KARRIEREARBEIDSLIV

Disse jobbene er trygge i nedgangstider

Ansatte på Sleipner.
Ansatte på Sleipner.Bilde: Mona Strande
Dag Yngve Dahle
19. nov. 2008 - 22:45

Den økonomiske krisa rammer ikke alle sektorer like sterkt. Enkelte sektorer vil være relativt skjermet.

Ikke utsatt

– Offentlig sektor vil bli minst berørt – særlig kommunal sektor – som er skjermet. Deler av helsevesenet vil også bli lite rammet, sier Kjell Gunnar Salvanes, professor I samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Han legger til:

– Detaljhandelen vil bli berørt i større eller mindre grad avhengig av hvilke varer de selger. De som produserer og selger luksuspregede produkter som merkeklær og liknende, vil nok merke at folk får mindre penger, sier professoren.

Ikke oljenæringen

– Ja, den sektoren som sysselsetter flest nordmenn er de private servicenæringene. Disse vil bli mer berørt av nedgangstidene gjennom 2009, etterhvert som husholdningene og bedriftene strammer inn pengebruken, sier Roger Bjørnstad, forskningsleder i Statistisk sentralbyrås avdeling for makroøkonomi.

Han mener at olje- og gassnæringen ikke vil stramme inn med det første.

– Innen leverandørindustrien til olje- og gassnæringen er det mange langsiktige prosjekter som går sin gang. Oljeprisen er fortsatt høy, og selskapene vil antakelig ikke revurdere disse prosjektene. Der vil det nok være en viss grad av trygghet, sier han.

Mindre etterspurt

Salvanes mener situasjonen er annerledes enn under krisa i 1990.

Kjell Gunnar Salvanes, økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole i Bergen.
Kjell Gunnar Salvanes. (Foto: Eivind Senneset / NHH). Eivind Senneset / NHH

– I 1990 var den økonomiske krisa i større grad et nasjonalt fenomen drevet fram av dårlig politikk. Alle bremser ble satt på og renta ble veldig høy. Denne gangen har krisa utgangspunkt i andre land. Norsk økonomi er isolert sett i en mye bedre situasjon nå. Likevel har Norge en veldig åpen økonomi, slik at eksportindustrien vil lide. Vi får redusert etterspørsel etter norske varer i utlandet, sier han.

Byggenæringen er som kjent denne gangen. Byggenæringens Landsforening frykter 60.000 arbeidsledige neste år.

Flest får sparken til jul

På is

– Men også eksportorienterte sektorer i industrien som produserer innsatsfaktorer for annen industri i utlandet, vil få et tilbakefall. Aluminumsindustrien er et typisk eksempel. Den leverer til en biliindustri med store problemer. Vi ser allerede nå at dette har ført til varslede nedbemanninger i Norge. Men også industrielle sektorer som produserer innsatsfaktorer til andre, for eksempel til byggebransjen i Norge, vil merke det. Vi snakker om byggevarer, aluminium, jern og annet som blir brukt i bygging. Tømrere, rørleggere, elektrikere, taktekker og andre byggerelaterte yrker vil også bli berørt, sier professoren.

Nye prosjekter vil dessuten legges på is.

– Krisa vil ramme nye prosjekter som trenger finansiering i form av nye lån eller aksjeutvidelser. Finansieringen vil skrumpe inn, sier Salvanes.

Slik beholder du jobben

Noe ned

Bjørnstad er enig.

– I finansnæringen – særlig innen bank- og meglervirksomhet – vil arbeidsplassene være noe mer utrygge. Denne næringen har kanskje vokst for mye, og må bygges noe ned, sier forskningslederen.

Han mener vi må skille mellom byggenæringen og anleggsnæringen.

– Byggenæringen rammes hardest. De offentlige tiltakene som settes i verk er mest rettet mot anleggsnæringen, sier Bjørnstad.

Tegnene som betyr sparken