KRAFT

Advarer mot "Borten Moe-effekten"

Norsk oljebonanza bremser rekrutteringen til energibransjen, advarer Energi Norge.

AVVISER: Olje- og energiminister Ola Borten Moen avviser at han favoriserer olje- og gassektoren framfor fornybar energi-bransjen.
AVVISER: Olje- og energiminister Ola Borten Moen avviser at han favoriserer olje- og gassektoren framfor fornybar energi-bransjen.

 

 

Interessen for realfag og en karriere innen oljebransjen har eksplodert.

Petroleumsfaget ved NTNU hadde tre ganger så mange søkere i år som i fjor. Samtidig daler interessen for Energi og miljø-studiet.

Det bekymrer energibransjens talerør, Energi Norge.

– Søkere til teknologistudier har økt med totalt 25 prosent, og det er gledelig. Men for Energi og miljø-studiene ser vi en nedgang. Selv om den ikke er veldig stor, er den likevel veldig bekymringsfull, sier gruppeleder for Forskning og utdanning i Energi Norge, Christine Meling.

Les også:

Derfor er elever i Singapore nummer én i matte

Vil ha Gjørv-kommisjon for kunnskap  

Opp for olje – ned for energi

I år var det 345 søkere som hadde petroleumsstudiet ved NTNU på topp, nær en tredobling siden 2010, da det bare var 121 primærsøkere.

Til sammenligning var det 211 primærsøkere til Energi og miljø i år, mot 266 i 2010.

Meling trekker fram flere store oljefunn, stort medietrykk og fokuset på Norge som oljenasjon, som den mest sannsynlige årsaken til endringen i søkertallene.

Men hun legger også en del av ansvaret på olje- og energiminister Ola Borten Moe, og peker på at det snakkes om en «Ola Borten Moe-effekt» i gangene på NTNU.

– Vi har fått en olje- og energiminister som helhjertet støtter opp om videre utvikling av og framtidig satsing på norsk oljevirksomhet. Ungdommen tar signalene fra politikerne, media og samfunnet rundt dem. Politikerne må også vise at fornybar energi er noe vi må satse på, slik at ungdom ser at Norge har en framtid som fornybarnasjon, sier Meling.

Borten Moe avviser overfor TU at han prioriterer olje- og gassnæringen, og sier fornybarsatsingen er like viktig:

– Det stemmer at jeg helhjertet støtter opp om videre utvikling av og framtidig satsing på petroleumsvirksomhet. Akkurat like helhjertet støtter jeg videre utvikling av og framtidig satsing på den fornybare delen av energibransjen. Insinuasjonen om at jeg prioriterer den ene foran den andre faller på sin egen urimelighet.

Les også:

Vil ha eget energiuniversitet i Norge

Derfor øker siviløkonomene lønnen mer enn sivilingeniørene  

AVVISER: Olje- og energiminister Ola Borten Moen avviser at han favoriserer olje- og gassektoren framfor fornybar energi-bransjen.

Trenger tusener av unge

Meling viser til at energibransjen står overfor store utfordringer i årene som kommer.

– Energibransjen står overfor store investeringer og mange går av med pensjon. Det er ikke nok at flere unge velger å bli teknologer. Fornybarnæringen i Norge trenger flere tusen nye medarbeidere de neste fem årene.

Ved NTNU ser daglig leder av Energikontakten, bindeleddet mellom energi- og miljøstudiet og energibedriftene, at de ikke greier å utdanne nok kandidater til det økende behovet for sivilingeniører med blant annet elkraftkompetanse.

– Det er et uheldig signal at antall primærsøkere går nedover, men på den annen side er de studentene vi får svært gode med høyt karaktersnitt. Vi vet gjennom dialogen med energiselskapene at det er et enormt behov for denne kompetansen, og den vil bare øke framover. Vi har et nasjonalt ansvar for å utdanne til energibransjen. Olje- og gassektoren kan også plukke ingeniører fra flere andre sivilingeniørstudier, sier NTNU-rådgiver og daglig leder for Energikontakten, Fredrik Christensen.

Begge presiserer at det ikke er snakk om å sette petroleumsfag og energi og miljø opp mot hverandre. På nasjonalt nivå samarbeider bransjene for å øke oppslutningen om realfag generelt.

Energi Norge og Energikontakten jobber på spreng for å stanse den dalende interessen for Energi og Miljø-studiet. I det arbeidet bør også Ola Borten Moe bidra, mener Meling.

– Olje- og energiministeren kan gjøre litt av det som han har gjort for oljenæringen; vise at han er en representant for fornybarnæringen og synliggjøre at dette er en bransje i vekst, sier Meling.

GREIER IKKE: Rådgiver ved NTNU og koordinator for Energikontakten, Fredrik Christensen, erkjenner at de ikke greier å utdanne tilstrekkellig mange sivilingeniører til energibransjen.
Les også:

– Arbeidsgivere, her er 100 høyt utdannede kvinner

Ingeniørstudentene skal få bedre utstyr

Disse ingeniørene trues på jobb

Her er studentenes drømmejobber

En av tre klarer ikke enkel matte