INDUSTRI

– Havet ligger der, det koster ikke noe å bruke det

Vi kan ikke asfaltere oss ut av det økte transportbehovet, mener samferdselsministeren.

Mer godstransport på havet vil direkte føre til lavere utgifter til veivedlikehold, mener samferdselsministeren.
Mer godstransport på havet vil direkte føre til lavere utgifter til veivedlikehold, mener samferdselsministeren. Bilde: Drammen havn

Samferdselsministeren høstet applaus og utløste humring i salen da han talte på årsmøteseminaret til Nærskipsfartsgruppa i Rederiforbundet.

– Får vi mer gods over på sjø, kan vi spare på veivedlikehold. Nå sorterer havner og veier i samme departement, så da slipper vi diskusjon om hvilken statsråd som sparer og hvilken som må ta utgiftene, sa Solvik Olsen med et smil.

– Havet ligger der, det koster ikke noe å bruke det. Vi kan ikke asfaltere oss ut av det økte transportbehovet, sa ministeren.

Flere incentiver

Hans poeng om at havnepolitikk nå er lagt inn i Samferdselsdepartementet og at det dermed kan sees mer helhetlig på transportsektoren, ble vurdert som et klart tegn på handlekraft fra regjeringen.

Solvik-Olsen, som har jobbet i rederiet Leif Høgh tidligere, hadde flere konkrete forslag til tiltak, deriblant flere incentiver.

– Vi vil ha tilskuddsordning for investering i havner, tilskudd til bedre samarbeid mellom havner og se nærmere på avgiftene. Det er et paradoks at en container utløser havneavgift når den kommer inn med skip, men slipper når den hentes med trailer, påpekte han.

Solvik-Olsen lovet også å «se på», «gjennomgå» og «følge opp» både NOU-er, NTP og lover. Det fikk enkelte redere til å rynke litt på nesen og ytre tvil om at det vil skje noe fort.

– Ting tar dessverre lengre tid enn vi skulle ønske. Men det kan av og til være nødvendig for å få fram de beste løsningene, sa han.

Les også: Ulstein skal bygge sitt største skip noensinne

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. NTB scanpix

Kabotasje-tiltak

Overfor Teknisk Ukeblad sier Solvik Olsen at det første og mest effektive tiltaket antakelig vil være å øke kontrollen med trailere for å slå ned på ulovlig kabotasje.

– Vi har bevilget penger til det og setter i gang straks. Vi må ha rettferdig konkurranse, sier han til TU.

Det har Kristin Skeie i Kopervik Shipping tro på.

– Det er et konkret tiltak som kan virke. Kabotasje er en utfordring for nærskipsfart. Forslag om vrakpant på eldre skip kan bidra til å få fortgang i fornyelse av flåten, sier hun til TU.

Sammenheng tog, trailer,skip

Solvik-Olsen sier at han i større grad vil se på utvikling av havner og terminaler ut fra et totalt transportbilde.

– Varetransporten øker. Veiene har ikke kapasitet. Vi må gjøre sjøveien mer konkurransedyktig. Det er ikke alt som haster og må være framme over natten. Regularitet er viktig. Vi må også få samsvar mellom planer for havner, jernbanespor og veiutbygging. Det kan ta tid å se dette under ett, men kan være verdt det over tid, sier Solvik-Olsen til TU.

Les også: Glemte et nummer på en konvolutt – milliardkontrakt glapp

Ønskeliste

Rederiforbundet overleverte statsråden en liste over tiltak som kan hjelpe nærskipsfarten til å bli mer konkurransedyktig. Flere av punktene var Solvik-Olsen innom i sin tale.

Styreleder for Gruppe for Short Sea Shipping i Rederiforbundet, Nils Magne Fjereide i Misje Rederi, håper regjeringen raskt kan ta for seg tiltak som kan gi besparelser og bedre effektivitet.

Det gjelder blant annet los-ordning, tilskudd for godsoverføring til sjøs, helhetlig havnestrategi og et annet avgifts- og gebyrregime.

– Sjøtransport har tre ganger så mange avgifter og gebyrer som veitransport. Avgifter og gebyrer knyttet til lostjeneste, omlasting og anløp i havn representerer de største byrdene og dermed bidrar til at sjøtransporten taper i konkurransen, sa Harald Solberg fra næringspolitisk avdeling i Rederiforbundet.

Les også:

Kværner har fått Nord-Europas største kran

– En hybridbil kan trenge ti år på å betale seg. På et skip er investeringen ofte tjent inn på to år

Den maritime klyngen har store regjeringsforventninger