DEBATT

Eksport­finansieringen må endres, ikke flyttes

Helseindustrien vokser på tross av at industrien samlet sett ikke er blant de store mottakerne av norsk statlig eksportfinansiering.

Det er derfor ikke tilfeldig at 82 prosent av verdiskapingen innen helseindustrien kommer i Oslo/Viken, blant annet på grunn av tett tilknytning til universitet, skriver artikkelforfatteren.
Det er derfor ikke tilfeldig at 82 prosent av verdiskapingen innen helseindustrien kommer i Oslo/Viken, blant annet på grunn av tett tilknytning til universitet, skriver artikkelforfatteren. Foto: Tore Meek
Trine Radmann, Internasjonal leder i Norway Health Tech
22. mars 2021 - 11:00

Helsenæringen er en av Norges raskest voksende fastlandsindustrier med en gjennomsnittlig vekst på mellom 8-10 prosent de siste 7 årene.

I Norway Health Tech arbeider vi med å bygge hjemmemarkedet og åpne markedene utenfor Norge for høyteknologiske norske helseløsninger. Etterspørselen etter norske helseløsninger er stor, i marked over hele verden.

Helseindustrien er en relativt ny næring i Norge, men utgjør like fullt et viktig bidrag til norsk eksport og verdiskaping. Vi vokser på tross av at industrien samlet sett ikke er blant de store mottakerne av norsk statlig eksportfinansiering.

Arbeiderplasser og verdiskaping

Vår fremvoksende næring og økosystem med små og mellomstore bedrifter vokser og gir både flere arbeidsplassser, økt omsetning og verdiskaping, i tillegg til bedre og mer helse for hver investert krone.  

Helseindustrien er i stor grad drevet frem av en sterk samling av FoU-kompetanse, et godt gründer- og innovasjonsmiljø, samt sterke drivere som de nasjonale helseklyngene som Oslo Cancer Cluster, Life Science-klyngen og Norway Health Tech.

Disse tre klyngene har til felles at de holder til i innovasjonsmiljøet i Oslo med god nærhet til en sterk samling av universitet- og høyskoler, forskerkompetanse, FoU-institusjoner, store og offentlige helseinstitusjoner (og et par private) og aktører med tilgang til kapital, nettverk, kompetanse og nasjonal- og internasjonal markedskunnskap. Det er derfor ikke tilfeldig at 82 prosent av verdiskapingen innen helseindustrien kommer i Oslo/Viken.

Små og mellomstore bedrifter

Helseindustrien består i stor grad av små- og mellomstore bedrifter i hurtig vekst, og sektoren som helhet er Norges mest gründerintensive. Dette skjer på tross av at eksportfinansieringsordningene i Norge er rettet inn mot den store og tradisjonelle blå næringen.

I den pågående debatten i Norge om hvor hovedkontoret for den nye enheten Eksportfinansiering Norge skal ligge, er innretningen på ordningene helt glemt. Det helseindustrien ønsker er at finansierings- og garantiordningene som Eksportkreditt og GIEK administrerer, skal tjene alle eksportnæringer i hele landet, fra de store enkeltprosjektene i de blå næringene, til å ivareta grupper av småbedrifter sine behov for finansering og garantier for å kunne eksportere raskere. 

Eksportfinans må kunne tjene alle eksportnæringer i landet og for å gjøre dette bør den nye etaten øke eksponeringen mot andre eksportnæringer, deriblant helsenæringen. Dette taler for å la hovedkontoret ligge i Oslo.

Har ikke samme tilgang

Vår industri har på langt nær samme tilgang til de kraftfulle virkemidlene som den maritime næringen, med derav lengre vei å gå frem til finansiering av industriell produksjon, skalering og vekst. Vi eksporterer for over 25 mrd pr år, og med tilgang til tilrettelagte eksportfinanseringsordninger kan verdiskapingen fra vår industri doble seg på få år.

Eksporten når stadig nye marked, og pandemien har vist at behovene i marked utenfor Norge har blitt enda tydelige.

Det globale helsemarkedet har et ubegrenset vekstpotensial for norsk eksport, arbeidsplasser og verdiskaping for helseindustrien, hvis også vår gründerintensive næring får tilgang til de samme fordelene som de tradisjonelle, blå næringene har hatt i mange tiår.

Bør ligge i eller nær hovedstaden

Erfaringen til helsenæringen tilsier at kritisk masse på forretningsvolum er viktig for å holde kompetansemiljøer samlet og for norsk helseindustri er dette i Oslo/Viken-området hvor finansinstitusjoner og kompetanse representerer en essensiell del av vår eksport og verdiskaping.

Jeg mener derfor at den nye, sammenslåtte enheten bør ligge i Oslo/Viken, hvor det aller meste av innovasjons- og skaleringskraften innen helseindustrien er samlet.

De neste årene vil det komme på markedet en type hybridfly som kombinerer batterier med tradisjonelt drivstoff eller SAF (bærekraftig flydrivstoff).
Les også

Hydrogen kan bli den nye oljen i luftfartsindustrien

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.