SAMFERDSEL

Her bygger toget én kilometer spor om dagen

Ett av to sporbyggertog i Europa.

Sporbyggertoget inne i Holmestrandtunnelen bygger én kilometer spor om dagen.
Sporbyggertoget inne i Holmestrandtunnelen bygger én kilometer spor om dagen.Bilde: Anne Mette Storvik
4. nov. 2015 - 16:11

STREKNINGEN HOLM–HOLMESTRAND–NYKIRKE

  • Strekningen er på 14,1 km, 12,3 km går i tunnel med stasjonshallen i fjell ca. midt på strekket.
  • Strekningen er dimensjonert for hastigheter opp til 250 km/t.
  • 26 planoverganger blir borte.
  • Anleggsstart var i 2010, ferdigstillelse er planlagt til 2016.
  • Fjellhallen skal få to spor til passerende tog og to spor til perronger.
  • Tunnelen får et tverrsnitt på om lag 190 kvadratmeter i begge ender og går så gradvis ned til 130 kvadratmeter. Dette for å ta av det voldsomme lufttrykket som oppstår når tog entrer tunnelen i 250 km/t. Stasjonshallens største tverrsnitt er på 500 kvadratmeter.
  • Prisen er beregnet til 5,3 milliarder kroner i 2011.

Denne uken startet sporlegging i Holmestrandtunnelen med Europas største sporbyggertog.

Toget, ved navnet SVM 1000, er ett av kun to slike tog i Europa, og legger én kilometer spor om dagen.

Hurtig metode

Det 200 meter lange sporbyggetoget legger betongsviller og 120 meter lange skinner i ti timer hver dag.

Byggeleder Jens Petter Svensrud i Jernbaneverket forteller at toget er langt mer effektivt enn manuell legging av sviller og skinner.

– I løpet av ti timer legger toget én kilometer spor, det ville ikke vært mulig med andre byggemetoder, sier han.

Og forteller at det normalt legges rundt 250 meter med sviller om dagen når man benytter manuell metode.

Under optimale forhold kan sporbyggertoget bygge 1500 meter på samme tidsperiode.

Men det forutsetter at toget bruker 420 meters skinnelengder i stedet for 120, som i Norge.

Sporbyggertog i Homestrandtunnelen
Driften av sporbyggertoget krever fem mann. I tillegg er to til fire personer med som hjelpemannskap. Anne Mette Storvik

Komplisert maskin

På strekningen mellom Holm og Nykirke skal toget bruke rundt to måneder på å bli ferdig.

Thomas Holm, prosjektleder i Infranord, som utfører arbeidet, forteller at toget legger tilsammen 1584 sviller per skift.

Han forklarer at det på forhånd var det bygd jernbanespor manuelt fra eksisterende spor og rett innenfor tunnelåpningen.

Sporbyggetoget har hjul og belte foran, sånn at den første delen av toget kan kjøre på pukken. Den mellomste delen sørger for at sviller og skinner kommer på plass og den siste delen av toget og svillevognene har vanlige "toghjul", og kjører på skinnene det selv bygger.

Foran toget legges det på forhånd ut skinner på hver side i den ferdige sportraseen. Toget har to armer foran på hver side som holder skinnene og legger disse på svillene ettersom det flytter seg fremover.

Svillene blir matet på båndet fra en kran som går frem og tilbake mellom båndet på toget og svillevognene bak.

– Etter at sporbyggetoget har gjort sin jobb, etterfylles pukk, og sporet justeres og sveises, sier han.

Det tok 16 år: Det har tatt 16 år. Nå er verdens lengste jernbanetunnel ferdig

Sporbyggertog i Homestrandtunnelen
Hver dag brukes det cirka 1584 sviller. Anne Mette Storvik

Lite brukt i Norge

Det var entreprenøren som valgte å benytte seg av sporbyggertog på strekningen.

–  Det er ikke så vanlig å bruke sporbyggertog i Norge, det er kun brukt på de største jernbaneprosjektene i landet så langt, sier Holm.

Og forteller at det samme toget er brukt til utbyggingen av Gardermobanen, T-banen i Oslo og på Minnesund.

Svendsrud mener valget om å bruke sporbyggertog er godt, og sier løsningen egner seg spesielt godt til prosjekter av samme størrelse som dette.

– Sporbyggertog egner seg godt i store prosjekter hvor man skal legge mange kilometer med sviller. Men på mindre prosjekter vil det ikke lønne seg med sporbyggertog, sier han.

Les også: Derfor drives ikke store norske veitunneler med tunnelboremaskin

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.