SAMFERDSEL

Gamle gruveganger skaper problemer for ny E18

Nå skal det finnes ny trasé for firefelts E18 mellom Langangen og Rugtvedt. Men Statens Vegvesen frykter at gamle gruveganger rundt Brevik kan skape vanskeligheter.
Nå skal det finnes ny trasé for firefelts E18 mellom Langangen og Rugtvedt. Men Statens Vegvesen frykter at gamle gruveganger rundt Brevik kan skape vanskeligheter. Bilde: Statens Vegvesen

Rundt Brevik har det vært drevet sementproduksjon med tilhørende gruvedrift siden 1916.

Nå skal man sikre at ikke en ny tunnel plutselig treffer en gammel og for lengst glemt gruvegang under byggefasen.

Statens Vegvesen har bedt Sintef om hjelp til å finne det beste trasévalget.

Flere alternativ

Det er flere traseer som er aktuelle for ny E18 forbi sementbyen Brevik, men usikkerheten er så stor at Statens Vegvesen har bedt Sintef Byggforsk om å se på grunnforholdene.

– Det var naturlig å be Sintef om hjelp, de har gjort omfattende arbeider for Norcem tidligere og er godt kjent med området og gruvegangene, sier Ragnar Grøsfjeld, planleggingsleder for den nye E18-strekningen mellom Langangen i Vestfold og Rugtvedt i Telemark.

Et mulig trasévalg med bru over Eidangerfjorden vil redusere strekningen mellom Langangen og Rugtvedt med seks kilometer.

Men det krever at Vegvesenet velger en trasé som delvis krysser Norcems område og som vil gå gjennom og over områder som er nærmest perforert av gruver fra årelang sementproduksjon.

Et alternativ er også å legge den nye firefelts motorveien langs dagens E18.

Beslektet: Tunnelområde gjennomhullet av gruver

Usikre kart

Dagens hovedkilde til kalkstein er gruven i Dalen, som nå har en utstrekning på over 200 kilometer og har kommet ned til en dypde på 270 meter under fjorden.

Det er det dypeste veianlegget under sjø i Norge, skriver Wikipedia. Det er ikke disse gruvegangene som byr på problemer, men de som for lengst er ute av drift.

Sintef skriver i sin rapport at Norcem har kart over gruvegangene tilbake til 1922. Noen av disse kartene er beheftet med usikkerhet, og for gruvene fra de første seks årene er det lite dokumentasjon tilgjengelig.

– Oppgaven vår har vært å gå gjennom gammelt kartmateriale som har vært stuet bort i skuffer og skap, og finne ut hvor en planlagt ny E18 kan komme i kontakt med Norcems gruver, forteller Torun Rise i Sintef Byggforsk.

Les også:  Danmark innfører snittmåling mellom fotobokser

Gjennom de kalksteinrike områdene foreligger det en rekke forskjellige alternativer for hvor E18 skal gå. I tillegg til gamle gruveganger spiller også grunnforholdene der brutårn skal støpes en rolle. Beslutning blir ikke tatt før i 2015. Statens Vegvesen

Muligheter og begrensninger

Rise ledet arbeidet Sintef har gjort for vegvesenet. Hun foreslår i sin rapport å gå bort fra tunnel på deler av strekningen der tunnel i utgangspunktet ville vært førstevalget.

Enkelte steder vil overdekningen være mindre enn 20 meter. Andre steder er det usikkerhet om hvordan tilstanden er for de gamle gruvegangene. Sintef viser til en tidligere rapport der det heter at det er "knyttet stor usikkerhet til gruvas utbredelse og stabilitet."

Sintef foreslår derfor å la en noe større del av E18 gå i dagen og la deler gå i kulvert. Da må det sprenges ut, støpes kulvert og deretter fylles igjen når kulverten er støpt. Dette krever at veien heves noe i forhold til ideelt valg om det hadde vært tunnel gjennom fast fjell.

Grøsfjeld forteller at den første kontrakten som gjelder en konspetvalgutredning vil komme i april neste år.

– Den KVUen blir nok levert på høsten 2014 med en anbefaling om trasé. Valget vil først falle 2015, og det er ikke sikkert det blir bru over fjorden og den korteste traseen, sier Grøsfjeld.

Les også:

Flyplassteknologi kan redusere veisaltingen med 80 prosent

Nå starter planleggingen av lyntog til Gøteborg

Veidekke-sjef: Uerfarne folk har bidratt til veikonflikter for 400 millioner