Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Hvordan måler man inn posisjonen til en vannledning som ligger dypt under en elv?

Oppmålingsingeniør Geir Kelly viser sonden som skal trekkes gjennom vannledningen.
Oppmålingsingeniør Geir Kelly viser sonden som skal trekkes gjennom vannledningen. Foto: TUM Studio
Del
Oppmålingsassistent Ronny Oschatz gir sonden til Geir Kelly på vei ned i kummen på Strømsø torg. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Oppmålingsassistent Ronny Oschatz gir sonden til Geir Kelly på vei ned i kummen på Strømsø torg. Foto:  TUM Studio

Drammenselven skjærer tvers gjennom et veldig urbant og utbygd strøk, nemlig sentrale Drammen by. Det sier seg selv at det er svært mye infrastruktur både rundt og under elveløpet. Og mye av denne infrastrukturen er ganske sårbar, spesielt når det skal gjennomføres utbygging i området.

Og det er slik at bybrua i Drammen skal rives og erstattes med ny. I tilknytning til ny bybru skal det også etableres en ny Honnørbrygge som vil slynge seg under den nye brua, ned mot vannet, og vil koble seg inn på eksisterende promenade på hver side av brua.

Med dette grepet vil man invitere i større grad mennesker ned mot elva og skape et hyggelig byrom ved bruas landing, ifølge Tommy Iversen, prosjektleder i Drammen kommune.

En utfordring er en 350 meter lang vannledning som går rett under elven, akkurat langs bybrua som forbinder begge sidene av sentrum. Vannledningen er en essensiell del av infrastrukturen, og nå som kommunen skal sette i gang med utbyggingen, kan den for all del ikke skades.

For å unngå at det skjer noe med røret, som er lagt ved styrt boring under Drammenselven, må kommunen vite nøyaktig hvor det går. Vannledningen ble lagt i 2005, men det er noe usikkerhet om akkurat hvor det kan skrus inn peler til fundamentering, uten at det punkterer røret. Det er tross alt veldig små marginer når man skal gjennomføre slike arbeider.

Måler rør med stor presisjon

Motoriserte trekketromler ble plassert på hver side av bybroa, for å trekke gjennom måleutstyret. Her på Strømsø torg med god hjelp fra Trond Alm fra firmaet TUBUS. <i>Foto:  TUM Studio</i>
Motoriserte trekketromler ble plassert på hver side av bybroa, for å trekke gjennom måleutstyret. Her på Strømsø torg med god hjelp fra Trond Alm fra firmaet TUBUS. Foto:  TUM Studio

Å presisjonmåle en vannledning som ligger under en elv kan høres veldig komplekst ut, men Geir Kelly, oppmålingsingeniør i Scan Survey, forteller at de nå har teknologier og erfaring til å utføre slike målinger med høy presisjon.

– Allerede da jeg startet i Scan Survey i 2005, pratet vi om å kunne posisjonere rør under bakken, enten det var snakk om vannrør eller spillvannsrør. Drømmen vår var å kunne plassere eksisterende rørstrekk på kartet, og gjøre det med så høy presisjon som mulig, sier han.

Kelly og hans kolleger fikk etter hvert tak i utstyr som kunne brukes til akkurat et slikt formål - et instrument som kan trekkes gjennom rørene, og som gjennomfører presise målinger. Utstyret var imidlertid i hovedsak ment til å brukes i gass- og oljeledninger, og det var derfor nødvendig med en del prøving for å tilpasse det til norske forhold.

Sonden føres inn og trekkes gjennom vannledningen flere ganger, og deretter bearbeider Scan Survey dataene. <i>Foto:  Scan Survey</i>
Sonden føres inn og trekkes gjennom vannledningen flere ganger, og deretter bearbeider Scan Survey dataene. Foto:  Scan Survey

– Vi bestemte oss for å kalle vårt nye fagfelt i oppmålingsporteføljen for 3D-rør, og har siden vi startet med dette i 2015, tilegnet oss gode kunnskaper, rutiner og erfaringer. Mange kunder har hatt stor nytte av våre data fra 3D-rør i tilknytning til sine prosjekter.

– Spillvannsledninger kan ofte ha skader, deformasjoner, det kan være knekt betong og tilkoblinger som står ut, det kan være røtter eller fremmedlegemer som kommer i veien, forteller han.

Vannledningen under Drammenselven er et helstøpt 400mm PE-rør, slik at det er liten risiko for feil eller hindringer inne i røret. Det var viktig at Drammen Kommune på forhånd kjørte gjennom renseplugger, og på den måten kunne minske faren for unøyaktigheter på målingene grunnet overgrodde vegger inne i vannrøret.

Rett utstyr og mannskap for jobben

Sonden plassert i røret og klart for et nytt trekk på 350 meter. <i>Foto:  Scan Survey</i>
Sonden plassert i røret og klart for et nytt trekk på 350 meter. Foto:  Scan Survey

Det er viktig å ha rett utstyr og mannskap for jobben. Kjennskap til vann og avløp samt HMS og god erfaring fra ulike 3D-rør jobber er essensielt for et godt resultat.

Selve måleverktøyet ligner et meterlangt rør med hjulsett på begge ender. Sonden har imontert sensorer som registrerer bevegelse og avstand, mens utstyret trekkes gjennom røret. I akkurat dette oppdraget bruker Scan Survey motorisert trekking med tau, da røret er langt og fylt med vann. I andre typer mindre oppdrag er det mulig å trekke manuelt.

Blå linje viser resultatet fra 3D-rør. Rosa linje viser teoretisk linje på røret fra 2005. <i>Foto:  Scan Survey</i>
Blå linje viser resultatet fra 3D-rør. Rosa linje viser teoretisk linje på røret fra 2005. Foto:  Scan Survey

– Vi trekker måleutstyret jevnt og rolig fra ende til annen. En trekk gjennom dette røret tar noen minutter. Vi plasserer sonden i røret, og når den begynner å bevege på seg starter registreringen av måledata automatisk. Etter flere trekk lastes så dataene ut fra sonden og vi gjør kalkulasjoner for å sikre at vi har god kvalitet på målingene. Presise koordinater på rørets start og ende er viktig for å kunne plassere resultatet på kartet, sier Geir Kelly.

Det er naturligvis ikke uvanlig å møte på noen utfordringer. Kelly forteller at akkurat når det gjelder dette oppdraget, må sonden først inn i et gjennomføringsrør i kummen, forbi noen overføringer med dype spor, og inn i selve PE-vannrøret. Utstyret trimmes til å følge disse endringene. Etter noe justering fikk Scan Survey ført sonden gjennom røret uten påvirkning av disse overgangene i røret.

Gode resultater

Etter gjennomførte målinger kan Kelly imidlertid konkludere at prosessen har vært vellykket. Sluttresultatet viste at på ett punkt langs vannledningen avvek den teoretiske linjen for boringen fra 2005 opptil 3.5 meter fra Scan Survey sine 3D-rør data. Nå som prosjektet er gjennomført, sitter altså Drammen kommune på nøyaktige og presise målinger av hele røret.

– Flere av pelene som skal settes inn kommer svært nær vannledningen som nå er målt, og vi var bekymret for at de kunne treffe vannledningen. Det ville i tilfelle ha medført store utgifter til utbedring, og forsinkelser i prosjektet. Vi ville dermed ha full kontroll på hvor vannledningen befant seg og gjøre nødvendige tilpasninger i prosjekteringsgrunnlaget.

– Vi er svært fornøyd med at innmålingene var vellykket og dataene er til stor nytte, avslutter Tommy Iversen i Drammen kommune.