Asko og selvkjørende skip

Asko vil frakte mat med autonome skip

Matvaredistributøren Asko frykter trafikkaos, og vurder å erstatte 150 daglige trailertransporter med autonome skip.

Kongsberg Maritime og Asko jobber med detaljene rundt konseptet for elektrisk og autonom taubåtdrone og lektere. (Bilde: Kongsberg/Asko)
Sjødronen er i praksis en taubåt som skyver en lekter over fjorden når den er ferdig lastet. (Bilde: Kongsberg/Asko)
En autonom drone og tre lektere vil ha mer enn nok kapasitet til å dekke Askos behov. (Bilde: Kongsberg/Asko)
Asko har foreløpig ikke beregnet nøyaktig hvor stor kapasitet hver lekter bør ha for å være optimal. Trekkvogn er koblet fra slik at lekteren kun fylles av tilhengere. (Bilde: Kongsberg/Asko)
Konsernsjefene Geir Håøy (Kongsberg) og Thomas Wilhelmsen (Wilhelmsen) ser at autonome skip er i ferd med å kommersialiseres. De tror at interessen fra EU og andre vil øke betraktelig når Asko og Yara får demonstrert at teknologien fungerer. (Bilde: Tore Stensvold)
Asko åpner i 2021 et nytt lager i Sande i Vestfold, nord for Horten. Behovet for transport mellom lagrene i Vestby og Sande innebærer 150 vogntog i døgnet. For å slippe kaos på veiene, kan autonom drone som skyver lektere mellom Moss og Horten være en god løsning. (Foto: Kjersti Magnussen/TU)
Asko har foreløpig ikke beregnet nøyaktig hvor stor kapasitet hver lekter bør ha for å være optimal. (Bilde: Kongsberg Maritime/Asko)
Sjødronen er i praksis en taubåt som skyver en lekter over fjorden når den er ferdig lastet. (Bilde: Kongsberg Maritime/Asko)
Trekkvogn er koblet fra slik at lekteren kun fylles av tilhengere. (Bilde: Kongbserg Maritime/Asko)

Matvaredistributøren Asko frykter trafikkaos, og vurder å erstatte 150 daglige trailertransporter med autonome skip.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Asko har vært i kontakt med Kongsberg-konsernet for å se på autonome skip til å frakte trailere tvers over Oslofjorden mellom Moss og Horten.

En autonom drone og tre lektere vil ha mer enn nok kapasitet til å dekke Askos behov. Bilde: Kongsberg/Asko

Asko distribuerer matvarer fra sentrale lagre til butikkene til Norgesgruppen.

For å slippe å kjøre gjennom Oslogryta eller å bruke Oslofjordtunnelen, vurderer Asko å bruke ubemannete og elektriske skip til erstatning for 150 daglige trailerfrakter.

Kaos på veien

– Trafikksituasjonen rundt Oslo de kommende årene er den store driveren for å se på en løsning med autonome skip. Kombinasjonen med miljøgevinst er også et viktig bidrag, sier Tore Bekken, administrerende direktør i Asko Norge til TU.

Asko ser for seg en elektrisk og selvgående sjødrone som kobler seg på lektere i Moss på østsiden og Horten på vestsiden.

Konseptet er basert på en drone og tre lektere. Ved å ha tre lektere, spares tid og løser logistikkutfordringer med lasting og lossing.

Sjødronen er i praksis en taubåt som skyver en lekter over fjorden når den er ferdig lastet. Bilde: Kongsberg/Asko

Mens en lekter flyttes over fjorden, ligger de to andre lektere i hver sin havn og lastes og losses og er klar til dronen er ledig.

Nytt lager i 2021

Asko ser for seg at trekkvognene kobles fra og at kun trailerne fraktes over fjorden.

Bekken sier at prosjektet er i en tidlig fase og at det er mye som må på plass før et eventuelt vedtak kan fattes.

– Et mulig mål kan være 2021 når det nye lageret i Vestfold åpnes, sier Bekken til TU.

Asko åpner i 2021 et nytt lager i Sande i Vestfold, nord for Horten. Behovet for transport mellom lagrene i Vestby og Sande innebærer 150 vogntog i døgnet. For å slippe kaos på veiene, kan autonom drone som skyver lektere mellom Moss og Horten være en god løsning. Foto: Kjersti Magnussen/TU

I dag har Asko to lagre og samlastingsterminal i Vestby på østsiden av fjorden.  I 2021 åpnes et nytt stort lager i Sande i Vestfold. Da øker behovet for å transportere varer mellom øst- og vestsiden av fjorden.

Ledig kapasitet

Asko vil ikke selv klare å utnytte all kapasitet en autonom drone og tre lekter vil ha. Selskapet ser derfor etter partnere som kan fylle opp kapasiteten.

Størrelser og lastekapasitet på lektere er ikke helt klare ennå. Dermed er heller ikke detaljer om sparte drivstoffkostnader og miljøgevinst helt på plass heller.

Teknikk og økonomi

Teknisk og logistikkmessig er det ikke noe i veien for å utrede videre. De foreløpige beregninger viser at det også kan være økonomisk fornuftig, ikke bare miljømessig.

– Vi sitter og regner på ulike alternativer. Det må være regningssvarende, sier Bekken.

Asko har foreløpig ikke beregnet nøyaktig hvor stor kapasitet hver lekter bør ha for å være optimal. Trekkvogn er koblet fra slik at lekteren kun fylles av tilhengere. Bilde: Kongsberg/Asko

Ifølge Dagens Næringsliv (krever betaling) har Asko vært i kontakt med avfallsselskapet Noah, som også har transportbehov mellom østsiden og vestsiden. Noah mottar flyveaske fra forbrenningsanlegg på østsiden av Oslofjorden, i både Norge og Sverige. Det skal i noen år framover fraktes til Langøya-deponiet utenfor Holmestrand og i framtida kanskje til Brevik i Telemark.

Yara-forbilde

Asko har latt seg inspirere av gjødselfabrikanten Yara, som i 2020 vil få verdens første autonome containerskip. Fartøyet utvikles sammen med Kongsberg Maritime og skal erstatte 40.00 vogntogturer

Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen bekrefter at de ser på muligheten sammen med Asko.

– Det er foreløpig bare på konseptstadiet, sier Håøy.

Konsernsjefene Geir Håøy (Kongsberg) og Thomas Wilhelmsen (Wilhelmsen) ser at autonome skip er i ferd med å kommersialiseres. De tror at interessen fra EU og andre vil øke betraktelig når Asko og Yara får demonstrert at teknologien fungerer. Bilde: Tore Stensvold

Kongsberg Gruppen og Wilhelmsen annonserte denne uka at de etablerer et joint venture-selskap, Massterly, som skal tilby alle typer tjenester og logistikk til autonom skipstransport.

Konsernsjef Thomas Wilhelmsen tror Yara Birkeland og Asko-prosjektet kan bane vei for å flytte mer gods fra vei til sjø.

– EU har prøvd i mange år uten helt å få det til. Asko-prosjektet og Yara Birkeland vil vise EU at det er gjennomførbart. Når vi får demonstrert at teknologien virker, kommer flere aktører til å kaste seg på, sier Wilhelmsen til TU.

Både Asko-prosjektet og Yara Birkeland inngår i Grønt Kystfartsprogram, som er et samarbeid mellom maritim næring, rederier, leverandører, forskning og myndigheter.

Kongsberg Maritime og Asko jobber med detaljene rundt konseptet for elektrisk og autonom taubåtdrone og lektere. Bilde: Kongsberg/Asko

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå