Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Kan Norge ha nytte av samarbeid med utenlandske tunneleksperter?

En TBM i aksjon i Riyadh Metro, Saudi Arabia.
En TBM i aksjon i Riyadh Metro, Saudi Arabia.
Share icon
Del

Norge står på terskelen til massive investeringer i offentlig infrastruktur, deriblant flere prosjekter knyttet til vei, jernbane og vann som krever omfattende tunnelbygging. Internasjonal ekspertise og teknologi kan gagne norske tunnelprosjekter, tror Atkins. 

Ian Gee, leder for Atkins globale tunneltjenester. Foto: (C) Damian Davies 2008

Selv om Norge har lang tradisjon og tung ekspertise innenfor tunnelbygging – med hundrevis av kilometer tunnel landet over – kan vi likevel ha nytte av internasjonal ekspertise i norske tunnelprosjekter, sier Ian Gee, leder for Atkins globale tunneltjenester.

 – Tidspunktet har aldri vært bedre for å se på hvordan vi kan videreutvikle tunnelbyggingen her til lands med hjelp av internasjonale trender, teknologi og teknikker fra tunnelprosjekter ute i verden hvor forutsetninger som grunnforhold, klima og miljøkrav er sammenlignbare, fortsetter han.

Sikkerhet og bærekraft i førersetet

Det er mye optimisme i bransjen, og teknologiske fremskritt og moderne tunnelboremaskiner, såkalte TBMer, har gjort tunnelbygging raskere, tryggere og mer miljøvennlig. Det har satt utbyggere og deres ingeniører bedre i stand til å takle uforutsigbare og krevende forhold som blant annet ekstremt hard og slitesterk stein de for bare noen tiår siden ikke ville klart å håndtere. Et eksempel på et slikt omfattende prosjekt som benyttet TBMer er Follobane-tunnelen her i Norge.

Crossrail, Storbritannia.

Ian Gee tror TBMer blir enda viktigere i fremtidige prosjekter på grunn av fordelene knyttet til sikkerhet, hurtighet, kvalitet og for å sikre seg mot vanninntrenging. 

– Flere av de offentlige prosjektene på trappene er infrastruktur som brukes av allmenheten. Da er nettopp sikkerhet prioritet, også utover selve byggefasen, sier han. 

Bærekraft, understreker han, er viktigere enn noen gang. 

– Det som var normen i går, er ikke lenger akseptabelt. Med dagens utvikling i retning av karbonnøytrale løsninger, må vi som bygger tunneler blant annet redusere bruken av stål til fordel for betongalternativer – uten at det går på bekostning av miljø og sikkerhet. Vi må parallelt beskytte våre naturressurser og befolkning. Kan vi løse utfordringene som ligger foran oss?, spør Gee bransjen direkte.

Den digitale tunnelrevolusjonen

BIM-simulering av tunnelboremaskin, Liantang prosjektet (Hong Kongs lengste veitunnel).

Gee mener bransjen står i et hav av muligheter knyttet til digitale data, som vi så vidt har sett omfanget av. Det handler blant annet om bruk av Building Information Modeling (BIM) og «digital tvilling» for å simulere utfall som sikrer forutsigbarhet og legger til rette for varige digitale arkiv, og bruk av avanserte overvåkningsteknikker som forlenger levetiden til eksisterende og fremtidige tunneler ved å verifisere driften og forholdene.

–  Vi må omfavne mulighetene som ligger i digital ingeniørkunst. Automatisering og kunstig intelligens kan gjøre at vi kan bygge tunnelinfrastruktur som tåler tidens tann og det fremtiden måtte stille av krav til sikkerhet, lønnsomhet og bærekraft, avslutter Ian Gee fra Atkins.

Vil du snakke med en av Atkins ansatte om tunnelprosjekter?

Ta kontakt med Marco Tanzillo på e-post eller mob. 477 69 766 for mer informasjon om hvordan Atkins jobber, eller besøk våre nettsider her.

Atkins er et av verdens ledende konsulentselskaper innen design, ingeniørtjenester og prosjektledelse. Siden etableringen i Storbritannia i 1938, har selskapet vokst til å bli et globalt selskap med tilstedeværelse i mer enn 50 land.

Atkins har vært til stede i Norge siden 1987, og leverer ekspertise og løsninger i alle faser av komplekse tunnelprosjekter knyttet til bærekraftig samferdsel. Selskapet har vært involvert i byggingen av om lag 800 kilometer tunnel verden over, og er ledende i å ta i bruk det fremste innen teknologi og «beste praksis» knyttet til tunnelprosjekter i både inn- og utland.

Den lokale tilstedeværelsen og kunnskapen suppleres med fremragende internasjonal kompetanse og beste praksis fra hele det globale SNC Lavalin-konsernet, et av verdens største ingeniør- og konsulentselskaper, med 50 000 ansatte og tilstedeværelse i over 50 land.