Avfallsalarmen er avblåst

Mottaksanleggene for oljeholdig avfall har god kapasitet, viser ny Veritas-rapport.

Avfallsalarmen er avblåst
Det var en kraftig eksplosjon om bord i en båt som ligger til kai ved bedriften Oleon i Sandefjord tirsdag ettermiddag. Eksplosjonen ble trolig forårsaket av rester av oljeholdig vann i skipet, og skjedde ikke under lasting av farlig avfall. Bilde: Scanpix

Stavanger: Vest Tank-ulykken i Gulen i 2007 og Bellonas aksjon mot Oleons anlegg i Sandefjord i fjor sommer har satt søkelyset på industrien som tar imot avfall fra norsk sokkel.

Det siste året har det blitt stilt spørsmål om mottaksanleggene på land har god nok kapasitet til å motta og behandle oljeholdig avfall fra petroleumsvirksomheten.

Derfor krevde Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) at Oljeindustriens Landsforening (OLF) skulle lage en rapport om situasjonen i avfallsindustrien.

Les også: Råttent spill om farlig avfall

Tilstrekkelig kapasitet

Rapporten, utarbeidet av Det Norske Veritas (DNV), viser at kapasiteten er god.

– Oljenæringen har signalisert at det vil bli økte mengder avfall. Dette har avfallsbransjen tatt til seg og økt sin behandlingskapasitet betydelig i løpet av bare to år, sier fagsjef miljø Egil Dragsund i OLF.

Ifølge DNV er det ikke noen kapasitetsproblemer i forhold til de ulike typene avfall sett over et helt år.

– Dette utelukker ikke at enkelte anlegg kan oppleve kortere perioder med kapasitetsproblemer dersom store mengder avfall kommer inn i løpet av kort tid. Men totalt sett står mottakene godt rustet, sier Dragsund.

Les også: – Oljeselskapene må ha hovedansvaret

DVS Norge: – Det er vårt ansvar

Større mengder

I 2010 og 2011 steg mengden boreholdig avfall fra norsk sokkel markant.

Hovedårsaken var de store problemene Statoil og BP hadde med mange injeksjonsbrønner, blant annet på Veslefrikk, Tordis og Valhall. Da selskapene stengte disse brønnene måtte store mengder med oljeholdig avfall sendes til land for behandling.

På disse installasjonene blir borekaks knust og tilsatt vann (slurrifisert) for å kunne injisere avfallet i brønner. Denne praksisen fortsatte etter at brønnene ble stengt, noe som har ført til at mengdene har blitt unødvendig store.

Men utfordringene er i ferd med å bli løst fordi det er boret nye injeksjonsbrønner på flere felt, og det er forventet at man skal slutte med slurrifisering av avfallet. Dermed slipper man å frakte store mengder vann til land.

Les også:

Halliburton kjøper seg avfallsproblem 

Her er oljebransjens ryddegutter

Tre scenarier

Basert på historiske data, og Oljedirektorats prognose for fremtidig boreaktivitet, har DNV beregnet en prognose for mengde boreavfall og kapasitet. Det er definert tre scenarier i prognosen – maksimum, minimum og mest realistisk.

– Mottakene har en kapasitet som er tre ganger større en maksimumscenariet DNV har kommet frem til. Det må kunne betegnes som robust, sier Dragsund.

Les også:

Anmelder selskaper for lagring av farlig avfall

DVS rekker ikke fristen

Bekymret for sikkerhet – utsatte lasting

Strenge krav for ny virksomhet

Oleon styres mot avvikling 

SFT tøffere mot avfallsbransjen