Han har to bekymringer for oljenæringen

Olje- og energiministeren minner bransjen om viktigheten ved å gjennomføre utbyggingsprosjekter på kost og tid.

Han har to bekymringer for oljenæringen
Ola Borten Moe Bilde: Anders J. Steensen

ASKER: Borten Moe var hedersgjest under årets subsea-konferanse i Asker, hvor leverandørindustri, politikere og øvrige aktører samlet seg for å diskutere trendene innen subsea-markedet.

Statsråden passet på å leve opp til kallenavnet “olje-Ola” da han roste industrien for sin milliardindustri og internasjonale suksess.

To bekymringer

Samtidig brukte ministeren muligheten til å ytre noen bekymringer.

– Vi må overkomme to utfordringer i fellesskap,  og det er kostnadsutviklingen og rekruttering til bransjen. Det er en bekymringsverdig utvikling innen kostander på sokkelen. Det er svært viktig med god planlegging slik at man får prosjekter gjennomført på tid og kost, sa Ola Borten Moe.

Selv ansvarlige

Han gjentok budskapet om at operatørene selv er ansvarlige for å velge leverandører som klarer oppgavene.

– Det finnes eksempler på at ting er for dårlig og at nybygg må fikses og repareres når de kommer til Norge. Man må ha en god rygg for å bære suksess, sa Borten Moe.

Få ned kostnadene

Ministeren har vist engasjement rundt forsinkede utbygginger på norsk sokkel. Særlig Yme-prosjektet har vakt oppsikt, da det allerede er over tre år på overtid.

– Vi har også gjort noen grep for å få ned kostnadsutviklingen. Vi har etablert et riggutvalg, som kommer med sin rapport før sommeren. Det viser seg at borekostnader er den største kostnaden bransjen har, sa statsråden.

Les også: Dette har gått galt på Yme

Yme kan bli skrotet 

Mangler 16.000

Norge har også et stort underskudd på ingeniører og realister. Så mange som 16.000 ingeniører mangles innen IKT- og ingeniørfagene.

– Hvis Norge skal fortsette å være verdensledende innen energi, må vi rette opp i dette. Mangel på fagfolk får store konsekvenser. Det kan redusere vår konkurransekraft, da det blir kamp om hodene og lønningene presses opp. Vi har alle en jobb å gjøre med å snakke varmt om denne industrien, slik at de unge velger realfagsretningen, sa Moe.

Les også: Ingen finner mer olje og gass enn Norge

– Vær offensive, sats på gass

Fornøyd med ekstra cash fra oljeæringen

– Borten Moe kunne like godt vært statsråd i en borgerlig regjering