BYGG

Cargo Link frykter for fremtiden

Samferdselsdepartementet ønsker å føre all drift av godsterminaler på jernbane over til Jernbaneverket, uten konkurranse.
Samferdselsdepartementet ønsker å føre all drift av godsterminaler på jernbane over til Jernbaneverket, uten konkurranse. Bilde: Mari Gisvold Garathun
30. aug. 2013 - 10:20

Terminaldrift i dag

  • Godstransport på jernbane drives i all hovedsak av de to selskapene CargoLink og CargoNett.
  • I dag står selskapene for sin egen drift på terminalene.
  • CargoNett er et datterselskap av NSB.
  • Samferdselsdepartementet vil ta fra selskapene egen drift og gi all terminaldrift til Jernbaneverket.

Mot slutten av året kan all drift av godsterminalene på bane gå over til Jernbaneverket, om Samferdselsdepatrementet opprettholder sitt standpunkt.

De ønsker ikke å konkurranseutsette driften av dagens jernbaneterminaler, skriver de i et brev til Jernbaneverket.

Ikke konkurranse

– Jernbaneverket bør ta over godsterminalene og sette driften ut på anbud. Slik kan det legges til rette for mer gods på bane og konkurransenøytrale terminaler, konkluderte en utredning gjennomført av Jernbaneverket i fjor.

Utredningen ble gjort på oppdrag for Samferdselsdepartementet.

Til tross for den klare anbefaling om konkurranseutsetting, ønsker ikke departementet å konkurranseutsette terminaldriften til de ti godsterminalene langs norsk jernbane.

I et brev til Jernbaneverket skriver departementet at all drift av terminalene skje i regi av Jernbaneverket.

Les også: Deler ut E6-jobber uten anbud etter Alpine Bau-konkurs

Avventer endelig avgjørelse

– I dag er CargoNet eier av de største jernbanegodsterminalene, i tillegg til å være det dominerende godstogselskapet. Det skaper en uheldig konkurransesituasjon, som vi ønsker å gjøre noe med, skriver departementet.

Departementet tar endelig stilling til om driftsansvaret, med påfølgende drifting, skal overføres til Jernbaneverket når forhandlingsresultatet foreligger, etter at Jernbaneverket innen begynnelsen av oktober oversender sitt forhandlingsresultat til departementet.

Karl Ivar Nilsen, administrerende direktør i Cargolink, er ikke enig i at Samferdselsdepartementets anbefaling om at å føre all drift over på Jernbaneverket vil bedre konkurransen for gods på bane.

– For oss er det en vesentlig konkurransefaktor at vi driver vår egen terminaldrift. Om Samferdselsdepartementet fjerner det har vi ikke noe igjen å konkurrere med, sier han.

Nilsen sier mulighetene for konkurranse for gods på jernbane er små fra før av.

– Det andre konkurransepunktet vi har er rutene, og de får vi allerede tildelt av Jernbaneverket. Det tredje  vil være lokførerlønninger som i dag er klart regulert av tariffavtaler. Mister vi terminalene, mister vi dermed all konkurransekraft, sier han.

Nilsen mener jernbaneterminaler bør driftes på samme måte som flyplasser.

– Altså ved at hvert enkelt selskap løser sine egne behov. På Gardermoen, er det for eksempel der er det flere handlingselskaper, sier han.

Les også: 200 km/t blir maksfart i 30 år til

Negativt for godsnorge

Nilsen får støtte av Erling Sæther i NHO logistikk og transport.

– Vi er enige i at noe bør gjøres med dagens terminaldrift. Men å gi all drift til Jernbaneverket helt uten videre er ikke løsningen, sier han.

Sæther mener Samferdselsdepartementets forslag vil være negativt for hele gods på bane-næringen i Norge.

– Dette er ikke klokt om man virkelig vil få til en effektiv drift. Og det trenger jernbanen sårt, sier han.

Sæther sier det er mange grunner til at driften bør konkurranseutsettes.

– Man kan ikke konfiskere et forvaltningsmessig privat marked som er oppe og går. Dette er ikke i tråd med EØS-avtalen eller innkjøpsreglementet.

Vil gå til ESA

NHO logistikk og transport er i full gang med å forberede sak til ESA (EØS-avtalens overvåkningsorgan), dersom Samferdselsdepartementet ikke endrer mening.

