Autonome skip - testområder

Fem utenlandske testområder for autonome skip er etablert. Det synes norske aktører er positivt 

Rolls-Royce Marine: – En klar fordel med testområder flere steder i verden.

Utenfor Norge er det fem testområder for autonome skip ved inngangen til november 2018.
Utenfor Norge er det fem testområder for autonome skip ved inngangen til november 2018. (Illustrasjon: Kjersti Magnussen/TU)

Rolls-Royce Marine: – En klar fordel med testområder flere steder i verden.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Trondheimsfjorden var verdens første testområde for autonome skip, da det ble godkjent av norske myndigheter i 2016. Storfjorden ved Ålesund kom til i fjor, og i år er Horten etablert som testarena.  

Norge åpnet Trondheimsfjorden som testområde for autonome skip i 2016, Storfjorden i 2017 og Horten i år.
Norges testområder for autonome skip. Foto: Kjersti Magnussen/TU

Finland kom også raskt på banen, og fikk i fjor åpnet Jaakonmeri, i Bottenviken helt sørvest i landet, forautonomitesting.

Nå har også Belgia, USA, Tyskland og Nederland sluttet seg til med hav- og sjøområder som skal brukes til testing av selvkjørende fartøy.

I tillegg til de åtte offisielle testområdene, skal Kina ha definert ett område, og Sør-Korea jobber med egne planer.

Mye aktivitet

Leder for Norsk forum for autonome skip, Ørnulf Rødseth, koordinerer all informasjon om de ulike testområdene gjennom organisasjonen International Network for Autonomous Ships (INAS).

– Det skjer veldig mye internasjonalt nå for tiden, sier han.

Rødseth er likevel overbevist om at det er få som har kommet så langt som norske selskaper i å teste ut, planlegge og vedta autonomiprosjekter.

– Vi ligger fortsatt et godt stykke foran i Norge, påstår han.

Likevel mener han at det som skjer ute er positivt for den videre satsingen på autonomi.

Horten-åpning

– Det går kanskje ikke så fort framover som vi kunne ønske, men samtidig gjøres det mange framskritt. Det er liten tvil om at det går i retning av mer og mer autonomi, selv om vi ikke vil få havene fylt av selvseilende skip uten kapteiner menneskelig kontroll, påpeker han. 

Samferdselsminister Jon Georg Dale var til stede under den offisielle åpningen av Horten testarena 16. oktober.

– Måten den maritime klyngen jobber sammen med forsknings- og ikke minst studentmiljøene, viser at det er fullt mulig å være verdensledende på teknologi - som man viser her at man er, uttalte statsråden til usn.no, Universitetet i Sør-Norge, etter oppvisningen. 

Horten testområde for autonomi åpnet.

Yara-modell

Horten-området definerer seg som verdens første åpne fasilitet, som stiller med tilgang til båt, digital plattform, kommunikasjonsløsninger, kontrollsenter og tjenester til gjennomføring og forskning.

Testområdet opereres av Universitetet i Sør-Norge og har en 6,3 meter lang kopi av Yara Birkeland og et kontrollsenter ved bryggekanten til disposisjon.

Store deler av Kongsberg Maritimes autonomi-kompetanse sitter i Horten og jobber med å få Yara Birkeland, verdens første autonome containerskip, i drift fra 2021.

Fusjon med muskler

Når Kongsberg og Rolls-Royce Marine etter planen fusjonerer i løpet av første halvår 2019, vil det norske autonomimiljøet bli ytterligere styrket, tror Rødseth.

Smartship studentprosjekt 2018 - Kongsberg Maritime
En modell av Yara Birkeland er på plass i Horten.  Foto: Tore Stensvold

– Det blir et veldig tungt og markant miljø, sier Rødseth.

Han ser at også Wärtsilä, som har installert system for autodokking på MF Folgefonn, bygger seg godt opp og kjøper opp mindre aktører som supplerer egen teknologi.

– Det ser ut til å være en konsolidering i bransjen. Aktøren trenger muskler, sier Rødseth.

Rolls-Royce har sin marine hovedsatsing i Norge, men har også omfattende autonomiaktivitet i Finland. For dem er flere internasjonale testarenaer positivt, sier kommunikasjonssjef Anette Bonnevie Wollebæk i Rolls-Royce Marine.

– For oss er det en klar fordel at det er mange testområder og i flere land rundt om i verden. Vi er til stede mange steder og har kunder over alt. Det er fint å kunne teste nær kundene og våre lokasjoner, sier Wollebæk.

Kart over Storfjorden og utplassering av sensorer og instrumenter. Fra og med 29. september 2017 er området gjennom en avtale mellom Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og GCE Blue Maritime godkjent testarena for autonome fartøy. Ill: GCE Blue Maritime

Alminneliggjøring

Rolls-Royce sier at jo flere testområder, desto lettere er det å få testet ny teknologi i fullskala.

Rolls-Royce og danske Svitzer tester fjernkontroll av en taubåt.  Bilde: Tore Stensvold

– Flere testarenaer kan bidra til å få ned ledetiden fra innovasjon til et ferdig produkt, sier Wollebæk.

Hun påpeker også at nye testarenaer i stadig flere land, er med på å alminneliggjøre autonomi.

– Teknologi er ikke hindringen, men regelverk, derimot, kan være det. Når myndighetene justerer regelverket og åpner for testing, gir det et viktig signal om at autonomi er en teknologi på vei ut i den virkelige verden, sier hun til TU.

Norske innspill til IMO

FNs maritime organisasjon, IMO – International Maritime Organization, er etter norsk initiativ i gang med å se hvordan regelverket må endres og tilpasses for autonome skip.

I Finland testes autonomi på pendelfergen Stella. Bilde: Finferries

Det gjelder spesielt regelverk for å unngå kollisjoner, Colreg – Convention on the International Regulation for Preventing Collisions at Sea.  

 Der står det flere steder spesifikt at mennesker skal ha utkikk. I moderne skipsfart er sensorer og kameraer i stand til overta den jobben - og gjøre den bedre. Før vi får autonome skip, vil vi se mye av utstyret plassert om bord for beslutningsstøtte til kapteiner.

Rødseth sier at det er arbeid på gang for å samordne retningslinjer for testområder og klargjøre forskjellene. Ulike testområder kan ha ulike fokusområder. Det norske Kystverket har kommet langt i å lage regler, og spiller inn forslag til internasjonale «Guidelines» til International Network for Autonomous Ships (INAS).

– Retningslinjene ser ut til å sprike i alle retninger, sier Rødseth.

Også land som ikke har egne områder, ønsker å delta.

AIS og big data

Danmark har ikke eget testområde ennå, men er ute etter sammenliknbare data. Tanken er at et objekt vil oppføre seg forskjellig i ulike testområder. Trafikken vil også være annerledes.

Wärtsilä og Norled tester autodokking-system i Hordaland.  Foto: Wärtsilä

Ved å sette data sammen fra de ulike havområder, kan man beregne og simulere objektets oppførsel i andre havområder, sier Rødseth.

Som eksempel viser han til trafikkmønstre. Skip som seiler i de norske farvannene vil danne et mønster.

Skip i for eksempel nederlandsk, belgisk, amerikansk eller koreansk farvann, vil danne et annet regelmessig seilingsmønster – ut fra mange ulike parametere.

Ved å dytte blant annet AIS-data fra ulike områder sammen, kan graving i «big data» og analyser hjelpe til å forstå hvordan trafikken går, og hva et autonomt fartøy må tilpasses. 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå