Forskningsrådet: 2 milliarder til innovasjonssentre – 100 millioner til autonome skip

Forskningsrådet bevilger rundt 2 milliarder kroner til 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon. NTNU og Sintef får senter for autonome skip, SFI Autoship.

Forskningsrådet: 2 milliarder til innovasjonssentre – 100 millioner til autonome skip
Modell av Yara Birkeland. Det nye senteret for forskningsdrevet innovasjon (SFI Autoship) vil forhåpentlig bidra til realisering av flere fullskalaprosjekter. Foto: Tore Stensvold

Sintef og NTNU kommer godt ut av ordningen med Sentre for forskningsdrevet innovasjon. Forskningsrådet betaler halvparten og industrien resten i åtte år. Målet med SFI-er er mer innovasjon og verdiskaping i næringslivet, basert på samarbeid mellom forskningsmiljøer og industri.