KRAFT

AMS-debatten: Mener Istad Nett lobbyerer for eget kraftselskap

Hafslund beskylder monopolselskapet for å blande kortene.

Hafslund Nett har mottatt 17 tilnærmet identiske søknader fra borettslag som ønsker å slippe å slippe individuell strømmåling. Søknaden er utformet av selskapet Hjemkraft, i Istad-konsernet.
Hafslund Nett har mottatt 17 tilnærmet identiske søknader fra borettslag som ønsker å slippe å slippe individuell strømmåling. Søknaden er utformet av selskapet Hjemkraft, i Istad-konsernet. Bilde: Øyvind Lie
Øyvind LieØyvind LieJournalist
3. juni 2015 - 06:00

I forbindelse med innfasingen av smarte strømmålere forbyr myndighetene nå i hovedsak fellesmåling i borettslag.

Kommunikasjonsdirektør Johan Chr. Hovland i Hafslund mener monopolselskapet Istad Nett blander kortene når de argumenterer ivrig for at slik fellesmåling fortsatt skal være tillatt, slik Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt.

– Ja, vi synes det. Når de går inn for å fjerne påbudet om individuell måling på generelt grunnlag, beveger de seg jo langt utover det som er deres område, sier Hovland til Teknisk Ukeblad.

Rydder krafttraseene: Her kapper de trær med helikoptermontert motorsag

Monopolselskap

Hovland viser til at Istad Nett er et monopolselskap, og mener nettselskapet ikke har noen bedriftsøkonomisk begrunnelse for å jobbe for at kunder bør unntas fra AMS-regelverket.

– At nettselskapet skal fronte et slikt syn på vegne av det som først og fremst er et markedsrelatert og konkurranseutsatt forretningsområde, synes vi er rart, sier Hovland til Teknisk Ukeblad.

Om Istad Nett vinner fram med sitt syn, vil det nemlig være svært positivt for selskapet Hjemkraft, som også eies av Istad-konsernet. Dette selskapet driver ikke med monopolvirksomhet, men leverer strøm til borettslag over hele landet og avregner dem gjennom fellesmåling. Om NVEs nye regelverk blir gjennomført, vil det slå beina under denne virksomheten.

Les også: Statnett må flytte Hardangerlinjen

Ferdigskrevne søknader

Hjemkraft har sendt ut utkast til ferdigskrevne søknader om unntak fra krav om individuell måling til borettslagene de har som kunder. Hafslund Nett har mottatt 17 tilnærmet identiske søknader basert på denne malen.

Hovland mener Istad Nett isteden bør begrense seg til å argumentere ut fra hva som er hensiktsmessig for nettet og for nettkundene i deres nettområde på Nordvestlandet, og ikke forsøke å ta omkamp om installering av smarte strømmålere flere år etter at innføringen ble vedtatt.

Han sier at det i Hafslunds nettområde generelt ikke er store kostnader forbundet med å gjøre det mulig med individuell måling i borettslagene. Om det blir svært dyrt for borettslagene i Istad Netts område å installere individuelle målere for hver enkelt leilighet, har de anledning til å få unntak, understreker han.

Les også: Satte rekord med solceller som er perfekte for norske forhold

OED foreslår skille

Hafslund Nett har skrevet brev til Olje- og energidepartementet om saken. Der understreker Hafslund Nett at de er klar over at Istad Nett i dag ikke er omfattet av energilovens krav om såkalte funksjonelle skiller mellom monopolvirksomheten og den konkurranseutsatte virksomheten, siden selskapet har færre enn 100.000 kunder.

Hafslund mener det nettopp er et godt eksempel på hvorfor det er så viktig med et slik skille for alle selskaper, slik Olje- og energidepartementet nå har foreslått.

I tillegg til å sende flere brev til Olje- og energidepartementet om saken, har Istad Nett også leid inn kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese for å påvirke. De fikk i april i stand møte med statssekretær Kåre Fostervold om saken, går det fram av en epost Teknisk Ukeblad har fått innsyn i.

Istad Nett har varslet NVE om at de vil godkjenne alle søknader fra borettslag som vil fortsette fellesmåling. I stedet for å ta omkamp om AMS nå, mener Hovland at Istad Nett må forholde seg til det eksisterende regelverket.

Les også: Nå kan du få solceller på taket - uten at det synes

Avviser kritikken

Daglig leder Gerhard Eidså i Istad Nett synes imidlertid det ikke er upassende å ta en omkamp om smarte strømmålere.

– Det er først nå vi ser det fulle kostnadsbildet. AMS er blitt mye dyrere enn det ble anslått for fem år siden. Da snakket man om snittkostnader på 2500 kroner per målepunkt, i dag snakker man om det dobbelte. I tillegg har man svært høye ombyggingskostnader i mange borettslag som er så høye at de er umulig å videreføre til den enkelte beboer, sier han.

