Denne ventilen kan være det som skal til for å få mer ut av modne oljefelt

Heavelock mener de har løsningen for trykkbalansert boring.

Denne ventilen kan være det som skal til for å få mer ut av modne oljefelt
Denne ventilen skal motvirke tryket som dannes i brønnen, fordi borestrengen beveger seg opp og ned i takt med bølgene, når det bores fra en flytende rigg. Det kan gjøre det mulig å bore de mer trykksensitive brønnene og slik få mer ut av modne felt på norsk sokkel. Foto: Ina Steen Andersen

Borre, Horten: Trykkbalansert boring kan ifølge Oljedirektoratet bli en av de viktigste bidragsyteren til økt oljeutvinning på eksisterende felt.