videre påpekes det at ved å bidra til en mer kortreist hverdag, samt ved at det er planlagt opprettelse av et elbilkollektiv, kan beboerne i Torggata 5 forventes å være mindre bilavhengig enn andre innbyggere i kommunen.

Les også: Elbilen er langt mindre effektiv enn mange tror

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå