OLJE OG GASS

Elektrifisering gir høyere CO2-utslipp

Bruk av gasskraft fra Kårstø til elektrifisering av plattformene på Utsirahøyden vil føre til skyhøye utslipp og sløsing av begrensede gassressurser.

Bilde: Scanpix

Samfunnsøkonomien ved elektrifisering av Utsirahøyden virker å være svært dårlig. Strømprisen vil øke, og dermed settes også gasskraftverket på Kårstø i drift.

Men å brenne gass i et kraftverk på land som ikke utnytter varmen til å forsyne plattformer, er svært lite effektivt.

Les også: Utsirahøyden kan redde Kårstø

Fyrer for kråkene

Gasskraftverket på Kårstø har en effektivitet på 58 til 59 prosent under maksimale forhold.

Og dersom Kårstø-gasskraftverket skal forsyne plattformene i Nordsjøen med strøm, vil 6-8 prosent av kraften gå tapt i overføringen. Og ytterligere 50 prosent strøm går tapt fordi man må produsere varme som brukes til oljeproduksjonen.

Til sammenligning vil gassturbiner offshore ha en effektivitet på rundt 65 prosent fordi man utnytter varmen strømaggregatene produserer.

Etter det Teknisk Ukeblad kjenner til får man 20 MW varme fra et strømaggregat på 30 MW.

Les også: Du må betale for elektrifiseringen

Vil ha rensing

Zero erkjenner at elektrifisering kan holde liv i Kårstø, men mener det er et argument for at regjeringen må rense Kårstø-kraftverket.

– Det er mulig at effektiviteten er lavere ved bruk av kraft fra Kårstø, men det styrker argumentet om at regjeringen må holde sitt løfte om CO2-fangst og – lagring fra gasskraftverket, sier rådgiver i Zero, Kari Elisabeth Kaski.

Les også: Elektrifisering mulig fra 2016

Trenger også turbiner

Etter det Teknisk Ukeblad erfarer trodde Statoil det ville bli lønnsomt å elektrifisere Utsirahøyden dersom flere felt samarbeidet og delte kostnadene for kabelen ut – og en transformatorhub.

Men når de andre feltene nå får bygge ut med gassturbiner, er det tvilsomt at de i tillegg vil betale full andel i elektrifiseringsløsning.

Og ettersom det er stor usikkerhet knyttet til forsyningssikkerheten vil Statoil kanskje gå inn for en minimumsløsning for kraft fra land med bare 150 MW og egen kraftproduksjon offshore.

Les også: – Planlegger gassturbiner til gigantfunnet

Gassfelt er enklere

Foreløpig er det bare gassfelt som er elektrifisert på norsk sokkel, foruten Gjøa som også har mye gass. De store gassfeltene, som Troll, har ikke samme behov for varme som oljefeltene på Utsirahøyden. Derfor er det mer lønnsomt å elektrifisere disse.

Teknisk Ukeblad har i to dager prøvd å få en uttalelse om saken fra politisk ledelse i Olje- og energidepartementet, uten å lykkes.

Les også:

Vil bygge gasskraftverk til havs

Sverdrup kan bli nedprioritert

Ingen koordinering av elektrifisering

Vil ikke pålegge elektrifisering 

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.