OLJE OG GASS

– Det er i det hele tatt vanskelig å lese ut noen klar oljepolitikk

Både professor og oljebransjen er kritiske til oljebudsjettet.

Det er lite å finne om modne felt, økt utvinning og tidskritiske ressurser i statsbudsjettet, som for eksempel Snorre 2040-prosjektet. Her representert ved boreoperasjon på Snorre A.
Det er lite å finne om modne felt, økt utvinning og tidskritiske ressurser i statsbudsjettet, som for eksempel Snorre 2040-prosjektet. Her representert ved boreoperasjon på Snorre A. Bilde: Harald Pettersen/Statoil

Både professor i petroleumsøkonomi Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger, og bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass mener den blåblå regjeringen sliter med å følge opp hva de lovet i regjeringserklæringen.

Særlig dreier dette seg om økt utvinning.

– Regjeringen leverer ikke

– Petroleumsnæringen er fortsatt Norges viktigste pådriver for vekst, utvikling og teknologi. Vi hadde ønsket oss mer langsiktig tankegang fra regjeringen, sier administrerende direktør Gro Brækken i Norsk olje og gass etter at statsbudsjettet ble lagt frem.

Bransjeorganisasjonen mener at regjeringen må ta grep for å opprettholde inntektsnivået de kommende årene. Brækken mener det viktigste blir å sikre økt utvinning av eksisterende felt åpning av nye områder på sokkelen.

– Mindre aktivitet og lavere oljepris krever offensive tiltak for fortsatt vekst. I Regjeringserklæringen loves det forslag som gir nye muligheter for økt utvinning. Her leverer ikke regjeringen i statsbudsjettet for 2015, sier Brækken ifølge et notat fra organisasjonen.

Les også: På 80 dollar fatet er faren stor for at det kun er Sverdrup som blir bygget ut

Ingen klar oljepolitikk

Professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, Petter Osmundsen, mener det er en mangel på oljepolitikk i statsbudsjettet.

– I Regjeringserklæringen står det at de skal arbeide for økt utvinningsgrad på modne felt. I en bransje der det er full stopp for nye prosjekter og der nettopp oppgraderinger av modne felt er utsatt, ville tiltak på dette området representere god samfunnsøkonomi og god timing, sier han til Teknisk Ukeblad. 

Han peker spesielt på Snorre 2040 der man fortsatt ikke har klart å komme frem til en løsning.

– Dette er i stor grad tidskritiske prosjekter. De må igangsettes mens innretningene fortsatt kan brukes og før reservoartrykket faller for mye. Jeg finner imidlertid ikke noe om dette i Statsbudsjettet, fortsetter han.

– Det er i det hele tatt vanskelig å lese ut noen klar oljepolitikk, ifølge professoren.

Også petroleumsrådgiver Hans Henrik Ramm har begrenset med følelser for budsjettet.

– Det eneste som peker seg ut i budsjettet vedrørende petroleumssektoren er at ikke noe peker seg ut. På alle punkter er det nærmest status quo. Ingen forbedringer, ingen forverringer. Så langt ser det ut som om Regjeringens oljepolitikk er å sitte helt stille, sier Ramm i en kommentar.

Les også: Onsdag kommer statsbudsjettet. Oljebransjen har ett ønske

Oslo  20140820.Administrerende direktør Gro Brækken (bildet) og direktør for næringspolitikk Erling Kvadsheim vil orienterer om den nye rapporten vedrørende norsk sokkels attraktivitet onsdag på Næringslivets hovedorganisasjon i Oslo onsdag morgen.Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Administrerende direktør i Norsk olje og gass Gro Brækken er ikke overbevist etter fremleggelsen av statsbudsjettet. NTB scanpix

Skuffet over oljeforskning

Norsk olje og gass er heller ikke helt fornøyd med biten som går på petroleumsforskning.

– Vi er positive til at det satses sterkt på forskning. Det er viktig for Norge som teknologinasjon. Olje- og gassindustrien i Norge må være konkurransedyktig og da må det offentlige bruke økte ressurser for å bidra til det, heter det.

– Derfor er det skuffende at regjeringen ikke bidrar mer til forskning innen petroleum og følger opp egne ambisjoner og satsningen de startet i fjor, ifølge Norog.

– Forskning på tiltak som vil reduserer klimautslippene fra norsk sokkel må prioriteres, legger de til i notatet.

Les også:

De rødgrønne har administrert en oljeboble i norsk økonomi

Ny Goliat-pris: 46,7 milliarder

– Statoils sparemodus kan gjøre Lundin til operatør på Sverdrup