Full stans i jernbaneutbygging: Forurensede masser har lekket inn i tunnel

Vannprøver viser at både kreosotforbindelser, PAH-er og tungmetaller har lekket inn under drivingen av ny Mossetunnel.

Full stans i jernbaneutbygging: Forurensede masser har lekket inn i tunnel
Jernbaneutbyggingen i Moss sentrum er stoppet opp etter oppdagelsen av forurensede masser i Mossetunnelens rømningstunnel. Foto: Bane Nor

Det ble full stans i tunneldrivingen etter at det ble oppdaget forurenset vann under drivingen av en rømningstunnel i forbindelse med utbyggingen av ny jernbanetunnel under Moss sentrum.