Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Slik løfter de 20.000 tonn skip til land, på under en time

Del

Når store skip, som kanskje en fregatt eller stor tråler må ut av vannet og til service, er det i grunn bare to måter å gjøre det på. Enten en stor, kostbar tørrdokk eller rett og slett løfte dem ut av vannet, og opp på land. Legg til et smart system for frakt av skipet når det er på land, og dermed har du en skipsheis.

Havner og verft som trenger den type løftekapasitet, har lenge sverget til TTS Syncrolift fra Drøbak. Der designes og bygges noen av verdens kraftigste skipsheiser, et marked de nærmest dominerer. TTS Syncrolift-heisene, med sine løftemuligheter, gir den marine industrien verden over volum-muligheter de rett og slett ikke får til med en tørrdokk, nærmere bestemt dokking av mange skip samtidig. 

Et aggregat under bygging, på fabrikken i Brno, Tsjekkia.
Et aggregat under bygging, på fabrikken i Brno, Tsjekkia.

– Det er et ganske forskjellig utvalg kunder, vi har alt fra havner, skipsverft til ulike lands marine, sier daglig leder i TTS Syncrolift, Rolf-Atle Tomassen.

TTS Syncrolift har lenge brukt systemer fra Bosch Rexroth til ulike deler av skipsheisene. Det har gitt verdifull kompetanse på ekstreme løft, noe som har kommet til nytte også utenfor skipsindustrien. For eksempel i Venezias kamp mot tidevannet. Der anvendes et liknende system for å frakte enorme betongblokker fra land og ut i havet.

– I likhet med betongblokkene, er ikke båtene småtterier, og prinsippene er de samme. Anlegget som er satt opp i Venezia, er blant de tyngste løftene av denne typen. Betongklosser på størrelse med fotballbaner som senkes i sjøen for å stoppe tidevannet, sier prosjektleder Harald Dyb i Bosch Rexroth.

Han har fulgt TTS Syncrolift i mange år, og vært med på utviklingen og reisen som har tatt TTS fra lokalene i Drøbak og ut i verden. Resultatet er et samarbeid som har løftet utallige tonn skip opp av og ned i havet.

Med hele verden som nedslagsfelt er det viktig for TTS Syncrolift å levere et produkt som holder den høyest mulige standard for drift og kvalitet. Spesielt med tanke på den store mengden skipstrafikk de må forholde seg til. De leverer åtte av ti skipsheiser i verden, og har nylig signert kontrakt for nok en skipsheis som skal installeres i Karachi havn.

– Den viktigste muligheten du har med en skipsheis, i motsetning til en tørrdokk, er at du kan ta opp flere skip av gangen. En tørrdokk kan bare ta ett skip av gangen, men vi kan ta opp ti med vår løsning, forklarer Tomassen.

Ingeniørkunst på grunt vann

Hydraulikkens magiske egenskaper gjør dette mulig

Harald Dyb, Prosjektleder, Bosch Rexroth

At skipsheiser som de TTS Syncrolift produserer gir gode muligheter til å øke effektivitieten i havner og skipsverft, blir opplagt når man ser på hvor raskt systemet håndterer fartøy av ulik størrelse.

Metoden innebærer en heisliknende løsning, der en plattform kan senkes under vann dypt nok til at en båt eller et skip flyter over plattformen. Fartøyet posisjoneres så nøye over plattformen, og vinsjmekanismer på hver side trekker plattformen synkront opp.

Mens plattformen trekkes opp, vil fartøyet sette seg i en forhåndsinstallert krybbe som er tilpasset fartøyet. Det er også mulighet for å justere posisjonen temmelig nøyaktig på krybben under denne prosessen.

Når plattformen så har kommet til landhøyde, kan hele krybben med fartøy og alt trekkes av på skinner og posisjoneres et annet sted på land.

Hele prosessen med å heise opp skipet, eller sette det ut, tar mindre tid enn å fylle en tørrdokk. Når skipet er heist opp, er det også klart til å transporteres til det stedet som passer best for reparasjonen.

Gir maritime kunder en ny mulighet

TTS Syncrolift har installert disse heisene verden over, og blitt den mest kjente merkevaren i nisjeområdet skipsheiser utgjør.

Shipping er en av de mest internasjonale forretingssektorene som finnes, dermed er det enda viktigere at TTS Syncrolifts kunder kan tilby tjenester på de stedene etterspørselen er størst. 

– Vi har ikke et statisk marked, der du har sjø har du muligheter til å ha skipsheisene våre. Det kan være i Peru, i Brasil eller Australia.

Ett eksempel er fra Australia, der TTS Syncrolift har installert en skipsheis på verftet der fregatter ble bygget på rekke og rad. Det er nesten som et samlebånd: når én fregatt er klar for å sjøsettes, transporterer transfersystemet fartøyet ut til heisen før den heises ned i vannet. Deretter kan neste fregatt gå videre ned på samlebåndet, og videre i prosessen.

Smått betyr smidig

Det er ikke alltid en fordel å være en stor aktør, spesielt ikke i et nisjemarked. Tvert i mot, å være en liten leverandør i et nisjemarked kan gi fordeler som større aktører ikke har. Når nøkkelordet er spesialisering, gjelder det å være fleksibel og sikre læring fra alt som skjer i nye prosjekter.

– Små selskaper har en bedre mulighet til å snu seg rundt og skreddersy løsninger for forretningskulturer over hele verden, sier Tomassen.

Selv har selskapet han leder produsert skipsheiser i rundt 30 år, og har jobbet tett opptil hydraulikk- og kontrolleksperten Bosch Rexroth på Langhus utenfor Oslo. Som en smidig systemintegrator er det viktig å ha kontaktpunktene tett opptil produksjonen, enten det er i Drøbak eller i Dubai. Det gjelder både for TTS Syncrolift selv, og deres leverandører. 

Venezia-prosjektet settes sammen sammen i Moss, før det sendes til Italia.
Venezia-prosjektet settes sammen sammen i Moss, før det sendes til Italia.

– Jo større du er, jo vanskeligere kan du være å forholde seg til. Vi har jobbet med Bosch Rexroth i mer enn 30 år og som alle langvarige forhold har vi hatt våre disputter, men når man holder sammen i et kvart århundre, betyr det at eventuelle uenigheter som dukker opp som oftest løses og gjør forholdet sterkere.

Som leverandør av styresystemet og hydraulikk i skipsheisene til TTS Syncrolift, står Bosch Rexroth for misjonskritiske elementer i heisene.

Kort fortalt regulerer styresystemet selve løftet opp fra sjøen og til landnivå, og transfersystemet tar seg av transporten av skipet på land. Det er ingen triviell sak når lasten er en fregatt i Holbart-klassen...

– Det er båter fra 500 til 30.000 tonn, litt varierende hvilken type, så effekten på kraftpakkene varierer en del. Effekten til de største hydrauliske aggregatene kan ligge på to ganger 230 kW, så oppunder 460 kW til sammen. Det er allikevel ganske lite for å løfte over 20000 tonn, hydraulikkens magiske egenskaper gjør dette mulig, forklarer Dyb.

 

Rexroth - Vi gjør mer enn du tror!

Vi gjennomfører prosjekter der det er behov for det beste innen drive & control, og der konstruksjoner skal beveges med høy presisjon, sikkerhet og kraft.

Les mer »

Vil du vite mer?

Kontakt oss med drive & control-spørsmål, uavhengig av teknologi og størrelse.

Ta kontakt »

Les flere artikler fra Bosch Rexroth