OLJE OG GASS

Ferske rettsdokumenter gir unik innsikt: – Yme ville blitt åtte år forsinket

Halve levetiden ville vært brukt opp.

Bilde: Lutelandet Offshore
Roald RamsdalRoald RamsdalJournalist
12. juni 2017 - 05:43

Ferske rettsdokumenter gir et unikt innblikk i kranglingen mellom SBM som bygde Yme-plattformen og oljeselskapet Talisman, som skulle leie plattformen i Nordsjøen.

SBM-toppsjefen omtalte kunden som «lite samarbeidsvillig og uforutsigbar» (se flere utdrag under).

Teknisk Ukeblad har flere ganger omtalt det gigantiske forsikringskravet fra Yme-eier SBM, etter en av norgeshistoriens største industriskandaler. Oljeplattformen hugges nå opp på Vestlandet, uten å ha produsert én dråpe olje.

Totalt krever eieren over 10 milliarder kroner fra forsikringsselskapene. I 2018 blir det rettssak i Commercial Court i London.

- Kun verdt skrotprisen

Som TU har omtalt før, hevder SBM at en designfeil ved installasjonsprosedyren førte til at Yme ble ødelagt. De mener feilen var den direkte årsaken til at plattformen fikk strukturelle skader, måtte evakueres av sikkerhetsmessige årsaker og fikk forfalle i fred i Nordsjøen.

Forsikringsselskapene er helt uenige i dette. De mener at SBM og Talisman ikke var interessert i å gjøre prosjektet ferdig.

Et av forsikringsselskapene mener plattformen ville blitt hugget opp uansett, og at plattformen kun var verdt skrotprisen.

- Halve levetiden ville vært oppbrukt

Her blir Yme installert på feltet 26. juni 2011. En feil ved støpingen av beina til understellet (rød ring) var årsaken til at plattformen ble ubrukelig, hevder SBM.
Her blir Yme installert på feltet 26. juni 2011. En feil ved støpingen av beina til understellet (rød ring) var årsaken til at plattformen ble ubrukelig, hevder SBM. Foto: Talisman/Ptil

Forsikringsselskapene mener Yme-prosjektet hadde en rekke problemer, som ikke hadde noen ting med installasjonen å gjøre.

De peker på at Aker Solutions konkluderte med at det gjenstod tre millioner arbeidstimer før plattformen var klar, etter at den var installert i Nordsjøen.

Etter å ha lest rapporten til Aker Solutions, vurderte Talisman at Yme-prosjektet ville bli minst åtte år forsinket dersom plattformen skulle gjøres ferdig.

Når plattformen ville blitt ferdig, ville dermed over halvparten av plattformens levetiden på 15 år vært oppbrukt.

Et av forsikringsselskapene hevder at plattformen måtte vært tatt inn til land igjen for å kunne bli ferdig.

Det kommer frem i rettsdokumenter som nylig er sendt inn til Commercial Court i London.

«Fullstendig mangel på kompetanse»

Forsikringsselskapene påstår at forholdet mellom SBM og Talisman var blitt svært dårlig - og at dette var årsaken til at plattformen ble ødelagt.

Som bevis for dette legger de frem utdrag fra en rekke eposter sendt mellom sentrale personer i de to selskapene.

Få måneder etter at Yme var installert på feltet, skrev daværende Talisman-direktør Nick Walker en epost til daværende SBM-toppsjef Tony Mace og fortalte om alvorlige mangler i måten SBM håndterte Yme-prosjektet.

«Det er en mangel på tillit gjennom deres tidligere handlinger og for å bøte på det må dere demonstrere en betydelig forbedret og vedvarende tilnærming til å fullføre prosjektet», skrev han til toppsjefen.

En prosjektleder for Yme i Talisman hevdet at SMB jobbet på en «totalt uplanlagt og dårlig definert måte», og at de hadde «fulgt opp ingeniørarbeid, innkjøp og konstruksjonsarbeid på en tilsvarende uplanlagt og kaotisk måte».

Prosjektlederen mente videre at SBM hadde vist «en fullstendig mangel på kompetanse med hensyn til planlegging og styring av prosjektet».

Synspunktene ble sendt over til SBM i juni 2012 - kort tid før plattformen ble evakuert av sikkerhetsmessige årsaker.

På kvelden 10. juli 2012 ble Yme evakuert. Mannskapet fikk kun fire timers varsel på å pakke sammen og forlate plattformen.

Forsikringsselskapene hevder at de lå kommersielle vurderinger bak Talismans beslutning om å evakuere plattformen og kutte strømforsyningen.

Toppsjefen: «uforutsigbar operatør»

Tonen var heller ikke særlig vennlig i et brev som skal ha blitt sendt fra SBM-toppsjef Bruno Chabas få dager etter at Talisman besluttet å evakuere Yme:

«En beslutning tatt så tilfeldig, gjør oss alvorlig i tvil om deres intensjoner om å fullføre prosjektet», skrev Chabas til daværende Talisman-toppsjef John Manzoni.

SBM-sjefen skrev at dette var bare «ytterligere ett eksempel på Talismans uforutsigbare måte å administrere kontraktsforholdet med SBM» på.

Han mente da at Talisman over lengre tid hadde bidratt med å forsinke prosjektet.

«Samlet sett sitter SBM igjen med et bilde av Talisman som en lite samarbeidsvillig og uforutsigbar operatør, noe som gjør det i økende grad
vanskelig for SBM å fullføre dette utfordrende prosjektet», skrev SBM-toppsjefen.

Forskringsselskapene mener at alt dette beviser at forholdet mellom SBM og Talisman hadde brutt fullstendig sammen. De mener dette er en av årsakene til at plattformen ble verdiløs.

– Død eller alvorlig skader

Teknisk Ukeblad har forelagt SBM påstandene som blir rettet mot dem, samt toppsjefens utsagn om Yme-prosjektet.

– SBM Offshore har ingen kommentar, skriver selskapets pressetalskvinne Paula Farquharson-Blengino i en epost.

I dokumentene selskapets advokater har sendt til retten kommer det imidlertid frem flere opplysninger.

SBM avviser fullstendig at det var andre motiver enn sikkerhet som gjorde at Talisman valgte å evakuere plattformen, skriver de i et tilsvar til retten. Her innrømmer de samtidig at forholdet til Talisman var anstrengt. 

De viser blant annet til en rapport fra konsulentselskapet Atkins, som i 2012 slo fast at utmattingslevetiden på støttestrukturen til Yme-plattformbein kunne være nede i 2,4 måneder. 

«Dersom støttestrukturen sviktet, ville beina falle gjennom støttene og plattformen ville potensielt kollapse, som antakelig ville ført til død eller alvorlig skader hos alle ombord», heter det i svaret fra SBM.

Tonen fra SBM altså nå noe annerledes enn rett etter at plattformen ble evakuert. Da påstod SBM at plattformen var trygg.

– Yme-plattformen har vært en 100 prosent sikker arbeidsplass fra den ble installert på feltet i fjor sommer og fram til i dag. Derfor ser vi ikke behovet for midlertidig å stoppe arbeidet om bord på plattformen, som det ble gjort tirsdag, uttalte SBMS talsperson Morten Woldsdal til Stavanger Aftenblad i 2012 rett etter at plattformen var evakuert.

SBM mener også at påstandene om at plattformen ikke var verdt mer enn skrotprisen, er irrelevante for forsikringssaken.

Og mens dokumentene sendes frem og tilbake mellom advokatene i forsikringssaken – står restene av Yme-plattformen på land på Lutelandet. Her demonteres den bit for bit. Fakkelen og kranene er fjernet, beina er kuttet.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.