KARRIERE

Har ikke lærere til å tilby teknologi som valgfag

– Vi må framsnakke ingeniørene, mener Nito.

 Idrett, scene og design er mer populære valgfag enn Teknologi og Forskning i praksis.
Idrett, scene og design er mer populære valgfag enn Teknologi og Forskning i praksis. Bilde: Colourbox
4. okt. 2013 - 07:00

Disse valgfagene tilbys mest på norske ungdomsskoler

  • Fysisk aktivitet og helse – 88 prosent av skolene har dette valgfaget.
  • Sal og scene – 65 prosent
  • Design og redesign – 62 prosent
  • Medier og informasjon – 41 prosent
  • Teknologi i praksis – 36 prosent
  • Produksjon av varer og tjenester - 35 prosent
  • Natur, miljø og friluftsliv – 34 prosent
  • Forskning i praksis – 24 prosent
  • Internasjonalt samarbeid – 20 prosent

Kilde: Ipsos MMI, september 2013

En av to lærere og rektorer svarer at manglende lærerkompetanse er den viktigste årsaken til å ikke tilby valgfaget Teknologi i praksis, viser en undersøkelse fra Nito.

Den samme årsaken oppgis også når det gjelder valgfaget Forskning i praksis.

En av tre er ikke interessert

32 prosent mener det er manglende interesse fra elever som er hovedårsaken til at teknologi i praksis har ikke blitt innført på deres skole.

Ifølge forskere ved Ipsos MMI som har gjennomført undersøkelsen vil interessen fra elevene sannsynligvis øke dersom faget tilbys.

– Uten tilbud av faget vil interessen sannsynligvis ikke øke. Om den manglende interessen skyldes manglende promotering eller manglende ressurser vet vi ikke, men vi antar at mer markedsføring og promotering, samt et økt tilbud, også vil øke interessen blant elever, sier prosjektleder ved Ipsos MMI Nicolai Løvvik.

Undersøkelsen viser også at skolens størrelse spiller en rolle når der gjelder implementeringen av fagene.

Skoler med flere enn 400 elever oppgir i større grad enn andre at mangel på egnede klasserom er en viktig årsak.

Les også: 5 av 10 skoler mangler en plan for å heve realfagkompetansen

Vi må framsnakke faget

President i Nito, Trond Markussen, forstår godt hvorfor idrett, scene og design er de valgfagene som tiltrekker flest ungdommer.

– Det er helt klart spennende og viktige fag. Det er også populære fag som mange ungdommer kjenner til fra før og forstår hva handler om. For å få mer interesse for teknologi og forskning i praksis på ungdomsskolene er det viktig å framsnakke realfag slik at flere ungdommer får interessen for det. Hvis man etterspør disse fagene, skaper man behovet, sier Markussen.

Han presiserer at de populære valgfagene ikke skal bli erstattet av Teknologi og Forskning i praksis, men at det er viktig at elever får godt innblikk i hva fagene handler om.

Les også: Vil ha teknologifag inn i skolen

Støtte lærere

Markussen sier at det ikke bare er opptil foreldre og ingeniører selv å motivere ungdommene.

– Lærere spiller en viktig rolle når det gjelder det å synliggjøre mulighetene innenfor realfag for elevene. For eksempel skal Naturfagssenteret sammen med Vitenssenteret sette i gang et kurs som skal gi lærerne ideer og verktøy for å undervise på en interessant og spennende måte. Det kan være et viktig supplement for lærere som skal undervise i Teknologi i praksis og Forskning i praksis.

Nito har tidligere uttalt at bevilgningen fra regjeringen til vitensenterene er god, men ikke god nok.

De ønsker også at legges til rette for flere vitensentre slik at tilbudet blir landsdekkende.

Les også: Høy utdanning lønner seg ikke alltid

For mange valgfag

Til slutt stiller Markussen spørsmål ved om det er behov for 14 valgfag.

Bare fra høsten 2013 har seks nye valgfag blitt innført av Kunnskapsdepartementet. Hver skole må tilby minst to ulike valgfag.

– Det blir vanskelig for en skoleeier å finne nok ressurser og prioritere valgfagene riktig. Elever vil også få større problemer med å velge, sier Markussen.

Valgfagene Teknologi i praksis og Forskning i praksis ble innført høsten 2012. I år er det totalt 738 skoler som tilbyr ett eller begge fagene. Det er en forbedring sammenlignet med fjoråret.

Andelen skoler som tilbyr Teknologi i praksis har økt fra 24 prosent til 36 prosent. Færre skoler innførte Forskning i praksis, opp til 24 prosent fra 19 prosent i 2012.

Les også: På denne ungdomsskolen er all undervisning rettet mot teknologi

57 timer i året

Gudrun Kathle Lægreid ved Utdanningsdirektoratet forklarer målet med valgfag.

– Kunnskapsdepartementet vil legge til rette for flere valgmuligheter for elever på ungdomstrinnet for at det skal bidra til økt motivasjon og læring. Valgfag er en av flere tiltak for å nå målet om en mer praktisk, variert og relevant opplæring på ungdomstrinnet.

Ifølge Utdanningsdirektoratet skal alle elever på 8.trinn og 9.trinn i 2013/14 ha 57 timer valgfag.

– Fra og med skoleåret 2014- 2015 skal alle elever på ungdomstrinnet ha 57 timer valgfag hvert år, totalt 171 timer over tre år.

Les også: – Norsk skole lar seg styre for mye av Pisa-undersøkelsen

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.