BYGG

Byggenæringen: Ledigheten vil øke

SKUFFET: Ketil Lyng i Byggenæringens Landsforening er skuffet over statsbudsjettet og varsler økt ledighet.
SKUFFET: Ketil Lyng i Byggenæringens Landsforening er skuffet over statsbudsjettet og varsler økt ledighet. Bilde: Joachim Seehusen

I Byggenæringens Landsforening står ikke jubelen i taket etter at finansminister Kristin Halvorsen la frem forslaget til statsbudsjett for 2010.

– Dette er ikke et statsbudsjett som er spesielt tilpasset den vanskelige situasjonen i bygg- og anlegg. Sammenlignet med de prognosene som BNL la fram i forrige uke, vil ledigheten øke i byggenæringen, sier adm. direktør Ketil Lyng i BNL.

I prognosene Lyng viser til heter det at ytterligere 16 000 arbeidsplasser forsvinner neste år. De kommer i tillegg til de 16 000 arbeidsplassene som forsvinner i år. Først i 2011 kommer en oppgang, men den blir svak og gir ikke mer enn 4000 nye arbeidsplasser.

– Vi hadde ønsket oss et mer ekspansivt budsjett når det gjelder rehabilitering av offentlige bygg. Kommunene får økt sine frie midler, men jeg konstaterer at kommunenes egen interesseorganisasjon KS sier at disse midlene ikke vil gå til rehabilitering av bygg. Deler av de ekstra midlene burde derfor vært øremerket til dette formålet.

Regjeringen foreslår å gi rentekompensasjon til rehabilitering av kirkebygg, skolebygg og svømmehaller for to milliarder kroner i 2010, ned fra tre milliarder kroner i 2009.

– Men bare i årets 8 første måneder har kommunene søkt om rentekompensasjon for over syv milliarder kroner, sier Lyng.

– Satsingen på energitiltak i eksisterende bygningsmasse overfor husholdningene og offentlige bygg er skuffende svak. Jeg vil utfordre Stortinget til en kraftig satsing på rehabilitering av offentlige bygg med vekt på energieffektivisering, og målrettete tilskuddsordninger overfor husholdningene som monner, sier Lyng.

Kritisk til transport

I juni ble Nasjonal Transportplan vedtatt av Stortinget. I Soria Moria-erklæringen er det understreket at regjeringen vil satse på samferdsel, men bevilgningen til vei og bane er 1,5 milliarder kroner lavere enn varslet i NTP, hevder Byggenæringens Landsforening.

Selv kaller Navarsete satsingen historisk. Fra BNL er tonen en helt annen.

– Regjeringen holder ikke egne løfter. Det skjer samme dag som Statens veivesen kan fortelle at 40 prosent av veinettet ikke holder brukbar standard, sier Lyng.

Avslutningsvis trekker Lyng fram satsingen på omsorgsboliger og sykehjemsplasser, som videreføres med tilskudd til 2500 boenheter og bygging av 1000 nye studentboliger, som positive forslag i budsjettet.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.