– Hva synes du om kritikken fra Hafslund?

– Det er klart at de mistenker oss for å blande kortene, og det kan være forståelig ut fra at vi er samme konsern. Men det er nettopp det at Hjemkraft har hatt veldig stor suksess med borettslagene i vårt område som gjør at vi ser nytten av fellesmåling. Det er derfor vi som nettselskap ser dette som en veldig god modell, sier han.

– Så dere blander ikke kortene, og bruker nettselskapets monopolressurser for å jobbe for bedre rammevilkår for den konkurranseutsatte virksomheten?

– Nei, som nettselskap mener vi at dette er riktig på basis av kostnadene vi ser. Vi mener det er en veldig rasjonell måte å måle og avregne boligselskaper på, sier Eidså.

Les også: Se hvordan kloakk fra 4,5 millioner amerikanere forvandles til gjødsel og strøm

Forsvarer byråbruken

Han bekrefter at det er Istad Nett som betaler regningen til hjelpen fra kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese, men vil ikke si hvor mye de har betalt for hjelpen.

– Vi er en forholdsvis liten organisasjon og har ikke egen ekspertise på dette området. Vi har derfor leid inn ressurser fra Geelmuyden Kiese siden slutten av fjoråret. De har hjulpet oss på flere plan, med blant annet å få innsikt i kundenes ønsker og behov, samt vår eksterne kommunikasjon, sier Eidså.

– Har nettselskapet nok interesse av dette arbeidet til å forsvare overfor sine nettkunder å leie inn Geelmuyden Kiese?

– Det kan vi forsvare ut fra at hvis vi ville fått en merkostnad på fem til seks millioner kroner bare i målere og montasje, i tillegg til ombyggingskostnader som vi eventuelt måtte ta som nettselskap, sier Eidså.

Han er kritisk til at både kraftselskapene og også NVE hevder at innføring av AMS er god samfunnsøkonomi.

– Jeg har aldri sett noen dokumentasjon på den gevinsten NVE hender finnes, sier han til Teknisk Ukeblad.

Les også: – Hvis dette er sant, blir oljen verdiløs

Econ advarte

Han viser derimot til en Econ-rapport, laget på bestilling fra NVE i 2007. Den konkluderer med at det ikke bør stilles krav om timesmåling for husholdningskunder med lavt forbruk.

«Timemåling vil gi svært mye høyere driftskostnader, og det er vanskelig å se at nyttevirkningene vil være særlig store», het det den gang.

Det ble riktignok tatt forbehold om at det kunne endre seg over tid etter hvert som datasystemene forbedres. Dette mener Eidså ikke har skjedd.

Han viser til at det er nettselskapet som må ta kostnaden ved å sette inn smarte målere i borettslagene, og at dette vil øke nettleien for alle nettselskapets kunder.

– Det synes jeg ikke er riktig, sier Eidså.

Les også: Her lager de diesel av CO2 og vann. Slik gjør de det

– Enkel utskifting

Hafslund Nett beskriver en helt annen virkelighet i sitt nettområde enn hva Istad Nett gjør. De skriver at om lag 90 prosent av borettslagene har godkjent målerplass med internmåling av hver leilighet som relativt enkelt kan byttes ut med AMS-målere. Dermed kan overgang til individuell måling i Hafslund Netts område all hovedsak gjennomføres uten urimelige merkostnader for kundene, skriver selskapet i brevet til OED.

Hafslund Nett understreker videre at de mener krav om individuell måling og avregning er riktig og viktig for å sørge for likebehandling av kunder, sikre deres rettigheter og muligheter, slik at det fremtidige strømnettet kan utvikles på en god måte.

Teknisk Ukeblad har spurt Olje- og energidepartementet om de vil åpne for omkamp om AMS-regelverket. OED svarer med å opplyse at de har sendt brev til Istad Nett der de blant annet viser til regelverket for fellesmåling og at det gis unntak fra bestemmelsene om individuell måling gir urimelige merkostnader.

Departementet påpeker videre at det er om det oppstår uenighet mellom en kunde og et nettselskap om saken, er det NVE som fatter vedtak, og at OED da vil være ankeinstans.

På spørsmål om OED synes at monopolselskapet Istad Netts engasjement i saken er et bevis på at departementets forslag om funksjonelt skille er viktig, svarer OED at saken om funksjonelt skille nå er på høring og at departementet nå gjennomgår høringsuttalelsene.

Enova advarer:Enova advarer: Slik må du ikke installere varmepumpen

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.