BAK NYHETENE

Den norske oljedebatten trenger solide fakta. Ikke polariserende oljelobbyister

Se nøye på disse tallene, skrev Norsk olje og gass. Men ikke se på den grafiske fremstillingen.

Oljebransjens lobbyorganisasjon Norsk olje og gass mener at enkelte spiller på følelser og ikke fakta i oljedebatten.
Oljebransjens lobbyorganisasjon Norsk olje og gass mener at enkelte spiller på følelser og ikke fakta i oljedebatten. Bilde: Harald Pettersen, Statoil/Skjermdump
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
31. jan. 2017 - 09:29

I en tidsalder der verdens energipolitikk er i stor endring, der klimateknologi utvikles stadig raskere, transport- og forbruksmønstre endres, og der land som Norge må omstille seg for fortsatt å henge med, er polariserende oljelobbyister noe av det siste man trenger i det offentlige ordskiftet.  

Se nøye på disse tallene, skrev oljelobbyorganisasjonen Norsk olje og gass på Facebook for om lag to uker siden.

De hadde publisert en grafisk fremstilling av statens direkte inntekter fra næringsvirksomhet i 2015, hentet fra en VG-artikkel.

– Enkelte spiller på følelser i debatten og snakker ned næringen. Dette er fakta: Petroleumsnæringen er svært lønnsom, og den bidrar til arbeidsplasser over hele landet, skrev Norsk olje og gass videre.

Fullt av feil i fremstillingen

Hovedpoenget til organisasjonen, som isolert sett er et helt habilt poeng (og som for øvrig slår inn en del åpne dører) – er at norsk olje og gassvirksomhet er veldig lønnsomt for Norge.

Men for dem som tittet nøye på den grafiske fremstillingen av tallene, slik Norsk olje og gass ba følgerne sine om, tok det ikke mange sekundene før man så at VGs fremstilling - videreformidlet av Norsk olje og gass som fakta - var full av feil.

Det var ikke den grafiske fremstillingen man skulle se nøye på, ifølge Norsk olje og gass.
Det var ikke den grafiske fremstillingen man skulle se nøye på, ifølge Norsk olje og gass. Foto: Skjermdump/Facebook

Søylene som står sammen med tallene gir liten mening. Riktignok er søylen for petroleumsutvinning stor, korrekt og understreker poenget. Men søylen som skal vise 3,3 milliarder kroner er omtrent identisk med søylen som skal vise 6,5 milliarder. Søylen som viser 3,1 milliarder er på sin side om lag en tredjedel av den på 3,3, mens søylen for 1,7 milliarder er så godt som like stor som søylen for 3,1.

Søylen som skal vise «andre næringer», og som representerer 8,2 milliarder kroner, blir fremstilt som en brøkdel av de øvrige tallene, selv om den i virkeligheten er mange ganger så stor.

Er dette så en stor sak? En følgefeil i en grafisk fremstilling, klippet og limt fra VG? Nei, ikke isolert.

Det som er en noe større sak er at Norsk olje og gass i den påfølgende Facebook-debatten hopper bukk over de som sier ifra om feilene. Ikke før Teknisk Ukeblad tok kontakt for å vurdere en artikkel om temaet, rettet bransjeorganisasjonen opp feilene. Dette var nær to uker etter at feilene ble påpekt første gang.

– Bør bli ferdig med dette nå

Det hele er noe paradoksalt: Norsk olje og gass hevder at «enkelte spiller på følelser i debatten», og at de sitter med fakta. Men spiller ikke organisasjonen på følelser i sin måte å debattere på?

Jo, mener flere Teknisk Ukeblad har snakket med. Enkelte med lang fartstid fra bransjen vi har vært i kontakt med – men som ikke ønsker navnet sitt på trykk – mener at problemet er at det er folk uten peiling på fagområdet som sitter på sosiale medier og fronter debatten.

– Hadde det vært fagsjefen for økonomi i Norsk olje og gass som gjorde denne jobben, kan du være sikker på at det hadde blitt gjort riktig, ifølge en av kildene våre.

Oljeanalytiker Thina Margrethe Saltvedt i Nordea Markets sier at hun synes det er vanskelig å kommentere en slik graf klippet ut av sin sammenheng som det blir gjort her.

Men hun peker på at Norge har fått de store inntektene fra olje- og gassektoren fordi det har vært lønnsomt å produsere olje og fordi klimakostnaden har vært liten.

Hun reagerer på teksten Norsk olje og gass legger ved den grafiske fremstillingen.

– Norsk olje og gass bidrar med denne type tekst til en polarisering av debatten, noe jeg synes vi bør bli ferdig med nå. Vi har en ny hverdag og står overfor en energiverden i stor endring, sier hun.

– Gir ingen innsikt

Saltvedt peker på hvordan ny, disruptiv teknologi vil endre folks forbruksvaner , mønstre og preferanser.

– Selv om olje- og gassindustrien har bidratt til store inntekter til den norske stat, bidratt til en høy levestandard og at den selvfølgelig vil gi et betydelig bidrag også fremover, så må vi tørre å se de endringene som er underveis og hvilke endringer det vil gi også for våre energivalg, forbruksmønstre og preferanser. Og at denne gamle businessmodellen som våre oljeinntekter bygger på nå vil bli utfordret og trenger en radikal endring.

– En slik statisk graf gir ingen innsikt i den dynamiske utviklingen, sier hun.

Hun mener at mange oljeselskaper er flinkere til å se disse endringene enn Norsk olje og gass, som skal representere næringen i sin helhet.

– Med teksten nører de opp under følelser og ikke en konstruktiv debatt om energinæringen fremover, sier hun.

Saltvedt peker på noe helt vesentlig: Mens Norsk olje og gass – i en bråkjekk tone – mener at de sitter med fakta, og at andre spiller på følelser, så er det i virkeligheten de som står i bresjen for at debatten blir fordummende og uprofesjonell. Da ender man opp med at man ikke kommer noe fremover, men blir stående der man stod, mens verden rundt forandrer seg.

Skulle se på tallene, ikke fremstillingen

Men hva sier så Norsk olje og gass til de noe alternative faktaene i den grafiske fremstillingen?

Jo, det var tallene man skulle se på. Ikke den grafiske fremstillingen.

– Vi ba folk se nøye på disse tallene. At det var skjedd noen forskyvninger i VGs fremstilling av grafen var ikke poenget. Det var derfor ingen grunn til å endre på tallene, ifølge informasjonssjef Anders Robert Høgalmen.

Det er fint med oljedebatt i oljelandet Norge, og det er viktig med stemmer fra både oljebransjen, fra analytikere, politikere og professorer, økonomer, og miljøorganisasjoner.

Men spekulativ, forenklet og polariserende debatt – om det er fra Norsk olje og gass på den ene siden, eller fra lite konstruktive miljøfreaks på den andre siden – er sannsynligvis hva debatten trenger minst.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.