Om Samferdselsdepartementet får det som de vil, frykter han for Cargolinks framtid.

– Cargolink driver i dag egen terminaldrift. Uten den er jeg i tvil på om de i det heletatt har noen framtid, sier Sæther.

Han legger til at den beste måte å sikre likeverdighet og konkurranse på er å sette virksomheten på anbud.

– Regjeringens vurdering er at det er viktig å sikre en nøytral terminaldrift og like konkurransevilkår. Det gjør de ikke når staten konfiskerer virksomheten. Den beste måten å sikre konkurransevilkår, utvikling og innovasjon på, er at jernbaneverket får anledning til å sette driften på anbud i tråd med Jernbaneverkets opprinnelige forslag, avslutter Sæther.

Les også: Vil finne ut om Jernbaneverket og vegvesenet driver effektivt

– Ikke i strid

Samferdselsdepartementet er ikke av den oppfatning av at overføringen av driften uten konkurranse er i strid med EØS-avtalen.

– Etter en fornyet gjennomgang av saken opprettholder  Samferdselsdepartementet  sin tidligere  beslutning om at en overføring av driftsansvaret og driften av godsterminalene til Jernbaneverket ikke er i strid med regelverk for offentlige anskaffelser og med EØS-rettslige krav, sier statssekretær Lars Erik Bartnes i departementet.

Han sier regelverket ikke skal anvendes i saker som denne.

– Begrunnelsen er enkel. Saken er ikke et spørsmål om en statlige anskaffelse av en tjeneste ute i markedet, men om staten skal drifte sine terminaler i egenregi eller ikke, sier han.

Klare for oppgaven

Jernbaneverket ønsker ikke å kommentere Samferdselsdepartementets anbefaling,

– Jernbaneverket som etat forholder seg til en hver tid til de oppdragene Samferdselsdepartementet har gitt. Et annet oppdrag enn å konkurranseutsette driften, retter vi oss således etter, sier Kjell Ivar Maudal, seksjonssjef for terminaler i Jernbaneverket.

Jernbaneverket holder likevel fast ved egen anbefaling om konkurranse.

– Anbefalingen kom på bakgrunn av erfaringene fra konkurransesettingen på Ganddal godsterminal i Stavanger. Driftserfaringene derfra har vært veldig gode etter at driften ble tatt over av Terminaldrift AS som vant anbudsrunden, sier Maudal.

Han sier Jernbaneverket venter på en avklaring, og er klare for resultatet uansett hva det blir.

– Om vi skulle få oppdraget med å drifte alle terminalene er vi klare til å utføre den oppgaven helt og fult.

Les også: Vil ha gigant-vogntog på norske hovedveier

Anbefaler konkurranse

I en høringsuttalelse har også konkurransetilsynet kommet med samme anbefalinger som Jernbaneverket.

– Konkurransetilsynet er enig med Jernbaneverket i at for å avhjelpe de konkurranseskadelige virkningene av dagens ordning bør en uavhengig aktør overta ansvaret for terminalene som per i dag eies og driftes av CargoNet. Etter Konkurransetilsynets oppfatning er Jernbaneverket et naturlig valg. Om Jernbaneverket overtar terminalene er Konkurransetilsynet av den oppfatning at driften bor konkurranseutsettes. Det vil kunne stimulere til effektiv drift av terminalene, og vil kunne bidra til at infrastrukturen i jernbane blir mer konkurransedyktig, skriver de i høringsuttalelsen.

Avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, Gjermund Nese,  ønsker ikke å kommentere brevet fra Samferdselsdepartementet spesielt. Han viser til tidligere høringsuttalelse, og sier tilsynet ikke har besluttet hva de vil gjøre videre i saken.

– Om offentlige myndigheter gjør noe som kan begrense konkurransen kan vi påpeke det via  påpekningshjemmelen. Den gir oss muligheten til å kreve et svar, men vi har ingen mulighet til å pålegge andre offentlige myndigheter å gjøre endringer, sier han.

– Så det vil ikke få noen konsekvenser for departementet om de ikke konkurranseutsetter terminaldriften?

– For Konkurransetilsynets del vil det være en påpekning som eventuelt vil være det aktuelle virkemiddelet, sier Nese.

Les også:

Dette er Norges mest moderne tog

Foreslår hydrogentog på Nordlandsbanen

Slik kan vi reise på luftputer i 1100 kilometer i timen  

 

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.