DOKTORGRADER

EUs gassdirektiv og norsk gasstransport

19. juni 2001 - 15:00

Det er knyttet stor offentlig og faglig interesse til hvordan norsk gasstransport blir berørt av EUs gassdirektiv. Sivilingeniør Hans Jørgen Dahl har sett nærmere på dette.

Avhandlingen analyserer forskjellige organisatoriske, økonomiske og tekniske forhold i eksisterende drift som kan bli påvirket av gassdirektivet. Et viktig område som blir berørt, er måten virksomheten er organisert på, og deling av arbeidsoppgavene mellom de forskjellige interessegruppene. Et annet viktig spørsmål er om de transporttjenestene som tilbys i dag er gode nok i framtiden. I den sammenheng er det utarbeidet anbefalinger til framtidige bruksbetingelser og tariffer.

Arbeidet er flerfaglig og benytter moderne metoder for systemtenking i kombinasjon med økonomiske og tekniske analyser. Økonomiske teorier som blir benyttet til å studere regulering av offentlig tjenesteytende nettmonopoler (for eksempel drift av jernbane, strømoverføring og telefoni), er anvendt i kombinasjon med tekniske analyser. De tekniske analysene benytter tallmateriale og driftserfaringer fra den operative virksomheten i Nordsjøen.

Avhandlingen har tittelen Norwegian natural gas transportation systems, operations in a liberalized European gas market . (Driftstilpassing av norske gasstransportsystemer for å møte et liberalisert europeisk gass marked) og er utført ved Institutt for termisk energi og vannkraft ved NTNU. Hovedansvarlig rådgiver har vært professor Otto K. Sønju, NTNU, med professor II Ole Jørgen Hanssen, NTNU, som hovedveileder. Professor Kåre Petter Hagen ved Norges Handelshøyskole (NHH) og dr. juris Ulf Hammer ved Nordisk institutt for sjørett har vært medveiledere.

Forskningsarbeidet er finansiert av Statoil og arbeidet er utført ved NTNU, Statoils kontorer i Nord-Rogaland, og Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, USA, hvor Dahl arbeidet som forsker i ett år.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.