Equinor får den aller første tillatelsen til å lagre CO2

I Nordsjøen.

Equinor får den aller første tillatelsen til å lagre CO2
Illustrasjon av CO2-lager i Nordsjøen. Illustrasjon: Equinor
Equinor er tildelt den første utnyttelsestillatelsen for lagring av CO2 på norsk sokkel. Arealet ligger ved Trollfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen.
 

Den norske petroleumsgiganten søkte om utnyttelsestillatelse nummer 1 sammen med samarbeidspartene Shell og Total. Tillatelsen gjelder et undersjøisk reservoar til lagring av CO2.

Gjennomfører studier

Prosjektet har navnet Northern Lights, og sammen skal selskapene gjennomføre forprosjektstudier for å vurdere mulighetene for et CO2-lager knyttet til en løsning med fullskala CO2-håndtering. Denne forprosjekteringen vil gi mer nøyaktige kostnadsestimater fram mot en investeringsbeslutning.

– Regjeringen har ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Selskapenes arbeid med å modne fram en lagerløsning for CO₂ er en nødvendig forutsetning for at vi skal lykkes med dette, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Utlysningen var i juli, mens søknadsfristen gikk ut i september. Samarbeidet med Equinor, Shell og Total var eneste søker.

Equinor og samarbeidspartnere skal etter planen levere såkalt PUD – Plan for utbygging og drift i løpet av året. Det legges opp til en investeringsbeslutning i 2020/2021. Prosjektet kan da settes i drift i 2023 eller 2024.

Også Gassnova er fornøyd med at den all første tillatelsen for lagring av CO2 på norsk sokkel er tildelt.

– Tillatelsen er en viktig milepæl i Norges store klimaprosjekt for å fange, transportere og lagre CO2 fra industrien, sier administrerende direktør Trude Sundset i Gassnova i en melding.

Industrikilder

Lageret er en del av fullskalaprosjektet for CO2-fangst, -lagring og -transport i Norge. Etter planen skal det fanges CO2 fra sementanlegget til Norcem i Breivik og fra energigjenvinningsanlegget til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud – dersom Regjeringen velger å gå videre med prosjektet.

Lageret skal i tillegg bygges med kapasitet til å kunne ta imot CO2 fra flere industrikilder.

Svenske Preem har allerede meldt sin interesse, dersom de går videre med sitt prosjekt for CO2-fangst ved raffineriet sitt like utenfor Gøteborg. 

I tillegg skal Equinor, Shell og Total ha etablert kontakt med flere tidligfaseprosjekter, og ser på muligheten for å lagre CO2 fra ulike anlegg hvor de selv har eierinteresser.