BYGG

Gjennombrudd: Gamle mursteiner kan være like gode som nye

Lettere å gjenbruke.

Hvis gjenbrukte steiner skal bli et helt vanlig byggemateriale som alle byggherrer tør å bruke – også av dem uten rikelige budsjetter, fondsmidler eller EU-støtte – må gjenbrukte steiner dokumenterbart være like bra som nye. Derfor har bedriften Gamle Mursten jobbet hardt for å få CE-godkjent steinene. Det er de i ferd med å få til nå.
Hvis gjenbrukte steiner skal bli et helt vanlig byggemateriale som alle byggherrer tør å bruke – også av dem uten rikelige budsjetter, fondsmidler eller EU-støtte – må gjenbrukte steiner dokumenterbart være like bra som nye. Derfor har bedriften Gamle Mursten jobbet hardt for å få CE-godkjent steinene. Det er de i ferd med å få til nå. Foto: Maria Fonfara
Av Ulrik Andersen, Ing.dk
23. jan. 2018 - 19:00

Dårlige standarder og garantier har ført til at gjenbrukskravene til byggematerialer ikke kan utnyttes i stor skala. Men nå har EU godkjent en CE-merking av et slikt byggemateriale.

På Gamle Murstens fabrikk i er de ferd med å bygge opp et testlaboratorium der dimensjonen, vekten, tettheten, vannopptaket og vedheftet kan testes, slik at de kan dokumentere at steinene oppfyller de samme kravene som gjelder for nye mursteiner. Dessuten har de fått sertifisert produksjonskontrollsystemet sitt for å kunne dokumentere hvor steinene kommer fra, og hvor stor variasjon det er i de enkelte partiene. Foto: Maria Fonfara

Man kan sannsynligvis isolere opptil flere hus med alt det papiret som i løpet av det siste året har gått med til å trykke undersøkelsene og rapportene om hvordan man øker og forbedrer gjenbruk i byggsektoren.

Men nå kommer det et dokument som faktisk kan gjøre de grønne ambisjonene til virkelighet: en CE-merking av gamle mursteiner.

En av de utfordringene som har blitt nevnt i stort sett samtlige rapporter om gjenbruk, er at det ofte mangler informasjon om gjenbruksmaterialenes egenskaper.

Dette er et problem for rådgiverne, entreprenørene og byggherrene som må ta ansvaret for bruken, forteller Erik Krogh Lauritzen fra Lauritzen Advising. De jobber med gjenbruk i byggebransjen, og har blant annet hjulpet Københavns Kommune med et bygg på Katrinedals Skole, hvor det ble brukt stein fra en nedrivning på Bis­pe­­­­bjerg Hospital.

Forurensing er verste fiende

– Den største frykten er at materialene er forurensende. Men selv hvis alt dette er i orden, er man fremdeles nødt til å teste de gjenbrukte steinene for å være sikker på at de har de samme egenskapene som nye steiner. Det er en utfordring, for utgangspunktet for de fleste byggherrer er at gjenbruk ikke må bli dyrere. Derfor vil man verken ha problemer med den tekniske kvaliteten eller forurensning, sier han.

Derfor er det enkleste å bruke CE-merkede materialer, for der er det oppgitt hvor materialene kommer fra, hvordan de er lagd, og hvilke tekniske egenskaper de har.

Hittil dreier dette bare seg om nye byggematerialer som har kunnet CE-merkes, for det finnes ikke harmoniserte standarder for gjenbrukte byggematerialer. Men nå har EU-kommisjonen godkjent den danske bedriften Gamle Mursteins frivillige CE-merkings­prosedyre, forteller direktør Claus Juul Nielsen:

Gjenbruk av murstein

  • Bygg- og anleggsbransjen i Danmark produ­serte i 2015 omkring 4,1 millioner tonn avfall.
  • Murverk og tegl antas å utgjøre 10-12 prosent av denne avfalls­mengden.
  • I dag gjenbrukes omkring 300 000 tonn murverksavfall som veifyllinger etter nedknusing i landet.
  • En mindre del rengjøres og gjenbrukes. Gamle Mursten har tidligere fortalt at de årlig gjenbruker omkring tre millioner murstein.
  • Danske Teknologisk Institut vurderer at opptil 60 millioner steiner kan gjenbrukes årlig hvis man klarer å finne en metode for å rense sementholdig mørtel fra den andelen av steiner som stammer fra bygg oppført etter 1955.

Kilder: Teknologisk Institut og Berlingske Tidende

– Det vil si at gamle steiner kan klassifiseres på lik linje med nye steiner. Nå trenger du ikke lenger være modig som byggherre eller entreprenør for å velge gjenbrukte steiner. For alt er det samme som om du hadde kjøpt nye.

Bedriften har nemlig valgt å stille de samme kravene til de gamle steinene som de som gjelder for nyproduserte steiner (DS/EN 771-1:2011+A1:2015). Men steinene må bare brukes i murverk der kravet til steinstyrken ikke overstiger 20 MPa.

EU-godkjenning er nøkkelen

Gamle Mursten selger allerede i dag millioner av murstein til mange forskjellige byggversjoner, men Claus Juul Nielsen forventer at CE-merkingen vil øke etterspørselen betydelig.

– I dag leverer vi ikke bare til eksperimentelle bygg, men til helt vanlige industribygg – for eksempel til Pension Danmark og Carlsberg. Men godkjenningen fra EU er nøkkelen som gjør gjenbruk mer verdifullt.

Selv om Gamle Mursten har den nødvendige testprosessen på plass, kan de ennå ikke sette CE-merker på mursteinene sine. Dancert, som skal sertifisere Gamle Murstens prosesser, har nemlig ennå ikke blitt akkreditert til dette arbeidet.

Men prosjektsjef Sidse Zimmermann forventer at Gamle Mursten kan sende det første partiet CE-merkete gjenbruksmursteinene ut i løpet av første kvartal.

Claus Juul Nielsen forventer at andre bedrifter som prøver å gjenbruke byggematerialer direkte, vil gå den samme veien.

– Standarden er jo åpen, så andre kan se hva vi har gjort. På den måten legger vi lista for hva man skal kunne leve opp til på dette markedet, sier han.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk

Siden 2003 har bedriften Gamle Mursten renset millioner av steiner fra nedrevne bygninger og sendt dem ut til nye byggverk. Foto: Maria Fonfara