MARITIM

Enova gir 1,12 milliarder til hydrogen for skip

Enova-støtte til hydrogenprosjekter kickstarter regjeringens veikart for grønt industriløft. Enova bevilger 1,12 milliarder kroner til  til fem knutepunkter for hydrogenproduksjon samt støtte til bygging av syv nye skip.

Færder Tankers får Enova-støtte til å bestille nullutslipps tankskip for lange distanser. Breeze Ship Design har tegnet en oljetanker på 110.000 dødvekttonn med ammoniakk drivstofftanker på dekk og forbrenningsmotor som benytter ammoniakk som drivstoff.
Færder Tankers får Enova-støtte til å bestille nullutslipps tankskip for lange distanser. Breeze Ship Design har tegnet en oljetanker på 110.000 dødvekttonn med ammoniakk drivstofftanker på dekk og forbrenningsmotor som benytter ammoniakk som drivstoff. Illustrasjon: Breeze Ship Design
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Enova sikret en konkret pangstart på to av hovedsatsingene i regjeringens «Veikart for grønt  industriløft»: hydrogenproduksjon og grønn maritim industri.  

Enova støtter etablering av fem knutepunkter for hydrogen- og ammoniakkproduksjon med 669 millioner kroner og tre selskaper som skal bygge til sammen syv skip som skal gå på hydrogen eller ammoniakk.

– Det er en fantastisk stor dag. Dette er veien til framtida for Norge. Med disse prosjektene bidrar vi med dyp dekarbonisering, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). 

Tidligere på dagen la statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fram et veikart for grønt industriløft med syv hovedsatsinger delt opp i 100 underpunkter.

God timing

Enova-tildelingene på 1,12 milliarder kroner var ikke en del av veikartet, men passer som hånd i hanske, mener Eide.

– Dette er konkret og en første leveranse på det vi lover. Det kommer mer, sier Eide til TU. Han viser til de 60 milliarder kronene regjeringen sier den vil bruke på det grønne veikartet innen 2025.

Han sier at Enova-støtten til hydrogenproduksjon og bygging av syv skip er et resultat av økte bevilgninger til Enova. 

– Grønn omstilling kommer ikke av seg selv. Her er det næringslivet som selv står klar med løsningene. Enova-støtten gjør at vi kan fjerne høna-og-egget-problemet. Nå kommer det produksjonssteder og fyllestasjoner som kan betjene langt mer enn disse syv skipene, sier Eide. 

Overraskende gode

Enova lyste i desember ut konkurransen «Investeringsstøtte til hydrogenproduksjon for maritim sektor». De regnet bare med  å få en håndfull søkere og bare tre som ville kvalifisere til å få 150 millioner kroner til hver. I stedet fikk de mange, og gode, søkere.

Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova presenterte de fem knutepunktene for hydrogen- og ammoniakkproduksjon torsdag 23. juni 2022.. Foto: Tore Stensvold

For tildelingene legger Enova vekt på at norske bedrifter og innovasjonsmiljøer ligger i front globalt med planer om å ta i bruk hydrogen eller rene hydrogenbærere som drivstoff på skip. Støtten skal hjelpe dem til ikke bare på holde posisjonen, men også ta en klar ledelse internasjonalt.

– For at denne omstillingen skal komme i gang, må hydrogen produsert uten eller med svært lave utslipp være tilgjengelig til en kostnad som de første brukerne kan bære, sier Enova-sjef Nils Kristian Nakstad.

Disse får støtte:

Glomfjord: Produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Glomfjord støttes med opptil 150 millioner kroner. Målet er å etablere et anlegg i Glomfjord i Meløy kommune og levere komprimert hydrogen per dag til kunder innen sjø- og landtransport. Eierne av Glomfjord Hydrogen AS er Greenstat ASA, Nel ASA, Meløy Energi AS og Troms Kraft AS.

Rørvik: Produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Rørvik støttes med opptil 125,7 millioner kroner. I prosjektet Hydrogenknutepunkt Rørvik vil NTE og H2 Marine i samarbeid med flere aktører bygge et hydrogenproduksjonsanlegg for å kunne levere hydrogen til et bredt utvalg av fartøy.

Hitra: Produksjonsanlegg for grønt hydrogen på Hitra støttes med opptil 113 millioner kroner. Produksjonsoppstart planlegges i 2025. Hydrogenknutepunkt Midt-Norge er et fellesprosjekt mellom TrønderEnergi og Statkraft som ønsker å etablere et anlegg for hydrogenproduksjon og -bunkring på Hitra Industripark og Kysthavn på Jøsnøya.

Florø: HyFuels produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Florø støttes med opptil 132 millioner kroner. Fjord Base Holding (FBH) har sammen med Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) og Gasnor AS etablert HyFuel AS.

Kristiansand: Hydrogenknutepunkt Agder støttes med opptil 148 millioner kroner. Målet er å produsere og selge komprimert hydrogen til båter som er i rute via Kristiansand. Hydrogenknutepunkt Agder ledes av selskapene Everfuel AS og Greenstat ASA i samarbeid med etablert industri i Eyde-nettverket og andre aktører.

Tre selskap – syv skip

Færder Tankers Norway AS: Verdens første ammoniakkdrevne tank- og bilskip støttes med totalt 205,6 millioner kroner. Færder Tankers AS vil bygge to tankskip og to bilskip som tar i bruk ammoniakk som drivstoff. De fire fartøyene er de første deep sea-fartøyene som kan gå tilnærmet utslippsfritt.

Ocean Infinity: Verdens første hydrogendrevne containerskip støttes med 148,6 millioner kroner. Ocean Infinity vil bygge de to første containerskipene som tar i bruk hydrogen som drivstoff. Målet er å tilby en utslippsfri sjøtransport av containere mellom Rotterdam og Oslofjorden. Skipene skal gå i langtidskontrakt for Samskip og er støttet gjennom Pilot-E.

Ocean Infinity og Samskip skal bygge et containerskip for frakt mellom Norge og Nederland. Det skal benytte komprimert hydrogen. Foto: Naval Dynamics

Thor Dahl bulk: Enova støtter et hydrogendrevet bulkfartøy med 97 millioner kroner. Thor Dahl bulk (TD) vil bygge bulkfartøyet. Fartøyet vil benytte komprimert hydrogen ved bruk av brenselceller.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.