ELBIL

Er Elbil-Norge en illusjon? I halve landet øker andelen knapt. Sjekk din kommune her

Ni kommuner huser halvparten av landets elbiler. I 139 kommuner er andelen elbiler nærmest uforandret det siste året.

I de fleste kommunene er andelen elbiler i bilbestanden helt marginal (oransje farge). Bare i noen svært få kommuner er mer enn hver femte registrerte bil, elektrisk (helt grønne kommuner).
I de fleste kommunene er andelen elbiler i bilbestanden helt marginal (oransje farge). Bare i noen svært få kommuner er mer enn hver femte registrerte bil, elektrisk (helt grønne kommuner). Montasje: Marius Valle/Ole Petter Pedersen
14. mars 2021 - 12:19 | Endret 27. mars 2021 - 23:27

Noen tall er oppdatert 27. mars, etter at Statistisk sentralbyrå presenterte nye tall. Se detaljer nederst.

TU og mange andre har skrevet om det fantastiske elbilåret 2020, da det ble solgt flere nye elektriske biler enn noen gang tidligere.

2021 har også begynt i omtrent samme stil som fjoråret. Men tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er et svært stort skille mellom noen få kommuner med kraftig vekst i elbilandelen, og resten av landet.

I 139 av 356 kommuner i fjor var elbilandelen tilnærmet den samme som tidligere, det vil si innenfor en vekst eller nedgang på 1 prosentpoeng.

Det nasjonale målet er at vi om fire år kun skal kjøpe nye biler uten utslipp. Salgstempoet i byene tilsier at det målet kan nås i og rundt Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Deretter ser det fort stygt ut.

I kartet nederst i saken kan du se hvor stor andel av bilparken som er elektrisk i din kommune, og hvordan utviklingen har vært det siste året.

10 kommuner over 20 prosent

Askøy er fortsatt Norges elbilkommune, med sin svært høye andel pendlere som reiser inn og ut av Bergen hver dag. Ifølge statistikken var det 4351 elbiler i kommunen i fjor, mot registrert 3766 elbiler i 2019. Andelen elbiler har dermed økt fra 26 til 30 prosent det siste året.

Av de 10 toppkommunene kan hele åtte betegnes som pendlerkommuner rundt de fire storbyene. Verken Trondheim (16 %) eller Stavanger (17 %) figurerer på denne topplista, i motsetning til kommuner rundt. 

Dette er de 10 kommunene i Norge hvor elbiler utgjør minst 20 prosent av bilbestanden:

Etter disse toppkommunene følger 58 kommuner hvor elbilandelen ligger mellom 10 og 20 prosent.

67 kommuner under 2 prosent

I den andre enden av skalaen finner vi hele 67 kommuner hvor elbilbestanden ligger på under 2 prosent ved nyttår. Dette er naturlig nok stort sett distriktskommuner, med til sammen litt under 200.000 innbyggere. 

Men på denne lista finner vi også enkelte litt større kommuner, som Senja, Sør-Varanger og Hammerfest, som alle er kommuner med over 10.000 innbyggere. Men alle ligger også i Nord-Norge, der ladenettverket er klart dårligst – og avstandene til dels store. Det er bare to år siden Enova ikke fikk noen interessenter til å bygge hurtigladere i Finnmark. Siden har situasjonen bedret seg, men så sent som i fjor møtte Tesla på motstand, da selskapet ville etablere hurtiglader i Alta. En kommune som for øvrig ligger under 3 prosent i elbilandel fra før.

I disse kommunene er andelen elbiler aller lavest:

Store skiller regionalt

Statistikken gir anledning til å lage en oversikt over de beste og dårligste elbilkommunene, målt som andel elbiler av total bilbestand, i hvert enkelt fylke.

Fylkesoversikten viser at selv ikke i Innlandet finnes det én kommune hvor elbilbestanden ved nyttår hadde passert 10 prosent – Hamar topper med 9,7 prosent elbilandel. 

Dette er de beste distriktskommunene

Selv om det er svært mange kommuner ute i distriktene hvor det knapt finnes elbiler, er det også her en god del variasjoner.

Blant de 100 mest «rurale» kommuner, basert på en skala Kommunaldepartementet bruker, er Ulvik i Hardanger den klart beste elbilkommunen, fulgt av en rekke andre kommuner i det nye Vestland fylke. 

Her er oversikten over de ti distriktskommunene med høyest andel elbiler:

Statistikkene viser at det altså er langt fram før Norge er en samlet elbilnasjon. Særlig i distriktskommunene går utvikligen så sakte, at det med dagens tempo vil ta mange tiår å oppfylle regjeringens ambisjoner om bare å selge biler uten utslipp fra 2025. Så vil kanskje statistikken bedres framover. Det gjenstår å se. Nysalget av elbiler så langt i år er bra, men ikke oppsiktsvekkende bra.

Disse tallene stiller også debatten om å innføre moms på elbiler – eller innføre andre tiltak som gjør det dyrere å bruke elbil, i et litt annet lys. På en måte er det ikke rart at det er Oslo-gryta som dominerer debatten om elbilens vilkår. Men skal Norge bli en elbilnasjon, er det vel så mye lademulighetene langs E6 i Nordland og andre viktige veistrekninger som er avgjørende. Norge sliter her med det samme problemet som Vest-Europa ellers: Infrastrukturen for lading utvikles altfor sakte. 

Etter mitt syn er det også utvilsomt at ladeordningene er altfor komplekse for «vanlige» sjåfører som ikke er interessert i å bruke tid på å finne ut hvilken app i App Store du må laste ned og registrere deg i, for å få billigst mulig lading hvis du tilfeldigvis vil stoppe og ta en pause. 

Elbil-Norge – kommune for kommune

I kartet under kan du se detaljene for hver enkelt kommune:

  • Hvor høy andel elbiler er det i kommunen?
  • Hvilken plass på elbiltabellen ligger kommunen på, nasjonalt og i fylket?
  • Hvor mange elbiler er registrert, og hvor mange flere eller færre har det blitt det siste året?

Klikk på kartet og dra det rundt for å navigere deg til andre landsdeler.

Kommentaren er oppdatert med nye tall fra Statistisk sentralbyrå, som har litt andre tall for bilbestanden enn OFV. Det er 139, ikke 173, kommuner hvor andelen elbiler i bilbestanden har økt med 1 prosent eller mindre siste år. Elbilandelen i begge datasett er samlet på 12,1 prosent, men det er noen forskjeller på kommunenivå som nå er rettet. Det var feil at det ble færre elbiler i de 142 dårligste elbilkommunene i fjor. Kartet er oppdatert med nye data for hver enkelt kommune.

Les også

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.