TRAFIKK OG ITS

Advarer mot at trafikksikkerhet blir taperen i kampen om billigere veier

Ensidig og overdreven vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet påvirker trafikksikkerheten negativt, advarer Trygg Trafikk. Og mener at tiden er inne for en grundig gjennomgang av bruken av, og innholdet i, samfunnsøkonomiske analyser i veiprosjekter.

SAMSUNG Adm.dir for Trygg Trafikk, Jan Johansen, er svært kritisk til at samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal «trumfe» trafikksikkerhet når nye veger skal bygges.CSC
SAMSUNG Adm.dir for Trygg Trafikk, Jan Johansen, er svært kritisk til at samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal «trumfe» trafikksikkerhet når nye veger skal bygges.CSC Foto: Jarle Skoglund
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
31. aug. 2020 - 11:42

I sitt høringssvar til Samferdselsdepartementet sier Trygg trafikk at det er en målkonflikt mellom «mer for pengene» og nullvisjonen.

– Vi er selvsagt ikke uenig i at fellesskapets ressurser skal brukes på en mest mulig effektiv og ansvarlig måte. Samtidig ser vi stadig flere tegn på at nullvisjonen svekkes til fordel for «samfunnsøkonomisk lønnsomhet» i viktige veiprosjekter relevante for liv og helse. Det bekymrer oss, sier Jan Johansen, som er adm direktør i Trygg Trafikk i siste utgave av Våre Veger.

«Presser opp» fartsgrensene

– For det første gir det veimyndigheter og utbyggere økte insentiver til å «presse opp» fartsgrensene og til å redusere veistandarden. Dette er f.eks. tydelig i pågående prosess om standard på motorveier, hvor Statens vegvesen - på bakgrunn av sin samfunnsøkonomiske analyse – nylig har anbefalt å redusere bredden på veiskulderen, selv om forskning viser at konsekvensen blir 20 prosent flere ulykker.

– Dessuten er tap av liv eller alvorlige skader i trafikken etisk uakseptabelt og myndighetene har et moralsk ansvar for sikkerheten på veiene. Det er derfor svært problematisk når samfunnsøkonomiske analyser blir et hovedgrunnlag for viktige beslutninger. 

– Sist, men ikke minst kan det bidra til å svekke det trafikantrettede trafikksikkerhetsarbeidet som ofte ikke kan måles i kost-nytte per enkelttiltak, mener Johansen. 

Hareide må se sammenhengen

– Denne målkonflikten bør ikke overses, men problematiseres og adresseres eksplisitt i NTP. Nullvisjonen krever «noe» av politikken, ellers blir det bare fine ord uten substans.

– Vi håper derfor at samferdselsminister Knut Arild Hareide ser dette dilemmaet, sier Jan Johansen om NTP-prosessen som ifølge ham er blitt både fragmentert og uoversiktlig i sin nye form.

Han mener at Statens vegvesen må fortsette å ivareta rollen som beskytter av nullvisjonen, og mener samtidig at Nye Veier til sammenligning har et helt annet mandat å forholde seg til.

Linjeskifte hos Statens vegvesen

– Synes du det har vært et linjeskifte hos Statens vegvesen rundt trafikksikkerhet med en ny vegdirektør på plass?

– Jeg konstaterer bare det jeg har sett og lest: I et høringsnotat i fjor, under den forrige vegdirektøren, hadde Vegdirektoratet klare og dokumenterte forbehold imot en ny motorveiklasse med vegskulder på 1,5 meter og fartsgrense 110 km/t.

– I vår er dette synet kraftig moderert, og man anbefaler nå like godt Samferdselsdepartementet å si ja til en slik motorvegklasse med reduserte marginer og høy fart. Det til tross for at konsekvensen, slik de selv vurderer det, vil betyr rundt 15–20 prosent flere ulykker. Det er et tilbakeslag for nullvisjonen og et «regnestykke» vi hittil ikke har sett fra Statens Vegvesen, sier Jan Johansen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.