Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Bilbåren eller dronebåren laserskanning? Ja takk, begge deler!

Del

Punktskyer fra laserskanning og bildematching har blitt vanlige datasett innenfor kartlegging og landmåling. Scan Survey har ligget i front av denne utviklingen i en årrekke, ikke minst da bedriften tilbake i 2017, som et av de første selskapene i verden, benyttet laserskannere på både kjøretøy (Leica Pegasus:Two) og ryggsekk (Leica Pegasus:Backpack). Siden den gang har terrestrisk laserskanning og dronekartlegging også opplevd en rivende utvikling som nå gir seg utslag i effektiv datafangst og imponerende datasett.

Full pakke

 
 

Gjennom våren 2022 har Scan Survey jobbet med et prosjekt som viser hvordan punktskyer fra ulike teknologier og metoder har sine fordeler; Det beste fra hver teknologi bidrar til gode, nyttige og anvendelige datasett.

– Jeg bestiller gjerne full pakke her, skrev produktsjef André Veie Engh i Plantasjen Group til Scan Survey den 7. februar. De hadde da nylig overtatt den 20 000 kvadratmeter store eiendommen Kaggen Gård ved Strømsveien på Alnabru i Oslo, hvor de skal realisere drømmen om et nytt stort Plantasjen-senter i Oslo.

Merk at i tettbygde strøk flyr Scan Survey med fallskjerm på dronen for ekstra sikkerhet.
Merk at i tettbygde strøk flyr Scan Survey med fallskjerm på dronen for ekstra sikkerhet.

På grunn av snøforholdene i februar ble terrestrisk skanning utført først. Den produserte punktskyen dannet grunnlaget for detaljert 3D-modellering, både innvendig og utvendig, av alle bygningene på eiendommen.

Så snart snøen smeltet, var det «take-off» med laserdronen for produksjon av ortofoto og terrengmodell. Og da Scan Survey virkelig forstod at dette datasettet var egnet til å demonstrere styrkene ved de ulike teknologiene, ble det like godt kjørt «Mobile Mapping» med det bilbaserte Pegasus:Two-systemet for best mulig kartlegging av vegsituasjonen rundt eiendommen også.

Vektorisering og digitalisering

Kvalitet på punktsky for videre digitalisering/vektorisering og flate dannelse (terrengmodell / TIN).
Kvalitet på punktsky for videre digitalisering/vektorisering og flate dannelse (terrengmodell / TIN).

Uttrekk og registrering av vektorer og objekter fra punktskyene gjøres manuelt, semi-automatisk og i økende grad automatisk. For eksempel kan topp og bunn fortau, brukonstruksjoner, jernbane-infrastruktur (skinner og spormidt), og en del vegmerking/skilt, registreres ved bruk av smarte digitaliseringsrutiner og programvare.

På Kaggen Gård ble bygningsmassen modellert og levert på .IFC og .e57 format. Dette er formater som arkitekter og landskapsarkitekter jobber godt med. «Level of detail» (LOD) er definert i etablerte standarder med gitte krav til representasjon av detaljer og korrekt geometri. Dataene leveres også på vanlige formater som DWG og LandXML.

Nye fordeler fra lufta

Sideterreng med tett vegetasjon hvor laserdronen sikrer god terrengmodell i bilens skyggeområder.
Sideterreng med tett vegetasjon hvor laserdronen sikrer god terrengmodell i bilens skyggeområder.

Man kan lett bli imponert og overveldet av tette punktskyer med høy detaljeringsgrad og store datamengder.

– Men fordelene vi ønsker å skape bevissthet rundt går gjerne mer på gitte forutsetninger og den praktiske gjennomføringen, sier sivilingeniør Håkon Andresen i Scan Survey.

– De fleste prosjekter vil kunne ha glede av et oppdatert ortofoto med høy oppløsning med kort leveringstid, fortsetter han. – Vi ønsker at flest mulig skal være klar over hvor effektivt vi produserer ortofoto med 1-3 cm oppløsning, helt uten å forstyrre trafikkbildet eller andre pågående aktiviteter på bakken.

Ortofoto fra dronekartlegging. Utsnitt med detaljer til høyre. Bakkeoppløsning er 3 cm (GSD).
Ortofoto fra dronekartlegging. Utsnitt med detaljer til høyre. Bakkeoppløsning er 3 cm (GSD).

Det samme gjelder laserskanningen fra både bil og drone. Det er en klar fordel at man unngår trafikksperring, vaktmannskaper og i en del tilfeller nattskift. Dette har også andre rent HMS-messige fordeler som Scan Survey håper at kundene også verdsetter. Og når man er inne på HMS og miljø; stadig flere kunder verdsetter hvor god kartlegging og dokumentasjon de får av trær og vegetasjon, nærmest som en «bonus» i punktskyene. Trær og miljø er viktig i tiden vi lever i.

Det er også en klar fordel at det samles inn en komplett representasjon («digital tvilling») av prosjektområdet eller anlegget. Dersom prosjektet i senere faser har behov for ytterligere detaljer eller suppleringer, kan disse ofte hentes ut av punktskyene uten at det er behov for nye målinger i felt.

Økt modellnøyaktighet

Bil og drone – klare for nye felles oppdrag!
Bil og drone – klare for nye felles oppdrag!

Frem til nå har man med bilbåren laserskanning (Mobile Mapping), kunnet oppleve manglende dekning der topografien eller fysiske objekter hindrer innsyn fra veibanen. Dette løser Scan Survey nå med dronekartleggingen. Det er fortsatt bilskanningen som gir best data for vektorisering og digitalisering, men dronen sikrer nå god dekning i sideterreng og bak hekker, murer og støyvegger, på en måte som tidligere ikke har vært mulig.

Scan Survey er allerede i gang med å produsere modellgrunnlag for prosjektering ved å kombinere bilskanning og dronekartlegging på egnede vegstrekninger. En viktig del av jobben er å analysere og forenkle dataene til lette og håndterlige datasett til direkte bruk i kundenes fagsystemer.

– Men det har vi allerede gode rutiner for, sier sivilingeniør Ole-Håkon Drabløs. Målet er at kundene skal oppleve dataene som like enkle å jobbe med som tidligere. Men detaljeringsgraden, fullstendigheten og ferskheten er mye bedre enn før.

Les flere artikler fra Scan Survey