OLJE OG GASS

Flytter utslippene under vann

Oljefilm på havoverflaten skaper stadig frykt for oljelekkasje. Nå vil Statoil flytte utslippsrøret under vann slik at oljefilmen ikke synes.

11. juni 2012 - 10:41
Vis mer

Ved produksjon av olje følger det normalt med vann. Vannmengden fra hvert felt øker etter hvert som feltene blir eldre og reservoarene blir tømt.

Ti års forskning på langtidseffekter av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten viser at komponenter i produsert vann kan ha en rekke negative effekter for helsetilstanden, funksjonene og reproduksjonen hos fisk og virvelløse dyr.

Statoils Brage-felt slipper ut så store mengder produsert vann at det ofte slås alarm om oljeutslipp. I begynnelsen av mai ble Statoil kontaktet av Ptil, Kystverket og Klif på grunn av observasjoner av oljefilm ved Brage-plattformen.

Les også: Oljeutslipp skader mer enn trodd

Skjuler utslippet

Nå planlegger Statoil å senke utslippsrøret slik at oljerestene ikke blir synlige på overflaten.

– Utfordringen er at vårt utslippsrør ender seks meter over havflaten. Dette medfører at hydrokarbondråpene slås ut av vannet og havner som en tynn film på havoverflaten. Ved å føre utslippsrøret ned til rundt 17 meter under havoverflaten reduseres denne effekten betydelig, og den tynne filmen vil for alle praktiske formål forsvinne, sier talsmann Ola Anders Skauby i Statoil.

Klima- og forurensningsdirektoratet mener oljebransjen må gjøre mer for å redusere utslippene av produsert vann.

– Vi er pådrivere for at bransjen skal gjøre større innsats for å redusere mengden oljeholdig vann som slippes ut fra de aldrende feltene på norsk sokkel. Det er blitt gjort en del, men vi mener det kan gjøres mer, sier seksjonssjef Hanne Øren i Klif.

Hun forteller at Brage er et felt som slipper ut relativt mye olje med produsert vann, og at utfordringen ikke vil bli løst av å slippe ut det produserte vannet dypere i havet.

Les også: Brage overbeviste Flåthen

Article3069_Image5114.jpg– Å senke utslippsrøret lengre ned i vannsøylen vil ikke utgjøre noen forskjell når det gjelder mengden produsert vann som blir sluppet ut i havet. Uten at jeg kjenner til forholdene her, kan man likevel tenke seg at mindre såkalt «blueshine» kan være positivt for eventuelle sjøfugl i området, mens fisk og andre dyr i vannsøylen vil kunne utsettes for større oljemengder med en slik løsning, sier Øren.

Skauby understreker at utslippene på Brage er i henhold til de konsesjonskrav som myndighetene har satt på 30 mg oljekomponenter per liter vann.

– Vår ambisjon er å redusere og holde oljeandelen i produsert vannutslipp på Brage til 18 mg/l. Vi ligger allerede svært nær vår ambisjon, og vi har en egen gruppe som følger utviklingen og tiltak tett opp.

Les også: 

Tar igjen det tapte på Heidrun

Her er nye Valhall 

God illustrasjon

Greenpeace-leder Truls Gulowsen sier Statoil burde gjøre tiltak for å redusere utslippene framfor å skjule dem.Article3069_Image5120.jpg

– Denne saken er en god illustrasjon på problemet med Klifs regulering av oljeholdig produsert vann gjennom grenseverdier i milligram per liter, uten å ta hensyn til det totale volumet av olje som blir tilført det marine miljøet gjennom stadig økende mengder produsert vann. Det virker åpenbart på meg at det må settes maksgrenser for hvor mye olje som kan slippes ut, og at dette må gå ned, ikke opp, sier han.

– Saken viser dessverre også hvordan oljeselskapene fortsatt opererer med en «ute av syne, ute av sinn»-tilnærming til havmiljøet. Det understreker behovet for sterk styring og overvåkning, ikke bare internkontroll. Brage-feltet har lenge hatt store utslipp, og Statoil burde definitivt gjøre tiltak for å redusere utslippene framfor å skjule dem, fortsetter Gulowsen.

Klif vurderer å foreslå strengere krav til utslipp av produsert vann på norsk sokkel. Article3069_Image5116.jpg

I dag er det tillatt å slippe ut ubegrensede mengder produsert vann bare oljekonsentrasjonen ligger under 30 milligram per liter. Ettersom mengden produsert vann øker etter hvert som feltene tømmes, øker også utslippene av oljekomponenter.

– Vi vurderer om vi skal gå inn for strengere krav for oljeinnholdet i vannet. Dette vil sannsynligvis ikke få store konsekvenser ettersom snittet på sokkelen i dag ligger på 11 milligram per liter, sier Øren.

Hun forteller at nye felt som hovedregel skal bygges ut uten utslipp av produsert vann til sjø og at Klif foreløpig ikke vil gå inn for et øvre tak for hvor store mengder olje totalt det skal bli tillatt å slippe ut fra eksisterende felt.

Et slikt tiltak ville fått store konsekvenser for myndighetenes ambisjoner om å få mest mulig ut av feltene.

Les også:

Norske studenter utviklet undervannsfallskjerm

Klimameldingen kan gi mindre utvinning

Her er Statoils flytende testlab 

– De som hevdet at det hastet med oljeleting i Lofoten tok feil 

Solheim vil dempe oljetempoet 

Her er Statoils nye superrigg

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.