SAMFERDSEL

Fire entreprenører vil bygge ny E18

Fire entreprenører ønsker å bygge nye E18 i Hobøl som skal gå mellom Knapstad og Retvet.
Fire entreprenører ønsker å bygge nye E18 i Hobøl som skal gå mellom Knapstad og Retvet. Bilde: Statens vegvesen

De som leverte tilbud

NCC Construction AS: 836,7 mill.kr.

Skanska: 870,6 mill.kr.

Isachsen entreprenør: 921,8 mill.kr

TT Anlegg: 984,8 mill.kr.

Fire entreprenører har levert tilbud i konkurransen om å få bygge ny E18 gjennom Hobøl i Østfold.

Kontrakten blir den største for E18-prosjektet Ørje-Vinterbro, og den største veikontrakt i Østfold noensinne.

20 prosent prisforskjell

Tilbudene som er levert inn varierer fra 836.7 til 984,8 millioner kroner. Det høyeste tilbudet er levert av TT Anlegg, og det laveste av NCC Construction.

Prosjektleder i Statens vegvesen for E18 Ørje-Vinterbro er Elin Bustnes Amundsen. Hun sier det ikke er uvanlig at tilbud varierer på opp mot 20 prosent, slik som disse.

– Prisforskjellene er som forventet. De pleier å være som dette på såpass store kontrakter, sier hun.

Amundsen sier pris vil ha betydning når vegvesenet tar sitt endelige valg, men at de vil se gjennom kontraktene for å se hva de inneholder og om de oppfyller de rette kravene før avgjørelsen tas.

– Vi starter på evalueringen umiddelbart, og må se på hva som blir billigst totalt sett, sier hun.

Les også: Norsk-sveitsisk konstellasjon danket ut selskaper fra hele Europa

Største kontrakt i Østfold

Den seks kilometer lange strekningen kontrakten går ut på, går gjennom Hobøl kommune i Østfold, og krysser fylkesgrensen til Akershus.

– Dette er så langt den største kontrakten i Østfold noensinne, forteller Amundsen.

Strekningen skal bidrar til å sluttføre den såkalte Østfoldpakka, og gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle bilister.

Utfordrende grunnforhold

Kontrakten de fire entreprenørene har gitt tilbud på er en enhetspriskontrakt. Den er dermed prosjektert fult ut av Vegvesenet.

Amundsen sier oppdraget kan føre til noen utfordringer for entreprenøren som får det, men at det er tatt høyde for i kontrakten.

– Vi ser noen utfordringer med dårlige grunnforhold og kvaliteten på steinmassene på visse punkter på strekningen, sier hun.

Ny E18 skal gå i bro over Hobølelva, der mer enn tre kilometer med stålpæler skal bores ned. Det fører til at leirvannet som da kommer opp, som ikke lan slippes rett ut i elva, må renses spesielt.

Veien skal etter planen være ferdig høsten 2016.

Les også:

AF-gruppen eneste rene norske tilbyder på Follobanen

Denne brua blir den første av sin sort  

Les mer om: