OLJE OG GASS

Borten Moe-selskapet ble ikke godkjent som operatør for Yme

Søknaden lagt i bero.

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe er en av de sentrale aktørene i oljeselskapet Okea, som skal ta over Yme-prosjektet. Men foreløpig har de ikke fått søknaden om overtakelse godkjent.
Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe er en av de sentrale aktørene i oljeselskapet Okea, som skal ta over Yme-prosjektet. Men foreløpig har de ikke fått søknaden om overtakelse godkjent. Bilde: Håkon Jacobsen

En søknad fra oljeselskapet Okea om å overta Repsols 60 prosents andel av det trøblete Yme-prosjektet skal ha vært preget av hastverk og skal heller ikke ha vært tilfredsstillende på det som går på forsvarlig fremdrift.

Okea er selskapet som ble startet av tidligere Det norske-sjef Erik Haugane og tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Nå er søknaden fra oljeselskapet lagt i bero, ifølge Olje- og energidepartementet.

– Gir ikke svar

Bakgrunnen for saken er at Okea i april ble prekvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel. Men da de søkte om å overta Yme-operatør Repsols andel av skandalefeltet, skal det ha gått for fort i svingene.

I denne søknaden lå det nemlig også en implisitt søknad om å bli prekvalifisert som operatør på sokkelen. Verken Olje- og energidepartementet eller Oljedirektoratet mener de har fått gode nok svar på hvor godt rustet selskapet er til å være operatør på Yme.

Pressetalsmann i Oljedirektoratet, Bjørn Rasen, bekrefter at søknaden ikke har gitt tilfredsstillende svar på hvordan selskapet skal lede en ny utbygging av Yme.

– Søknaden gir ikke svar på hvordan Okea sikrer et kompetent og erfarent operatørskap til å lede et arbeid med en nyutbygging av Yme, sier Rasen.

– Det gis heller ikke svar på hvordan det legges til rette for at de øvrige rettighetshaverne skal delta aktivt ved å etterse og utfordre operatørens vurderinger slik at de er velfunderte, ifølge pressetalsmannen.

Han understreker at dette på ingen måte er spikeren i kista for Okeas planer om å bygge ut Yme på ny.

– Vi imøteser en ny søknad, sier han.

Ola Borten Moe skriver i en SMS at de ikke har søkt som operatør ennå. Det har foreløpig ikke lykkes Teknisk Ukeblad å få flere kommentarer angående den implisitte søknaden.

– Etter ønske fra selskapene

Olje- og energidepartementet ved pressetalskvinne Ella Bye Mørland sier at de kjenner til at Repsol og Okea jobber med en justert Yme-avtale.

– Vi er kjent med at de to selskapene arbeider med en justert avtale. Derfor har departementet, etter ønske fra selskapene, lagt samtykkesøknaden i bero, ifølge Bye Mørland.

Etter hva Teknisk Ukeblad kjenner til, skal søknaden ikke ha vært tilfredsstillende på det som dreier seg om forsvarlig fremdrift. Det vanlige i slike prosesser er å bruke en såkalt PUD/PAD-veileder, som selskapet forholder seg til.

Dette inkluderer blant annet tidlig kontakt med myndighetene for å avklare en rekke forhold, samt informere om fremdrift og fremlegge dokumentasjon. Det skal ikke ha skjedd i tilstrekkelig grad i forbindelse med Yme og Okea.

Oljebransjens Norwegian

Det var i november 2015 at Teknisk Ukeblad kunne melde om at Okea seriøst vurderte å kjøpe deler av Yme-feltet.

I januar ble planene bekreftet av selskapet selv.

– Vi mener at Yme har et potensial til å produsere betydelige verdier for eierne og samfunnet, og vi setter stor pris på at vi får denne muligheten til å samarbeide med Repsol og partnerne om å utvikle disse ressursene, sa Okeas administrerende direktør Erik Haugane den gang.

Borten Moe har også forklart for Teknisk Ukeblad at de ønsker å bli oljebransjens svar på Norwegian.

– Bransjen var mer effektive før, for 20 år siden. Så vi vil se på hvordan ting ble gjort da, og gå tilbake til det, også teknologisk, sa Ola Borten Moe til Teknisk Ukeblad i oktober.