OLJE OG GASS

320 meter høy og veier 70.000 tonn: Se verdens største spar-plattform fra droneperspektiv

Aasta Hansteen er klar for Norskehavet i april.

Video: Espen Rønnevik, Woldcam/Statoil

I desember ble Aasta Hansteens 200 meter høye og 46.000 tonn tunge understell satt sammen med plattformdekket. Til sammen veier nå plattformen 70.000 tonn, og måler 320 meter fra bunn til toppen av fakkeltårnet, nesten på høyde med Eiffeltårnet i Paris.   

I en liten måned til skal plattformen ligge ankret opp i Digernessundet utenfor Stord, før den skal seiles ut i Norskehavet, hele 300 kilometer fra land, for å installeres på feltet. 

Statoil opplyser at prosjektet går i henhold til siste plan, og at de planlegger produksjonsstart sent i 2018. 

Aasta Hansteen blir Norges første og verdens største spar FPSO-plattform, en flytende installasjon bestående av et vertikalt sylindrisk skrog som er forankret til havbunnen. 

Seiler i april

Nå gjennomføres siste testing av systemer og utstyr på plattformen, før den seiler ut i Norskehavet i løpet av april. 

Etter at plattformen er ankomment feltet, starter arbeidet med forankring, forklarer pressetalsperson i Statoil, Eskil Eriksen, til Teknisk Ukeblad.

Det er allerede installert 17 svære sugeankre i havbunnen i en ring rundt lokasjonen til plattformen. I hvert av sugeankrene festes det det en 2500 meter forankringsline opp til plattformen. Disse består i hovedsak av fibertau med kjetting i hver ende.

Deretter skal stigerørene som forbinder plattformen til undervannsbrønnene trekkes inn på installasjonen for oppkopling. Aasta Hansteen skal også koples til Polarled-rørledningen før produksjonsstart.

 Aasta Hansteen ligger an til å bli omkring fire milliarder kroner dyrere enn anslaget i utbyggingsplanen, viste tall fra Statsbudsjettet som ble lagt frem i høst. Samtidig var da prisen på prosjektet sunket med en milliard fra året før.  

Krevende felt

Gassfunnet Aasta Hansteen i Norskehavet ligger på 1300 meters dyp i Vøringområdet, 300 kilometer fra land.

Aasta Hansteen-feltet ble funnet i 1997, og omfatter tre separate funn: Luva, Haklang og Snefrid Sør, med utvinnbare reserver som anslås til 51 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass.

Ressursene på Aasta Hansteen vil være krevende å hente ut fordi funnet ligger langt fra land og utenfor etablert infrastruktur. Havdybden er stor og værforholdene krevende. 

Gassfeltet planlegges utbygd med en spar-plattform, som den første på norsk sokkel. Spar er en flytende installasjon bestående av et vertikalt sylindrisk skrog som er forankret til havbunnen.

Installasjonen har et konvensjonelt dekk med prosesseringsanlegg. Stigerørene som tar gass-strømmen fra havbunnen opp til plattformen og ut til Polarled vil være rene stålrør og de første av sitt slag på norsk sokkel.

Gassen vil sendes i den 480 kilometer lange gassrørledningen Polarled til det Shell-opererte gassanlegget Nyhamna i Møre og Romsdal. Skroget vil inneholde lagertanker for kondensat. Kondensatet vil lastes over på shuttle-tankere på feltet.