BYGG

Arkitektene og BE sammen om kompetanse

SYSTEM: Egil Skavang vil ha system i kompetansen, og har fått med seg BE på laget.
SYSTEM: Egil Skavang vil ha system i kompetansen, og har fått med seg BE på laget. Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
22. des. 2011 - 13:18

Et forprosjekt med en økonomisk ramme på 400 000 kroner er nå besluttet satt i verk. Så ønsker partene at det skal gå videre til et hovedprosjekt for å utvikle en etterutdanning for arkitektene som er harmonisert med myndighetskrav.

Kompetansestruktur

– Vi tar videre et prosjekt fra Byggekostnadsprogrammet, kalt byggkompetanse. Byggenæringens Landsforening hadde til hensikt å realisere det for byggfagene og vi ønsket å knytte oss til dette, men de kom ikke i gang, sier Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene.

I en e-post sier Morten Lie, administrerende direktør i BE at målsettingen med samarbeidsprosjektet med Arkitektbedriftene er å etablere en kompetansestruktur for arkitekter som harmoniserer med regelverkets krav til ansvarsroller som arkitekter kan fylle i byggeprosjekter.

Byggingeniører lærer lite om byggefeil

Styrke opplæringen

BE støtter forprosjektet med 200 000 kroner for å konkretisere mål, planer og finansiering for et hovedprosjekt. Kompetanse er avgjørende for å bygge etter nye krav, og BE er opptatt av å styrke opplæringen i byggenæringen.

– Samarbeidet med Arkitektbedriftene kan være en skisse også for andre grupper i næringen, skriver Lie.

Skavang peker på at jo mer komplekse byggene blir jo viktigere blir det å ha oppdatert kompetanse.

– Derfor vil vi ha en harmonisering og presisering av kompetansenivåene mot kravene i regelverket, sier Skavang.

Les også: – Vi blir tvunget til å forske mer

Bygge bru

Han ønsker at resultatet av prosjektet skal bygge en bru mellom myndighetenes og bransjens behov for at kompetanse hele tiden er à jour og avstemt med utvikling av myndighetskrav. Målet er at prosjektet skal føre frem til et tilbud om systematisk og eksamensbasert etterutdanning for arkitekter.

– Myndighetene trenger en godkjenningsordning, bedriftene trenger en ordning for å dokumentere kompetanse.

Les også:

– Arkitektene feiltolker regelverket

Byggingeniører kan ikke nok om bygg

Vil ha elsertifikater for bygg

Rådgiverne skal bli mer synlige

Les mer om: