INDUSTRI

Garanterer at Reiten blir styreleder

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp).
Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Overfor P4 slår Odd Roger Enoksen (Sp) fast at Eivind Reiten blir styreleder i StatoilHydro. Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå melder at regjeringen prøver å unngå dette, noe olje- og energiministeren benekter.

Bindende fusjonsplan

– Det foreligger ingen andre planer fra regjeringen sin side. Den inngåtte avtalen står vi ved, og den ligger fast, sier Enoksen til radiokanalen.

Han peker på at både Statoil og Hydros styrer og generalforsamlinger har sluttet seg til en fusjonsplan som innebærer at Eivind Reiten skal være styreleder i StatoilHydro, og at regjeringen og Stortinget har sluttet seg til dette.

– Dette er en del av en helhetlig avtale mellom selskapene, og denne ligger fast, sier Enoksen.

Ingen avgjørelse tatt

Tidligere i dag gikk amanuensis Hugo P. Matre ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen ut og sa at bedriftsforsamlingen i StatoilHydro ikke er bundet til å velge Reiten som styreleder.

– Mange uttrykker seg som om det er besluttet at Eivind Reiten skal være styreleder i StatoilHydro. Men det er ikke gjort noe valg. Man har kun uttrykt en intensjon, sier Matre til NTB.

Ingen ro

Debatten om Eivind Reitens framtidige rolle som styreleder i den nye giganten StatoilHydro har ikke stilnet selv om han har sagt fra seg 7,8 millioner kroner av opsjonsutbetalingene.

Anonyme kilder i regjeringsapparatet sier til Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) at det arbeides på spreng i regjeringskontorene med å finne løsninger på hvordan det er mulig å fjerne Reiten som styreleder i StatoilHydro.

Opp til bedriftsforsamlingen

Saken har vært forelagt for Stortinget. Den har vært oppe i styrene i Statoil og Hydro. Og det er gjort et vedtak fra generalforsamlingen i begge selskapene. Men ingen av disse har valgmyndighet.

– Det er bedriftsforsamlingen i det sammenslåtte selskapet som har valgmyndighet, og den er eksklusiv. De er ikke bundet når de skal gjennomføre valget, sier Matre.

Selskapets beste

Han påpeker at bedriftsforsamlingen er forpliktet til å vurdere hva som er til selskapets beste til enhver tid.

– Den gangen de involverte ble enige om at Reiten skulle bli styreleder, var situasjonen en annen enn i dag. Hvis bedriftsforsamlingen mener at all den uroen som har vært rundt opsjonene vil medføre at Reiten ikke lenger har de nødvendige forutsetninger, så står de helt fritt til å velge en annen, sier Matre til NTB. (©NTB)

Les mer om: