Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Fremtiden til norsk ingeniør- og byggebransje ser digital ut

Atkins bruker digitale tvillinger gjennom skybaserte tjenester.
Atkins bruker digitale tvillinger gjennom skybaserte tjenester.
Del

Ingeniør- og byggebransjen er på vei inn i en digitaliseringsrevolusjon som både øker lønnsomheten og forutsigbarheten i infrastrukturprosjekter. – Ved å knytte mennesker, data og teknologi tettere sammen, ser vi fram mot å kunne ta del av fremtiden til bransjen vår, sier direktør for Engineering i Atkins, Mona Stryken. 

Bruk av VR i ingeniør- og byggebransjen kan bli langt vanligere i fremtiden. <i>Foto:  RossHelen</i>
Bruk av VR i ingeniør- og byggebransjen kan bli langt vanligere i fremtiden. Foto:  RossHelen

– På verdensbasis er ingeniør- og byggebransjen en av hjørnestenene i økonomien, og bidrar til å skape og ivareta samfunnskritisk infrastruktur. Dermed er den indirekte verdien til bransjen vel så stor som den direkte, sier Mona Stryken.

Hun viser til at sektoren årlig omsetter for mer enn 10 billioner dollar på verdensbasis. Det er om lag seks prosent av det globale bruttonasjonalproduktet, og det anslås at bransjen totalt sett sysselsetter omkring ti prosent av verdens samlede arbeidsstyrke. 

Men samtidig som de fleste andre bransjer de siste tiårene har gjennomgått en rivende utvikling, særlig innenfor digitalisering, har ingeniør- og byggebransjen kommet litt senere i gang. 

Store muligheter for digitalisering

– Produktiviteten til verdensøkonomien har totalt vokst med i snitt 2,8 prosent årlig de siste ti årene, men ingeniør- og byggebransjen ligger på bare ett prosent per år viser tall fra World Energy Council. Dette understreker at det ligger store muligheter for digitalisering i bransjen, fortsetter hun. 

Mona Stryken, Direktør for Engineering i Atkins.
Mona Stryken, Direktør for Engineering i Atkins.

Stryken tror ikke at manglende innovasjon alene er årsaken til at bransjen ligger bak, men heller at innovasjonen foregår innenfor rammene av silotenking. Det er siloene som må brytes ned ved hjelp av digitalisering.

– Vi er klare for et «digitalt skifte»

Hva betyr så dette digitale etterslepet for utbyggere og eiere av infrastruktur? 

– Konsekvensene kan både være praktiske og økonomiske – forsinkelser, budsjettsprekker, beregninger av livsløpskostnader som er for lave og beslutningsgrunnlag som er for svake. Da får du verditap gjennom hele prosjektløpet – fra design via bygging og til drift og vedlikehold. Et digitalt skifte er nøkkelen til å få bukt med disse utfordringene, fortsetter hun.

Atkins kan vise til en rekke prosjekter internasjonalt, hvor gode digitale løsninger har vært en suksessfaktor. Et eksempel er Highways England, hvor digitale løsninger ble brukt for å planlegge kompleks vei-infrastruktur og forutse trafikkflyt, samt sikre kostnadseffektiv gjennomføring, ressursbruk og sikkerhet. Erfaring fra slike prosjekter vil være utslagsgivende for en digital og lønnsom bransje i fremtiden.

Atkins tar del i digitaliseringsrevolusjonen

Atkins bruker digitale tvillinger gjennom skybaserte tjenester.
Atkins bruker digitale tvillinger gjennom skybaserte tjenester.

Mona Stryken og Atkins mener at bedre informasjonsflyt på tvers av fagfeltet er nøkkelen til smartere avgjørelser, økt forutsigbarhet og transparens i infrastrukturprosjekter. 

– Vår ambisjon er å ta en tydelig rolle i bransjens digitale skifte – gjennom å knytte mennesker, data og teknologi tettere sammen på tvers av landegrenser og siloer. Ved å utnytte det potensialet maksimalt, trenger vi ikke engang å være i samme land for å lage de beste løsningene.

Global og digital tilnærming

Global Design Centre er spydspissen i Atkins’ digitale satsning. 

– Global Design Centre spiller en nøkkelrolle i vårt tilbud og vår kompetansedeling. Derfra kan vi raskt og effektivt allokere ressurser og ekspertise fra et kompetansemessig A-lag – og ta med oss denne internasjonale spisskompetansen og «best practice» inn i norske prosjekter, fortsetter hun.

Atkins har brukt digitale løsninger for å forutse trafikken på britiske motorveier.
Atkins har brukt digitale løsninger for å forutse trafikken på britiske motorveier.

Bruken av Building Information Modeling (BIM) og digital tvilling – en digital representasjon som sørger for en overføring av data mellom det virtuelle og det fysiske objektet – står sentralt i digitaliseringen av bransjen og i Atkins arbeid. 

– Det handler om å redusere kostnader knyttet til bygging og vedlikehold, øke produktiviteten og sikkerheten og optimalisere både ytelse og bærekraft i prosjektene. Gjennom å tenke etter en modell av et data-økosystem, fremfor i siloer, knytter vi menneskelig ekspertise, data og teknologi sammen. Den digitale utviklingen går hurtig, men både vi i Atkins og bransjen har så vidt kommet i gang, avslutter Mona Stryken.

Vil du snakke med en av Atkins ansatte om digitalisering?

Ta kontakt med Marco Tanzillo på <a href="mailto:marco.tanzillo@atkinsglobal.com" rel="nofollow">e-post</a> eller mob. 477 69 766 for mer informasjon om hvordan Atkins jobber eller besøk våre <a href="http://atkinsglobal.no/tjenester/engineering/" rel="nofollow">nettsider her</a>.
Ta kontakt med Marco Tanzillo på e-post eller mob. 477 69 766 for mer informasjon om hvordan Atkins jobber eller besøk våre nettsider her.

Atkins er et av verdens ledende konsulentselskaper innen design, ingeniørtjenester og prosjektledelse. Siden etableringen i Storbritannia i 1938, har selskapet vokst til å bli et globalt selskap med tilstedeværelse i mer enn 50 land. 

Atkins har vært til stede i Norge siden 1987, og leverer ekspertise og løsninger i alle faser av komplekse tunnelprosjekter knyttet til bærekraftig samferdsel. Selskapet har vært involvert i byggingen av om lag 800 kilometer tunnel verden over, og er ledende i å ta i bruk det fremste innen teknologi og «beste praksis» knyttet til tunnelprosjekter i både inn- og utland.

Den lokale tilstedeværelsen og kunnskapen suppleres med fremragende internasjonal kompetanse og «beste praksis» fra hele det globale SNC Lavalin-konsernet, et av verdens største ingeniør- og konsulentselskaper, med 50 000 ansatte og tilstedeværelse i over 50 land.