INDUSTRI

Enorme verdier i silisiumavfall

Metallkraft AS
Metallkraft ASBilde: Finn Halvorsen
Finn Halvorsen
11. sep. 2008 - 10:56

KRISTIANSAND: Langs Setesdalsveien noen kilometer nord for Kristiansand finner vi Metallkraft AS, bedriften som skryter av å være tredobbelt miljøvennlig.

De jobber for solcelleindustrien, som i seg selv er miljøvennlig. De gjenvinner avfallet deres. Og de gjør det på en energieffektiv måte.

I Kristiansand bygger de nå et modernisert anlegg for gjenvinning av silisiumkarbid og glykol fra skjærevæsken som brukes i produksjonen av silisium solcelleskiver. Det installeres ny teknologi som skal sørge for energieffektiv gjenvinning. Fabrikken, som skal være i operativ drift i løpet av høsten, vil få en kapasitet på 6000 tonn skjærevæske i året.

– Denne vil dekke opp kontrakten vi nylig inngikk med Norsun, sier administrerende direktør Gunnar Kulia.Store i Kina

Langt større er imidlertid fabrikken som Metallkraft nå er i ferd med å føre opp i Kina. Når produksjonen settes i gang der like over nyttår, vil den i første omgang ha en kapasitet på 20 000 tonn pr. år. Fabrikkbygningen har dessuten plass til dobling av denne kapasiteten.

Som om ikke det er nok, har Metallkraft sikret seg tomteareal for eventuell bygging av en tilsvarende fabrikkhall. Det betyr en årlig gjenvinning av 80 000 tonn skjærevæske.

– Kina-fabrikken i Jiangsu-provinsen er satt i gang etter en konkret kontrakt med den kinesiske solcelleprodusenten Shunda. Men i det samme området ligger ytterligere et titall solcelleprodusenter. Vi ligger derfor midt i smørøyet, sier Kulia.

Metallkraft har allerede besluttet å bygge en fabrikk i Singapore for rensing av skjærevæske fra REC Scanwafers kommende fabrikker der. Men ambisjonene stopper ikke med det. Innen 2012 er målsettingen å ha en total gjenvinningskapasitet på ca. 220 000 tonn pr. år fordelt på fem til sju lokasjoner. Det vil i så fall tilsvare en markedsandel på ca. 20 prosent.

– Vår uttalte målsetting er å være en av de to største globale aktørene på området, sier Kulia.

I tillegg benyttes anlegget i Kristiansand til å videreutvikle teknologi, prosesser, utstyr og prosedyrer. De har i dag en forskningsavdeling på tre personer med gründer Knut Henriksen i spissen.Sitter på gullgruve

En god del av forskningsinnsatsen retter seg inn mot gjenvinning av silisiumstøvet, som det finnes betydelige mengder av i den brukte skjærevæsken. Med 220 000 tonn skjærevæske har dermed Metallkraft tilgang på 20 000 tonn rensilsium årlig.

Med priser opp mot 250 dollar pr. kilo i spotmarkedet, sitter Metallkraft på en ren gullgruve – eller mer korrekt, en silisiumgruve. Det er derfor ikke til å undres over at de setter av en god del penger til forskning for å få denne produksjonen i gang så snart som mulig.

– En løsning på dette problemet vil endre hele kostnadsbildet i solcelleindustrien, sier Kulia.

– Når vil Metallkraft kunne ha en slik fabrikk i drift?

– Som allerede nevnt, øker vi ressursene for å få til industrielle løsninger for slik gjenvinning. Vår målsetting er å få etablert et pilotanlegg i Kristiansand i løpet av 2009.

Hvor store investeringer dette vil bety, vil ikke Kulia gå spesifikt inn på.