Bygger pilotanlegg for hydrogen lagret i olje

Edda Wind vil bruke hydrogen i brenselceller for å seile utslippsfritt med serviceskip mellom havvindturbiner. Men først må teknologien testes ut i et pilotanlegg og på et offshorefartøy.

Bygger pilotanlegg for hydrogen lagret i olje
Hydrogenious i Tyskland har utviklet LOHC-systemer for landbaserte bruksområder. Norske Østensjø skal bidra til at det kan brukes på skip sammen med brenselceller. Foto: Hydrogenious

Med 26 millioner kroner fra Enova skal det nye selskapet Hydrogenious LOHC Maritime AS bygge et pilotanlegg for lagring av hydrogen i en spesialolje, trekke den ut og kjøre den inn i en brenselcelle som skal produsere strøm.