ELBIL

Har utviklet elbilbatteri som kan lades på seks minutter

Kommer i 2019.

Denne 50 amperetimers prototypen av Toshibas neste generasjon SCiB-batteri har dobbelt så høy kapasitet som dagens batterier i volum, og kan lades svært raskt.
Denne 50 amperetimers prototypen av Toshibas neste generasjon SCiB-batteri har dobbelt så høy kapasitet som dagens batterier i volum, og kan lades svært raskt. Bilde: Toshiba Corp.

Toshiba melder at de har utviklet et litiumionbatteri som gjør det mulig å lade en elbil tre ganger raskere enn med dagens batterier.

Det kan gi elbiler som kan kjøre 320 kilometer etter seks minutter opplading.

Det er ikke helt uvanlig at nye, gjerne radikale fremskritt innen batteriteknologi annonseres, men det er da ofte snakk om lovende forskningsresultater eller teknologi som potensielt ligger mange år frem i tid.

Toshiba hevder imidlertid at deres nye batteri skal kommersialiseres i løpet av regnskapsåret 2019. Dermed kan det tenkes at produkter med teknologien ikke er altfor langt unna.

Regnskapsåret til Toshiba ender ved utgangen av mars påfølgende år, så teknisk sett kan det være snakk om kommersialisering i 2020.

Anode med større kapasitet

Toshiba har forbedret anoden i sin SCiB-batteriteknologi, som de har produsert siden 2008. Rent praktisk er forbedringen at anodematerialet får dobbelt så stor lagringskapasitet.

SCiB-batterier leveres med ulike karakteristikker avhengig av bruksområde. De brukes allerede i Mitsubishis elbiler, på elektriske skip, og som energilager i strømnett med stor andel fornybar energi.

En Toshiba SCiB-celle av dagens generasjon.
En Toshiba SCiB-celle av dagens generasjon. Foto: Toshiba Corp.

Mens anoden til nå har vært laget av litiumtitanoksid, er den nye anoden laget av titannioboksid. Utover større kapasitet, har det nye anodematerialet den fordelen at det gir mindre sannsynlighet for litiumplettering under hurtig opplading og i lave temperaturer.

Litiumplettering er enkelt forklart at litium fester seg på anoden, slik at det blir utilgjengelig i cellen og kapasiteten går ned. Samtidig gir det fare for at det vokser dendritter fra anoden, altså litiumutvekster, som kan kortslutte cellen internt.

10 prosent kapasitetstap etter 5000 ladesyklusert

Tester gjort med en 50 amperetimers prototype viser ifølge Toshiba at 90 prosent av opprinnelig kapasitet beholdes etter 5000 ladesykluser. Det er imidlertid uklart hvor dype utladinger det er snakk om, og hvor rask opplading og utlading dette er basert på.

De viser også til at testene viser at ultrahurtiglading på ti minutter kan gjøres i temperaturer ned til ti kuldegrader.

Sammenlignet med et 32 kWh-batteri basert dagens SCiB-generasjon gir et tilsvarende batteri med neste generasjons teknologi tre ganger så lang kjørelengde etter seks minutters lading.

Lederen for Toshibas forsknings- og utviklingssenter, Dr. Osamu Hori, sier i pressemeldingen at forbedringen ikke er en trinnvis forbedring av teknologien, men et stort steg fremover som vil gi en betydelig økning i rekkevidde og ytelse for elbiler.

Nå er planen å finjustere ytelsen, slik at den nye generasjonen SCiB-batterier kan tas i praktisk bruk i løpet av regnskapsåret 2019.

Hvor høye ladeeffekter det i tilfelle vil være behov for dersom kommende elbiler skal kunne benytte seg av teknologien, kommer ikke frem av pressemeldingen, ettersom Toshiba snakker om kilometer kjørelengde etter seks minutter lading, og ikke prosent av full kapasitet.

Om 320 kilometer representerer for eksempel 80 prosent av en kapasitet på 32 kilowattimer, er det snakk om å levere grovt regnet 25 kilowattimer på seks minutter.

Da trengs en konstant ladeeffekt på 250 kilowatt, som er langt mer enn den vanligste hurtigladereffekten i dag, som er rundt 50 kilowatt.

Det er imidlertid allerede hurtigladere på vei som kan levere effekter opp mot 350 kilowatt ved 800 volt.

  • Les flere artikler om elbil.