KRAFT

Frykter kreftfare skal forsinke Mongstad

MÅ SATSE:  Zero mener at usikkerheten rundt helse og miljørisikoen ved aminteknologien ikke er noe grunn til å utsette CO2-fangstanlegget på Mongstad.
MÅ SATSE: Zero mener at usikkerheten rundt helse og miljørisikoen ved aminteknologien ikke er noe grunn til å utsette CO2-fangstanlegget på Mongstad. Bilde: Mona Sprenger
Mona Sprenger
19. feb. 2009 - 14:26

Rensing av gasskraftverket på Mongstad kan føre til utslipp av kreftfremkallende stoffer.

Les også:

Frykter utsettelse

I masterplanen for prosjektet skriver StatoilHydro at det er et krav at helse- og miljørisikoen forbundet med aminer og aminprosessen er akseptabel ved investeringsbeslutning.

Uavklarte forhold omkring dette kan medføre utsettelse av investeringsbeslutningen og endre teknologivalget. Det liker ikke Zero.

– Vi er redde for at dette blir brukt som grunn til å utsette CO2-fangst, sier teknisk ansvarlig på CO2-fangst i Zero. Ut i fra vår erfaring og kunnskap er det ingen grunn til å utsette planen, sier Marius Gjerseth i Zero.

Han viser til at det finnes mye internasjonal erfaring med større anlegg for fangst av CO2 fra røykgass, for bruk av CO2 til blant annet næringsmiddelindustri og urea.

– Det har i lang tid vært kjent at det må gjøres tiltak for et CO2 fangstanlegg for å minimere utslipp av amin, og at det dannes restavfall som må håndteres og destrueres ved forbrenning.

Må ha dokumentasjon

– Dere frykter ikke at det kan bli dannet kreftframkallende stoffer?

– Vi mener at det er håndterlig. Forurensingsmyndighetene skal på normalt vis behandle utslippsøknad for et slikt anlegg. Hva slags krav som eventuelt må settes til hva slags typer amin som brukes, utslippsgrenser og tiltak for å redusere utslippene vil bli håndtert av Statens forurensingstilsyn gjennom en ordinær utslippsbehandling, sier Gjerseth, som føler seg trygg på at SFT vil sørge for at det ikke blir helsefarlig.

– Det har drevet med fangst av CO2 i lang tid og det finnes global erfaring på dette området. Vi tror at leverandøren av dette utstyret vil ha den nødvendige informasjonen.

– Tel-Tek har ikke lyktes i å hente inn informasjon om aminer fra disse internasjonale leverandørene. Likevel mener dere at det lett lar seg løse. Hvorfor det?

– Det må selvsagt stilles krav til leverandørene i anbudsrunden, slik at SFT får tilstrekkelig med informasjon. De må levere dokumentasjon som er tilstrekkelig innenfor den tidsperioden det er snakk om.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.