OLJE OG GASS

Fikk nei til å jobbe mer enn tre netter på rad på Follobanen - på sokkelen jobber de 14 netter på rad

Helseskadelig, mener Arbeidstilsynet.

På sokkelen kan oljearbeiderne jobbe nattvakter tre uker på rad. På land får man som regel ikke jobbe mer enn tre netter på rad.
På sokkelen kan oljearbeiderne jobbe nattvakter tre uker på rad. På land får man som regel ikke jobbe mer enn tre netter på rad. Bilde: Statoil
Øyvind LieØyvind LieJournalist
20. juni 2016 - 11:54

Arbeidstilsynet avslo nylig søknaden fra det spansk-italienske konsortiet Acciona Ghella om at arbeiderne på Follobanetunnelen skulle få en skiftordning med 14 nattvakter på rad.

Avslaget ble begrunnet med at det er helseskadelig å jobbe så mange netter på rad.

21 netter

For oljearbeidere på sokkelen er imidlertid 14 nattvakter på rad vanlig.

– 14 netter på rad er helt normalt å jobbe i enkelte bransjer på sokkelen, sier forbundssekretær Øyvind Hopland i fagforbundet Industri Energi til Teknisk Ukeblad.

Om man skal jobbe mer enn 14 netter på rad, må det godkjennes av vernetjenesten lokalt på plattformen.

– Men inntil 21 netter går normalt av seg selv. Skal det jobbes mer enn 21 netter på rad, må det godkjennes av Petroleumstilsynet, sier Hopland.

Skiftene varer i 12 timer.

Etter toukersperiodene på plattformene har oljearbeiderne fire uker fri på land.

Bli med inn: Slik bor offshorearbeiderne på Norges største boligrigg

Helseskadelig

– Synes dere det er greit at det jobbes så mye som 14 netter på rad?

– Nei, vi er fullstendig klar over at nattarbeid er skadelig. Det er nå også sterkt begrenset i forhold til hvordan det var før, sier Hopland.

Avtalene om hvor mange nattevakter arbeiderne på sokkelen skal gå på rad, er fremforhandlet mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne.

På flyteriggene har arbeiderne ifølge Hopland som hovedregel avtaler som gjør at de ikke jobber 14 netter på rad, men sju dagvakter før de bytter til sju nattevakter.

– Det tror jeg alle offshorearbeiderne vil foretrekke, framfor 14 nattevakter, sier Hopland.

– Hvorfor jobbes det da 14 nattevakter på rad andre steder. Kunne de ikke de med samme antall arbeidere alternert skiftene, slik at de først jobbet sju netter og så avsluttet med sju dager og omvendt?

– Det må oljeselskapene svare for, men jeg tror det er fordi de mener at det er risikabelt å skifte fra dag til natt midt i perioden, selv om det ikke er forskningsgrunnlag som underbygger det, sier han.

Får alt servert

– Synes du det vil være greit om arbeidene på Follobanen får jobbe 14 netter på rad?

– Når vi godkjenner 14 netter på rad i tariffavtaler på sokkelen, tar man høyde for at maten står klar til deg når arbeidet er ferdig, og at man kan gå rett og legge seg og slippe å tenke på noen praktiske ting. Frokosten serveres og alt er ordnet, sier Hopland.

På land er det derimot ofte slik at utenlandske arbeidstakere innkvarteres i leiligheter.

– De må lage mat selv, de må handle og gjøre masse praktiske ting utenom arbeidstid. Kanskje har de lang reisetid til jobben. Så det blir ikke helt sammenlignbart. Hvis det er slik på Follobanen, skjønner jeg at Arbeidstilsynet sier nei, sier Hopland.

– Ikke problematisk

Pressekontakt Eileen Bruntland i Petroleumstilsynet bekrefter at arbeiderne på sokkelen kan jobbe opptil 21 dager uten at dette må godkjennes av Ptil.

– For opphold utover 21 dager, som skjer unntaksvis på grunn av værforhold, skal vi varsles, skriver Bruntland i en epost til Teknisk Ukeblad.

– Er dere enig i Arbeidstilsynet i at det er helseskadelig å jobbe mange nattevakter på rad?

– Ja, dette er godt belagt med forskning, skriver Bruntland.

– Synes dere det er uproblematisk å tillate at arbeiderne på sokkelen ofte jobber 14 og noen ganger hele 21 netter på rad?

– Døgndrift og nattarbeid er nødvendig for å opprettholde drift og styring av storulykkerisiko. Det er også bedre at folk transporteres ut for lengre perioder, framfor hyppige helikopterturer. Utfra en slik helhetsvurdering av sikkerheten, er ikke dette problematisk, skriver Bruntland.

  • Han ba kompisene i oljebransjen om en gründer-idé: Se resultatet

– Farlige svingskift

Hun er uenig med Industri Energi i at det ikke er risikabelt å rotere fra dag til natt midt i perioden.

– Mange gjør dette, men forskning viser at svingskift øker risiko for feilhandlinger, skriver Bruntland.

– Gjør Ptil noe for å påvirke avtalene mellom offshorearbeiderne og aktørene på sokkelen, slik at det unngås å jobbe mer enn 7 netter på rad?

 – Nei. Partene har rett til å selv avtale arbeidstidsordningene innenfor grensene av loven, svarer Bruntland.

Fungerende leder i arbeidstidsenheten i Arbeidstilsynet, Jens Erik Romslo, viser til at det er to ulike regelverk som regulerer arbeidstiden på sokkelen og på land, nemlig petroleumsloven og arbeidsmiljøloven.

– Regelverkene gjenspeiler at det er to vidt forskjellige ting å arbeide offshore og onshore. Offshore bor man på en måte på hotell. Man får alle måltider servert hver dag, man bor i umiddelbar avstand til arbeidsstedet. Arbeidsforholdene kan være svært annerledes enn på land, sier Romslo til Teknisk Ukeblad.

Skader fordøyelsen

Han sier arbeidstidsordninger må være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger, slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensynene.

– Ifølge arbeidsmedisinsk forskning øker nattarbeid risikoen for kroniske søvnproblemer og andre helseproblemer, spesielt i fordøyelsessystemet og i hjerte-kar-systemet. Normalt sett, og ut fra de arbeidsmedisinske vurderingene vi støtter oss på, vil det ikke være forsvarlig å arbeide mer enn tre nattskift på rad før man legger inn en restitusjonsperiode på minst to normale netters søvn for å gjenopprette døgnrytmen og hvile ut. Men selv dette vil medføre uheldig belastning for mange. Det må derfor særlige forhold til om vi skal åpne for flere enn tre nattskift på rad, nettopp på grunn av belastningen nattarbeid innebærer, sier Romslo.

Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, og ikke om Follobane-søknaden.

Acciona Ghella har klaget på avslaget på søknaden om å få jobbe 14 nattskift på rad. Direktoratet for arbeidstilsynet skal etter planen behandle saken innen 19. august.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.