MARITIM

Forskningsrådet: 2 milliarder til innovasjonssentre – 100 millioner til autonome skip

Forskningsrådet bevilger rundt 2 milliarder kroner til 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon. NTNU og Sintef får senter for autonome skip, SFI Autoship.

Modell av Yara Birkeland. Det nye senteret for forskningsdrevet innovasjon (SFI Autoship) vil forhåpentlig bidra til realisering av flere fullskalaprosjekter.
Modell av Yara Birkeland. Det nye senteret for forskningsdrevet innovasjon (SFI Autoship) vil forhåpentlig bidra til realisering av flere fullskalaprosjekter. Foto: Tore Stensvold

Sintef og NTNU kommer godt ut av ordningen med Sentre for forskningsdrevet innovasjon. Forskningsrådet betaler halvparten og industrien resten i åtte år. Målet med SFI-er er mer innovasjon og verdiskaping i næringslivet, basert på samarbeid mellom forskningsmiljøer og industri.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.